• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 13 (2009)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 13 (2009)

ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
244
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 13 (2009)

Bogatą tematykę naszego periodyku otwierają dwa artykuły poświęcone ważnej i aktualnej problematyce, jaką jest eschatologia. W pierwszym ks. Marek Pyc pisze nt. personalistycznego wymiaru czyśćca w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi. Papież, koncentrując się w swoim dokumencie na ostatecznym przeznaczeniu człowieka, mówi o czyśćcu jako stanie oczyszczenia i wyzwolenia. W tym stanie są możliwe oczyszczenia i uleczenia, które sprawiają, że człowiek dojrzewa do pełnej komunii z Bogiem. Benedykt XVI podziela przekonanie wielu teologów, że czyśćcowym ogniem, który sprawia a równocześnie zbawia, jest Chrystus. Czyściec to doświadczenie spotkania z Nim, Sędzią i Zbawicielem. On jest ogniem osądzającym i przemieniającym człowieka. W drugim artykule ks. Cezary Naumowicz mówi o niektórych aspektach eschatologii u Wolfharta Pannenberga, mających stanowić wyzwania dla współczesnej refleksji nad rzeczami ostatecznymi. Teologiczna twórczość Pannenberga, wraz z jej ciągłym odwołaniem do historii, to szeroka i systematyczna próba nowego uzasadnienia teologii chrześcijańskiej, dążąca do pojednania między wiarą a rozumem.

Od redakcji/5
Artykuły
Ks. Marek Pyc - Personalistyczny wymiar czyśćca w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi. /11
Ks. Cezary Naumowicz - Współczesne wyzwania eschatologii chrześcijańskiej w ujęciu Wolfharta Pannenberga/23
Ks. Andrzej Dańczak - Kategoria piękna w teologii. Na skrzyżowaniu Objawienia i doświadczenia/41
Ks. Mirosław Mróz - Filozofia piękna. Poszukiwania w obrębie estetyki św. Tomasza z Akwinu/53
Elizabeth Reinhardt - Teologia w historii, historia w teologii/65
Ks. Piotr Roszak - Mozarabowie - niespokojna mniejszość. Liturgia mozarabska jako projekt duchowości czasów „bycia w mniejszości" w kontekście Brewiarza Gotyckiego/79
Dk. Jacek Jan Pawłowicz - Małżeństwo miejscem przebóstwienia/99
Ks. Lech Król - Eucharystia drogą świętości kapańskiej według Józefa S. Pelczara/107
Ks. Waldemar Radecki - Rozwój poznawczy dziecka według Jeana Piageta a przepowiadanie Bożego Słowa do młodego słuchacza/129
Ks. Maciej Olczyk - Katolicka etyka seksualna jako wyraz troski o człowieka/140
Ks. Janusz Gręźlikowski - Opinia biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej/ 163
Ekumenia
Marcin Ziemkowski - Wspólnota anglikańska na przełomie 2008 i 2009 /193
Sprawozdania

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum