Dorota Michaluk

Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2484-9
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
628
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

82,00 zł

miękka

Dorota Michaluk

Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości

Kategoria produktu:

Upadek monarchii rosyjskiej w czasie I wojny światowej otworzył szansę znacznych przemian politycznych w Europie Wschodniej. Nastąpiło ożywienie ruchów narodowych na obrzeżach imperium. W większości przechodziły one podobne etapy w rozluźnianiu swojego stosunku z Rosją: od wysunięcia haseł autonomii kulturalnej, przez autonomię polityczną w granicach nierosyjskich obszarów etnicznych i ich związku z Rosją demokratyczną na zasadzie federacji, aż po walkę o suwerenność państwową. Chociaż z dużym opóźnieniem, drogę taką przebył także narodowy ruch białoruski. Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy przeglądałam wydane drukiem dokumenty dotyczące Białoruskiej Republiki Ludowej (BRL), wydały mi się one znakomitym materiałem na sensacyjny dramat polityczny: młodzieńcze ideały, marzenia o własnym państwie, brak zrozumienia ze strony międzynarodowych gremiów politycznych, zaskakujące zwroty akcji, romantyczni bohaterowie. W końcu zaś tragiczny finał białoruskiej idei niepodległościowej i jej zwolenników, z których większość za swoje marzenia zapłaciła cenę najwyższą, ponosząc śmierć w okresie stalinowskich represji. Bardziej wnikliwa analiza dokumentów pozwoliła jednak na konstatację, że przyczyną niepowodzeń Białorusinów były nie tylko wyjątkowo nieprzychylne warunki zewnętrzne i polityka obcych państw, lecz także czynniki wewnętrzne. Białorusini nie potrafili bowiem odrzucić sporów wewnątrzpartyjnych i skonsolidować się wokół idei państwowej jako nadrzędnego celu swoich działań. Część działaczy skrajnie lewicowych nurtów na pierwszy plan wysuwała konieczność przeprowadzenia głębokich reform społecznych, zbyt radykalnych jednak, by mogły zostać zaakceptowane przez wszystkich przyszłych mieszkańców niepodległej Białorusi. W czasie badań pojawiło się wiele pytań: o narodziny białoruskiej idei państwowej, o plany związane z tworzeniem państwa, o sposób powoływania i funkcjonowania najwyższych organów władzy, zawieranie sojuszy z sąsiadami, strukturę administracyjną, oddziaływanie na opinię publiczną oraz na opinię międzynarodową mieszkańców ziem uznawanych za terytorium przyszłego białoruskiego państwa, w końcu zaś pytanie o przyczyny porażki. W działaniach państwotwórczych szczególnie mocno zwalczano bolszewików, którzy zdaniem sowieckich historiografów byli kreatorami białoruskiej państwowości. Jednocześnie z trudem dokonywało się zerwanie nie tylko państwowych, lecz także psychologicznych związków z Rosją. Ścieranie się orientacji wschodniej i zachodniej było zresztą jedną z przyczyn utrudnionego porozumienia pomiędzy białoruskimi działaczami narodowymi i istotnym powodem ostatecznego ich rozbicia na kilka obozów.

Rozmowa z autorką na antenie PR3:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I
Białoruś i jej mieszkańcy w XIX i na początku XX wieku
1.1. Kraj i ludzie
1.2. Ekonomika ziem białoruskich
1.3. Struktura narodowa i społeczna

Rozdział II
Działalność ugrupowań politycznych na ziemiach białoruskich przed I wojną światową
2.1. Partie ogólnorosyjskie, ogólnopolskie i żydowskie
2.2. ,,Krajowcy"
2.3. Ruchy narodowe: litewski i ukraiński
2.4. Białoruski ruch narodowy
2.5. Wybory do Dumy

Rozdział III
Od ,,Wielkiego Księstwa Litewskiego" do Białoruskiej Republiki Ludowej. Białoruska idea państwowa w latach 1914-1917
3.1. Pod okupacją niemiecką
3.2. Po wschodniej stronie frontu
3.3. Zjazd Wszechbiałoruski

Rozdział IV
Proklamacja niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Koncepcja granic i symbolika państwowa
4.1. Traktat brzeski
4.2. Białoruski ruch narodowy po rozpędzeniu Zjazdu Wszechbiałoruskiego
4.3. Działalność Białorusinów w ośrodku wileńskim

Spis treści
Zakończenie
Streszczenie w języku białoruskim
Streszczenie w języku angielskim
Bibliografia
Wykaz map
Wykaz fotografii
Indeks osobowy
Indeks geograficzny
Mapy i fotografie

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum