SKIP_TO

Zbigniew Karpus

Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin

Jan Sobczyk,Leszek Kuk,Norbert Kasparek,Zbigniew Karpus
106,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Mariusz Wołos,Jarosław Kłaczkow,Zbigniew Karpus
212,00 zł148,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia wojskowa

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

Zbigniew Karpus,Waldemar Rezmer
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

Zbigniew Karpus,Waldemar Rezmer
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego

Zbigniew Karpus,Mieczysław Wojciechowski
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Fundamentalizm i kultury

Marek Szulakiewicz,Zbigniew Karpus
55,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 1

Zbigniew Karpus
6,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 2: Choroby zakaźne i walka z nimi (1920-1922)

Zbigniew Karpus,Waldemar Rezmer
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku

Zbigniew Karpus,Roman Bäcker,Marek Chamot
45,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Wolność w epoce poszukiwań

Marek Szulakiewicz,Zbigniew Karpus
61,00 zł42,70 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 3: Warunki życia jeńców i internowanych

Zbigniew Karpus,Emilian Wiszka,Ihor Sribniak
21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku

Zbigniew Karpus,Witold Wojdyło
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Politologia i stosunki międzynarodowe

Granice i świat współczesny

Zbigniew Karpus,Beata Stachowiak
49,00 zł
Książka
Historia

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Zbigniew Karpus,Grzegorz Radomski,Michał Strzelecki
od 98,00 zł
czasopismo

Toruńskie Studia Międzynarodowe 1/2/2009: Międzynarodowe stosunki polityczne w XX wieku

Zbigniew Karpus
od 24,00 zł

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.