SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Historia wojskowa

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

autorzy: Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer redaktorzy: Waldemar Rezmer
Rok wydania:1997 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:260 ISBN:83-231-0874-9
OPIS

Regularne robocze spotkania specjalistów w zakresie historii wojskowej już na trwałe zagościły w życiu naukowym polskiego środowiska historycznego. Inicjatywa tego typu spotkań zrodziła się kilka lat temu w środowisku poznańskim, jej pomysłodawca­mi byli prof. dr hab. Karol Olejnik i prof. dr hab. Benon Miśkie-wicz. Pierwsze forum zorganizowane zostało w Poznaniu w grud­niu 1994 r. i było poświęcone przeglądowi stanu badań w zakresie historii wojskowej opartemu na ankiecie, którą środowisko po­znańskie zredagowało i rozesłało do ośrodków naukowych, na­stępnie zaś otrzymane odpowiedzi opracowało. Jej wyniki były podstawą obrad I Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojsko­wych. Przebieg dyskusji oraz wyciągnięte wnioski i podstawowe postanowienia obrad przedstawiono polskim historykom w po­staci drukowanej (7 Ogólnopolskie Forum Historyków Wojsko­wych, Poznań - 6 grudnia 1994, pod red. Benona Miśkiewicza, Poznań 1995). Organizatorem II Ogólnopolskiego Forum History­ków Wojskowych, które odbyło się 19 grudnia 1995 r., był Woj­skowy Instytut Historyczny w Warszawie. Tematem spotkania była problematyka dziejów służby historycznej w Wojsku Pol­skim. Wygłoszone referaty oraz przebieg dyskusji również zosta-ty opublikowane (II Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych Warszawa 19 grudnia 1995. Tradycje służby historycznej w Wojsku Polskim, pod red. Andrzeja Ajnenkiela, Warszawa 1996).
Prezentowany tom zawiera materiały z odbytego w dniach 5-6 grudnia 1996 r. w Toruniu kolejnego, III Ogólnopolskiego 7orum Historyków Wojskowych, którego organizatorami były In-itytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.