Patrycja Gulak-Lipka

Międzykulturowość w sporcie. Ujęcie praktyczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5010-7
Publication year:
2022
Pages number:
166
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5011-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5011-4

38,00 zł

miękka

Patrycja Gulak-Lipka

Międzykulturowość w sporcie. Ujęcie praktyczne

Kategoria produktu:

Różnorodność kulturowa jest czynnikiem silnie dzielącym członków grupy i tym samym oddziałującym znacząco na efekty pracy zespołów. Ujęty w badaniach obszar dotyczący profesjonalnej koszykówki, jak najbardziej plasuje się wśród dziedzin ludzkiej działalności podlegającej silnie procesom internacjonalizacji gospodarki, czego wyrazem jest rosnąca liczba cudzoziemców zatrudnianych w polskich klubach koszykówki. Dlatego badania nad zarządzaniem różnorodnością kulturową w tak zdefiniowanym obszarze są bardzo potrzebne z punktu widzenia społecznego, w świetle pozytywnej roli sportu we współczesnej cywilizacji, ale także stanowiącego ważne źródło korzyści ekonomicznych – tworzenia miejsc pracy itp. Na pewno wyniki podjętych badań mogą przyczynić się, poprzez usprawnienie zarządzania międzykulturowego, do eliminacji lub też złagodzenia czynników frustrujących zatrudnianych w klubach sportowych pracowników, tak aby nie pogorszyć ich satysfakcji z wykonywanej pracy, a tym samym do umacniania pozycji konkurencyjnej badanych organizacji sportowych.

Z recenzji dr. hab. inż. Waldemara Bojara, prof. PBŚ

Wstęp / 7

Rozdział I. Międzykulturowe uwarunkowania zarządzania w sporcie / 9
1.1. Istotne modele poznawcze / 9
1.2. Założenia badawcze / 15
1.3. Wybór metod badawczych / 18
1.3.1. Analiza źródeł wtórnych – raporty International Basketball Migration Reports / 18
1.3.2. Badanie ankietowe na grupie profesjonalnych zawodników / 22
1.3.3. Analiza przypadków / 25

Rozdział II. Analiza empiryczna determinant międzykulturowych profesjonalnych klubów koszykówki / 29
2.1. Poziom umiędzynarodowienia w koszykówce na podstawie analizy FIBA International Basketball Migration Reports / 30
2.1.1. Wpływ pandemii COVID-19 na rynek transferowy na podstawie analizy FIBA International Basketball Migration Report 2020 / 52
2.1.2. Analiza poziomu umiędzynarodowienia w klubie MMKS Katarzynki w latach 1990−2020 / 57
2.2. Zarządzanie międzykulturowe z perspektywy zawodników – wyniki badania ankietowego / 64
2.2.1. Kompetencje społeczno-kulturowe trenerów w zakresie osobistych przekonań i uprzedzeń / 65
2.2.2. Kompetencje społeczno-kulturowe trenerów w zakresie znajomości różnych światopoglądów sportowców / 70
2.2.3. Kompetencje społeczno-kulturowe trenerów w zakresie ich umiejętności i strategii / 76
2.2.4. Zmiana kraju pracy i zamieszkania / 84
2.2.5. Cechy i kompetencje wyróżniające zawodników decydujących się na karierę międzynarodową / 91
2.2.6. Adaptacja zawodników w środowisku wielokulturowym / 94
2.3. Analiza przypadków zarządzania międzykulturowego w profesjonalnych klubach sportowych / 96
2.3.1. Zarządzanie międzykulturowe w klubie FC Barcelona / 97
2.3.2. Zarządzanie międzykulturowe w Klubie Sportowy „Basket 25” Bydgoszcz – analiza przypadku klubu żeńskiego / 112
2.3.3. Zarządzanie międzykulturowe w Klubie Koszykarskim Astoria Bydgoszcz / 127

Rozdział III. Zarządzanie międzykulturowe w profesjonalnych klubach koszykówki – szanse i perspektywy / 145
3.1. Ocena poziomu realizacji celów badawczych / 145
3.2. Wnioski płynące z badań / 154

Bibliografia / 159
Spis rysunków / 161
Spis tabel / 163
Spis wykresów / 165

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Patrycja Gulak-Lipka

    Pracuje w Katedrze Doskonałości Biznesowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, zarządzania w sporcie i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR –Corporate Social Responsibility). Związana z profesjonalnym światem sportu – do niedawna jako koszykarka, obecnie pełni funkcje komisarza lig zawodowych koszykówki w Polsce oraz komisarza międzynarodowego, a także delegata technicznego FIBA. Brała udział w organizacji wielu konferencji, w tym cyklicznych: Ogólnopolskiej Konferencji Międzynarodowej Qality in Sport oraz International Scientific Conference on Positive Management and Leadership in Socially Responsible Organizations.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum