• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Kazachstanu (na przykładzie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw)

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Magdalena Kuczmarska, Marcin Kuzel

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Kazachstanu (na przykładzie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4922-4
Publication year:
2022
Pages number:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4923-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4923-1

50,00 zł

miękka

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Magdalena Kuczmarska, Marcin Kuzel

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Kazachstanu (na przykładzie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw)

Kategoria produktu:

Autorzy książki, pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od wielu lat prowadzą badania naukowe dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Pierwsze ich prace badawcze w tym obszarze obejmowały BIZ w Polsce – ich natężenie, strukturę, uwarunkowania i skutki. Są one kontynuowane w zakresie krajowym i regionalnym, chociaż obecna działalność badawcza autorów koncentruje się na problematyce aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. Ponadto przedmiotem zainteresowań naukowych autorów książki jest internacjonalizacja przedsiębiorstw drogą kapitałową, zwłaszcza działalność największych bezpośrednich inwestorów świata, a także przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów rozwijających się. Wyniki ich badań były ogłaszane w licznych opracowaniach naukowych – książkach i artykułach publikowanych w kraju i za granicą. W powszechnym uznaniu toruński ośrodek badań BIZ, który współtworzą, należy do wiodących w Polsce. Szerzej o zespole badawczym: https://skolar.umk.pl.

Wstęp / 9
Metodyka badania / 21

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie dla gospodarki kraju przyjmującego / 31
1.1. Pojęcie, istota i formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 31
1.2. Sposoby wejścia do kraju lokaty w formie kapitałowej / 35
1.3. Czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 38
1.4. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 45
1.4.1. Ryzyko globalne / 47
1.4.2. Ryzyko kraju / 52
1.4.3. Ryzyko branżowe / 58
1.4.4. Ryzyko przedsiębiorstwa/projektu / 60
1.5. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju lokaty / 63

ROZDZIAŁ DRUGI
Kazachstan jako miejsce lokat kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 97
2.1. Podstawowe informacje o Kazachstanie / 97
2.2. Formalnoprawne uwarunkowania prowadzenia działalności w Kazachstanie / 105
2.2.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej / 105
2.2.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące inwestycji zagranicznych / 107
2.2.3. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców / 111
2.2.4. Wsparcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 111
2.3. Konkurencyjność międzynarodowa Kazachstanu / 117
2.3.1. Kazachstan na tle najbardziej konkurencyjnych krajów świata oraz pozostałych krajów Euroazji – ocena na podstawie GCR / 118
2.3.2. Kazachstan na tle krajów najwyżej ocenianych pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostałych krajów Euroazji – ocena na podstawie CBR / 149
2.3.3. Kazachstan na tle krajów świata oraz pozostałych krajów Euroazji według poziomu dobrobytu – ocena na podstawie Legatum Prosperity Index / 152
2.3.4. Wolność gospodarcza Kazachstanu na tle najwyżej klasyfikowanych pod tym względem krajów świata oraz pozostałych krajów Euroazji – ocena na podstawie IEF / 157
2.4. Czynniki lokalizacji BIZ w Kazachstanie / 166
2.5. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie – wybrane elementy / 169

ROZDZIAŁ TRZECI
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Kazachstanie na tle świata i krajów Euroazji / 175
3.1. Tendencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie (1990–2020) / 175
3.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Euroazji / 182
3.3. Statystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie – kwestie metodyczne / 189
3.3.1. Skala i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie w latach 2006–2020 / 192
3.3.2. Podmioty z kapitałem zagranicznym w Kazachstanie i ich miejsce w gospodarce kraju / 196

ROZDZIAŁ CZWARTY
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie / 211
4.1. Polskie bezpośrednie inwestycje w Kazachstanie / 211
4.2. Uwarunkowania i perspektywy polskich bezpośrednich inwestycji w Kazachstanie – wyniki badania / 217
4.2.1. Wyniki badania – przedsiębiorstwa macierzyste / 217
4.2.2. Wyniki badania – przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania / 226

ROZDZIAŁ PIĄTY
Podmioty z polskim kapitałem w Kazachstanie – opisy przypadków / 235
5.1. Polpharma – działalność kapitałowa w Kazachstanie / 235
5.1.1. Informacje ogólne i proces internacjonalizacji / 235
5.1.2. Działalność w Kazachstanie – Santo / 242
5.2. Grupa Selena – aktywność kapitałowa w Kazachstanie / 253
5.2.1. Informacje ogólne i proces internacjonalizacji / 253
5.2.2. Działalność w Kazachstanie – Selena CA / 257
5.3. FAMUR SA – aktywność kapitałowa w Kazachstanie / 264
5.3.1. Informacje ogólne i proces internacjonalizacji / 264
5.3.2. TOO Famur Kazachstan / 268
5.4. ZET Transport – aktywność kapitałowa w Kazachstanie / 273
5.4.1. Informacje ogólne i proces internacjonalizacji / 273
5.4.2. Działalność w Kazachstanie / 278

Zakończenie / 283
Spis literatury / 297
Spis tabel / 319
Spis wykresów / 322
Spis schematów, map i ilustacji / 324

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum