Dorota Degen, Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (red.)

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2409-2
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
328
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Dorota Degen, Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (red.)

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu

Kategoria produktu:

Jubileusz trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stał się okazją do zorganizowania w dniach 23-24 października 2007 roku ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Celem spotkania było - obok prezentacji historii i obecnej kondycji naukowej i dydaktycznej toruńskiego Instytutu - przedstawienie dorobku poszczególnych ośrodków bibliologicznych w Polsce, wskazanie tradycji badań z tego zakresu, a także przeobrażeń, jakie nastąpiły w ostatnim trzydziestoleciu. W trakcie obrad przedstawiciele 12 uczelni polskich wysłuchali 24 referatów. Niniejszy tom obejmuje łącznie 21 tekstów dokumentujących tradycje i dorobek polskiej myśli bibliologicznej oraz wskazujących źródła i kierunki jej przemian, w tym tych, które wywołane zostały rozwojem technologii informatycznych. Artykuły zaprezentowano w trzech blokach tematycznych zatytułowanych: Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych, Wokół dziejów książki oraz Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych.

Wstęp /7

Część I. Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych

Janusz Tondel - Trzydzieści lat studiów bibliotekoznawczych w Toruniu /13
Kazimierz Adamczyk - Kształcenie bibliotekarzy w Bydgoszczy od II wojny światowej do 2007 roku /29
Sabina Cisek - Nauka o informacji na świecie w XXI wieku: badania metanaukowe/47
Stanisława Kurek-Kokocińska - Dwie tendencje księgoznawstwa /57
Natalia Pamuła-Cieślak - Wyszukiwanie informacji i źródeł w Internecie. Kształcenie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Toruniu /69
Małgorzata Stanula - Etyka w bibliotekoznawstwie i nauce o informacji - stan i rozwój badań w Polsce (2001-2006) /79
Barbara Góra, Ewa Wójcik, Grażyna Wrona - Aktywność badawcza pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie w świetle polskiej bibliografi i bibliologicznej /95

Część II. Wokół dziejów książki

Agnieszka Biały - Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych na przykładzie obiektów z zabytkowej biblioteki na Jasnej Górze w Częstochowie /119
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew - Książka cyrylicka na ziemiach Rzeczypospolitej. Stan i kierunki badań /137
Maria Juda - Warunki realizacji przywilejów drukarskich /147
Dariusz Spychała - Książka w życiu wspólnot eremickich i zakonnych w IV-VI wieku /157
Anna Żbikowska-Migoń - O potrzebie badań nad kształtem edytorskim polskiej książki naukowej XVIII-XIX wieku z perspektywy funkcjonalności publikacji /165

Część III. Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych

Małgorzata Czerwińska - Książki literackie autorów z niepełnosprawnością wzroku w Polsce po 1945 roku - czyli tyfl ologia w służbie nauk bibliologicznych. Przyczynek do rozważań nad interdyscyplinarnym modelem badawczym /189
Małgorzata Góralska - Odtwarzanie artefaktów kulturowych w nowym środowisku komunikacyjnym /205
Małgorzata Komza - Bibliologa spojrzenie na wzajemne relacje wydawcy i ilustratora /221
Sebastian D. Kotuła - Czy programy telewizyjne o książkach mogą być przedmiotem zainteresowań bibliologii? / 237
Evelina Kristanova - Reklama książki na łamach „Tygodnika Warszawskiego" (1945-1948) /245
Paweł Marzec - Możliwości wykorzystania oceny użyteczności w jakościowych badaniach serwisów internetowych bibliotek akademickich /265
Ryszard Nowicki - Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych na łamach prasy /279
Monika Olczak-Kardas - Działalność wydawniczo-księgarska „Naszej Księgarni" w latach 1921-1939. Stan badań i perspektywy badawcze /297
Violetta Trella - Biblioterapia w społeczeństwie informacyjnym /313
Wykaz autorów / 327

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum