• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 15 (2010)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 15 (2010)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
220
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 15 (2010)

Wobec istniejącego kryzysu wiary ważną rolę należy pokładać w celebracjach sakramentalnych i pozasakramentalnych Kościoła. Chodzić tu będzie przede wszystkim o podejmowanie ciągle na nowo wysiłku i wkładu w ogólnie pojęte piękno celebracji liturgicznych oraz pogłębianie świadomości ich uczestników. Już przedstawiciele Ruchu liturgicznego związani z tygodnikiem „La Croix” wyrażali opinię, że „ignorancja liturgiczna jest jedną z przyczyn ignorancji religijnej”. Podobną opinię podzielali ojcowie soborowi, którzy z liturgią wiązali nadzieję ożywienia i pogłębiania wiary. Dlatego też swoje obrady na II Soborze Watykańskim, mające na celu odnowę Kościoła, rozpoczęli od reformy liturgii. O znaczeniu i roli odnowionej liturgii sakramentów pisze w swoim artykule ks. Zbigniew Zarembski.

(fragm. Od redakcji) 

Od redakcji /5
Artykuły
Ks. Zbigniew Zarembski, Rola sakramentów w kształtowaniu wiary /9
Ks. Lech Król, Kapłaństwo Nowego Testamentu /27
Dorota Wawrowska, Konsekracja dziewic jako relacja oblubieńcza z Chrystusem /45
Ks. Adam Józef Sobczyk MSF, Modlitwa w życiu opata w świetle Reguły św. Benedykta z Nursji /61
Ks. Mieczysław Łaszczyk, Ein gesellschaftliches Bild der Relation „Klerus-Laien" /75
Ks. Andrzej Sobiech, Wizytacja dziekańska w świetle przepisów prawa powszechnego i diecezjalnego włocławskiego /95
Ireneusz Kamiński, Sekty szansą dla Kościoła? /109
Ks. Piotr Roszak, O jakiej liturgii toledańskiej mówi Diarjusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej (1595) /141
Ks. Radosław Cyrułowski, Wartości religijno-moralne diecezjan włocławskich /157

ekumenia
Północnoameryka ńska Prawosławno-Katolicka Konsultacja Teologiczna, „Kroki ku ponownemu zjednoczeniu kościoła: szkic prawosławno-katolickiej
wizji dla przyszłości" (tłum. Marcin Ziemkowski) /177
sprawozdania
Jacek Poznański SJ, Jakie chrześcijaństwo ma w Polsce przyszłość? /195
Ks. Witold Dorsz, Międzynarodowy Kongres ¿Quién es Dios? La percepción contemporánea de la religión. Madryt 12-13 marca 2010 /201
Ireneusz Kamiński, Konferencja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o sektach: Sekty - wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne /207
Recenzje
Krzysztof Konecki, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego Kwestie redakcyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 290 - rec. ks. Jerzy Stefański /215
Nicholas Lash, Pytanie o Boga. Świętość, mowa i milczenie, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2009, ss. 102 - rec. Jacek Poznański SJ /217

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum