Grzegorz Radomski, Katarzyna Kalinowska

Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1653-9
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
150
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

19,00 zł

Grzegorz Radomski, Katarzyna Kalinowska

Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; POLITYKA A WYCHOWANIE W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM?: Michał Strzelecki: Źródła norm wychowania społecznego w interpretacjach polskiej myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku; Karina Rusinek-Kotulska: Polska Macierz Szkolna 1905-1925. Krótki szkic działalności; Grzegorz Radomski: Polityk-wychowawca. Model działacza politycznego w publicystyce Narodowej Demokracji w latach 1918-1926; Witold Wojdyło: Wychowanie jako kreatywny instrument budowy systemu wartości w myśli społeczno-politycznej obozu narodowego; Daniel Piotrowski: Koncepcja polityki kolonialnej Ligii Morskiej i Kolonialnej na łamach miesięcznika "Morze" wiatach 1930-1939; Bolesław Sprengel: "Żołnierz na froncie walki z przestępczością", czyli wzór osobowy przedwojennego policjanta; Tomasz Brzeziński: "Państwo stanu wyjątkowego" - antytezą społeczeństwa otwartego. WSPÓŁCZESNE ASPEKTY RELACJI MIĘDZY WYCHOWANIEM A POLITYKĄ: Katarzyna Kalinowska: Katolicyzm a idea społeczeństwa otwartego w XX wieku; Roman Bäcker: Współczesna rosyjska myśl antyokcydentalistyczna wobec społeczeństwa otwartego; Renata Runiewicz-Jasińska: Przemiany polityczne na Litwie po 1990 roku; Małgorzata Strzelecka: "Tygodnik Powszechny" wobec przemian oświatowo-wychowawczych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Marek Jeziński: Pragmatyzm polityczny czy socjalizacja? Lingwistyczne i socjolingwistyczne determinanty dyskursu politycznego w okresie transformacji ustrojowej: przypadek SLD

Wstęp
Wychowanie stało się istotnym elementem polityki w momencie ukształtowania się społeczeństwa masowego. Nabrało wówczas szczególnego znaczenia w realizacji planów przebudowy społecznej. Z faktu, iż poczucie partycypacji w dokonujących się przemianach zależy od siły perswazyjnej elity politycznej zdawano sobie sprawę już w końcu XVIII w. Natomiast po 1989 r. wychowanie stanowi istotny czynnik transformacji ustrojowej.

Celem prezentowanej monografii jest ukazanie wpływu, jaki cele polityczne wywierały na sposoby oddziaływań wychowawczych.

Na treść tomu składa się dwanaście opracowań o charakterze monograficznym. Zostały one zaprezentowane w dwóch częściach. W pierwszej zamieszczono artykuły ukazujące relacje między polityką a wychowaniem w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ich autorzy skoncentrowali się na ukazaniu źródeł norm wychowania społecznego, koncepcjach wychowawczych obozu narodowego, ideach propagowanych na łamach czasopisma "Polityka kolonialna" oraz zagadnieniach edukacji w państwie totalitarnym. W części drugiej znalazły się natomiast szkice poświęcone różnorodnym, współczesnym aspektom omawianego zagadnienia, m.in. współczesna rosyjska myśl antyokcydentalistyczna, przekształcenia na Litwie po 1990 r. czy myśl polityczna Kościoła.

Zamieszczone teksty nie wyczerpują złożoności podjętego tematu badań. Wyrażamy wszakże nadzieję, iż praca stanie się inspiracją i impulsem dla podjęcia dalszych badań.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum