Bogdan Burdziej, Grażyna Halkiewicz-Sojak

Poezja i astronomia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1920-1
Publication year:
2006
Pages number:
660
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,80 zł

miękka

Bogdan Burdziej, Grażyna Halkiewicz-Sojak

Poezja i astronomia

Kategoria produktu:

Od redakcji

Artykuły składające się na tom poświęcony obecności i analizie motywów astronomicznych w poezji są rezultatem konferencji naukowej, która odbywała się w Toruniu od 22 do 24 września 2003 roku, a zorganizowana została przez Instytut Literatury Polskiej oraz Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy współpracy Planetarium im. prof.Władysława Dziewulskiego.

Temat tego spotkania -"Poezja i astronomia" - wywołał duże zainteresowanie, i to nie tylko w akademickim środowisku polonistycznym. Musieliśmy, często z żalem,rezygnować z niektórych propozycji, które nie do końca mieściły sięw formule zakreślonej tytułem konferencji. Nie wszystkie wygłoszone referaty mogły się też znaleźć w niniejszym tomie. Mimo obfitości materiału, nasze opracowanie nie jest monografią tytułowego problemu.Formuła zbioru rozpraw zakłada bowiem i swobodę wyboru egzemplifikacji literackiej, i metodologiczną różnorodność. Dlatego są autorzy, którym poświęcono po dwa studia (Tadeusz Miciński, Krzysztof Kamil Baczyński),a są i tacy, u których doniosłość motywiki astronomicznej jest wyraźna,ale nie znalazła interpretatorów (na przykład Kazimierz Wierzyński czy Czesław Miłosz). Pomimo takiego "punktowego" analizowania tytułowego tematu książka stanowi pierwsze naukowe opracowanie, w którym temat filiacji między poezją a astronomią pojawia się jako zagadnienie centralne, prezentowane w szerokiej perspektywie chronologicznej (od antyku po wiek dwudziesty), i jest pokazywane z różnych perspektyw badawczych.

Układ tomu zostałpodporządkowany przede wszystkim kryterium chronologicznemu, chociaż sądwa odstępstwa od tej zasady. Rozprawy Jarosława Włodarczyka i AndrzejaStoffa wyodrębniliśmy jako wprowadzenie w problematykę książki, zewzględu na ich teoretyczny charakter i generalizującą perspektywę.Natomiast w części zatytułowanej "Poezja i astronomia wśród innych Muz"zamieściliśmy te artykuły, które dotyczą bądź pogranicza badańhistorycznoliterackich i historii sztuki, bądź utworów dramatycznycho wyraźnych walorach poetyckich i ciekawej motywice astronomicznej.

Spis treści

Od redakcji; Z historii i teorii problemu: Jarosław Włodarczyk: Wszechświaty równoległe. Historia astronomii a historia literatury; Andrzej Stoff: "Literacka astronomia": Wiedza? Przeżycie? Metafora? Od antycznych źródeł po poezję staropolską: Włodzimierz Appel: Fenomen Aratosa; ks. Marek Starowieyski: Gwiazda betlejemska w świetle apokryfów; Janusz K. Goliński: Sarmaci i Urania. Kilka uwag o staropolskim niebie, planetach i gwiazdach; Marzena Wydrych-Gawrylak: Gwiazdarze i horoskopy, słońca, gwiazdy, księżyce oraz akcesoria astronomiczne, czyli staropolskie fascynacje niebieskie; Maria Barłowska: Niebiański punkt odniesienia. O niezawodnych sposobach amplifikacji; Danuta Künstler-Langner: "Mały świat człowiek żywy". Obrazy makro- i mikrokosmosu w barokowej poezji polskiej i angielskiej; Beata Wysocka-Turek: Poeta barokowy wobec wizji wszechświata; Dariusz Chemperek: Poeta i gwiazdy. Motywy astralne w drugiej połowie XVII wieku; Mariola Jarczykowa: O staropolskich astrologach, czyli "ostromendarze" w opiniach poetów sowizdrzalskich. Poezja i astronomia wśród innych muz: Magdalena Górska: Astronomia i polityka w dekoracjach Pałacu Wilanowskiego; Irena Kadulska: Zegar słoneczny Akademii Połockiej i jego podróż do Petersburga; Hanna Osiecka-Samsonowicz: Gwiazdy, planety i znaki Zodiaku w scenografiach włoskich spektakli teatralnych w końcu XVI. i na początku XVII. wieku; Radosław Okulicz-Kozaryn: Gwiazdy w świątyni Litwinów. Od Teodora Narbutta do Mykalojasa Konstantinasa Ćiurlonisa; Cezary Bronowski: Komedia filozoficzna Kopernik jako przykład "pesymizmu kosmicznego" Giacoma Leopardiego; Jakub A. Malik: Mieczi gałązka konwalii. Portret Mikołaja Kopernika w dramacieAdolfaNowaczyńskiego Cezar i człowiek (między dramatem a poezją). W kregu oswieceniowych i romantycznych wyobrazeń kosmosu: Danuta Kowalewska: Małżeństwa z kalendarza. Astrologia wróżebna w oświeceniu; Bogdan Burdziej:Z dziejów poezji i astronomii wileńskiej. Poemat Mikołaja WolskiegoDwie nocy, czyli rozmyślania o sztuce gwiazdarskiej (1784); Bożena Mazurkowa: "Górne gwiazd sfery" i "górny nieba szlak" w poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina; Barbara Zwolińska: Bohater romantyczny w kosmosie. Harmonia i dezintegracja; Magdalena Krzemińska:Wszechświatw człowieku - człowiek we wszechświecie. O wzajemnymprzenikaniu sięsfer ludzkiej i kosmicznej w późnej twórczości JuliuszaSłowackiego; Jarosław Ławski: W romantycznym "mroku gwiazd". Wyobraźnia katastroficzna Augusta Antoniego Jakubowskiego; Grażyna Halkiewicz-Sojak: Funkcje motywów astronomicznych w utworach Zygmunta Krasińskiego; Dorota Klimanowska CSSF: "Na szlaku białych słońc..." Metafizyczna synteza Norwida; Mariusz Chrostek: Motywy astronomiczne w dziewiętnastowiecznej poezji więźniów i zesłańców. Pozytywistyczne i modernistyczne "spojrzenia w niebo": Dorota Kulczycka: Mikrokosmos i makrokosmos w poezji Adama Asnyka; Joanna Rusin:"Ipod błyskami komet kiedyś posną..." - Kosmos wobec tragicznychlosówludzkich w poematach Z teki Grottgera (Lituania) i WojnaMariiKonopnickiej; Anna Wydrycka: Motywy gwiazd w liryce młodopolskiej; Wojciech Gutowski: "A gwiazdami osypuje Mrok..." - o symbolice granicznej w poezji Tadeusza Micińskiego; Tadeusz Linkner: Tatrzańskie noce Micińskiego; Grażyna Legutko: Harmonia kosmosu a obroty spraw ziemskich. O motywach astronomicznych w liryce Gustawa Daniłowskiego; Kazimierz Maciąg: "Cóż mnie obchodzi astronomia. Nie moja rzecz, lecz Kopernika". Gwiazdy Leopolda Staffa. Poetyckie obrazy wszechświata w XX wieku: Anna Szóstak: Niebiosa, gwiazdy i księżyc w metafizycznym wszechświecie międzywojennej liryki Jana Brzechwy; Magdalena Saganiak: Człowiek-słońce i stwarzanie świata w poezji Juliana Przybosia; Maria J. Olszewska: Człowiek wobec Wszechświata: przemijania i wieczności. Eschatologia Plejad i Uranii Jarosława Iwaszkiewicza; Ewa Górecka: Nocne niebo w poezji Konstantego I. Gałczyńskiego; Marek Stanisz: Obrazy kosmosu w poezji Krzysztofa K. Baczyńskiego; Ewa Niwińska-Lipińska: "Nic nie powróci..." - poszukiwanie kosmicznego ładu w wybranych wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego; Paweł Tański: "Dziwy niebieskie" i podniebne wędrówki w poetyckich opowieściach Bogumiła Andrzejewskiego; Beata Morzyńska-Wrzosek: "Solama kraina miłości". O liryce Haliny Poświatowskiej; Alicja Mazan-Mazurkiewicz:"Stąpampo ziemi z głową w mgle galaktyk..." - semantyka kosmicznaw poezjiAdriany Szymańskiej; Indeks osobowy; Indeks astronomicznyimitologiczny; Spis ilustracji

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum