Paweł Stefan Załęski

Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2737-6
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

twarda z obwolutą

Paweł Stefan Załęski

Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

Kategoria produktu:

Książka łączy krytyczną analizę socjogenenezy dwóch fenomenów ponowoczesności - dyskursu o społeczeństwie obywatelskim oraz zjawiska zwanego potocznie trzecim sektorem. Weryfikacja popularnych opinii na temat narodzin koncepcji społeczeństwa obywatelskiego doprowadziła do wykazania na podstawie analizy materiałów źródłowych, że antykomunistyczna opozycja nie znała tej koncepcji, wypracowując w czasach pierwszej Solidarności ideę samorządnej Rzeczpospolitej. Badania prasowe ujawniły, że to komunistyczna propaganda winna być uznana za głównego sprawcę w procesie stworzenia i rozpropagowania tej koncepcji - w celu legitymizacji neoliberalnej trans-formacji systemu społeczno-politycznego w Polsce w 1989 roku. Od samych początków przemian społeczeństwo obywatelskie miało stanowić ekwiwalent dla pełnej demokratyzacji systemu politycznego i powstania dojrzałego społeczeństwa politycznego. Historyczna analiza powstania trzeciego sektora została osadzona w socjologii organizacji i administracji publicznej. Proces neoliberalnej restrukturyzacji państwa opiekuńczego zidentyfikowano jako główny czynnik rozwoju i ekspansji trzeciego sektora zdefiniowanego w związku z tym jako społeczeństwo opiekuńcze. Finansowane w większości ze źródeł publicznych organizacje opiekuńcze zaczęły stanowić złożony i elastyczny system administracyjny, który przejmuje część funkcji państwa opiekuńczego. System opiekuńczy zmienił sposób swojego funkcjonowania z uniformizacji, równości i spójności działań na rzecz ich indywidualizacji i kontroli różnic. Po upadku systemu zimnowojennego proces ten został zglobalizowany przez politykę strukturalnego dostosowania wyznaczającą zachodnim organizacjom opiekuńczym funkcję redystrybucji zasobów do państw biedniejszych.

Introdukcja: trzy semantyki, trzy wizje rzeczywistości społecznej / 7

Część I. liberalne społeczeństwo cywilne doby nowoczesności

Rozdział 1. Dyferencjacja społeczeństwa i państwa / 25

Rozdział 2. Aporie burżuazyjnej cywilności / 39
Źródła semantycznej zmiany / 40
Heglowska innowacja / 49
Tocqueville'owska recepcja / 59
Marksowska reinterpretacja / 80
Problem cywilności, problem polityczności / 86

Część II. Społeczeństwo obywatelskie doby ponowoczesności

Rozdział 1. Obywatelska wojna symboliczna / 99
Francuski łącznik / 99
Polska tradycja / 106
Realia opozycyjnej tożsamości / 111
Propaganda politycznej alienacji / 122
Dwa nurty semantycznej globalizacji / 142

Rozdział 2. W stronę globalnego społeczeństwa opiekuńczego / 149
Instytucjonalna legitymizacja / 158
Restrukturyzacja systemów opiekuńczych / 162
Zasoby ludzkie / 172

Konkluzje: rekonstruując liberalizm, dekonstruując neoliberalizm / 213
Bibliografia / 227
Summary. Neoliberalism and civil society / 251
Indeks osobowy / 257
Indeks rzeczowy / 263

  • alinea

    to książka, która powinna być na półkach każdej szanującej się organizacji. wyśmienita krytyka i gruntowny przegląd materiałów historycznych. zaskakujące konkluzje łączące teorię z polityczną ideologią.
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Paweł Stefan Załęski

    socjolog, filozof społeczny. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Był stypendystą New School w Nowym Jorku jako badacz zatrudniony w Transregional Center for Democratic Studies. Zajmuje się badaniem ponowoczesnych struktur władzy, źródeł i funkcji liberalnej organizacji rzeczywistości społecznej epoki nowoczesności oraz studiami nad statusem klasycznego republikanizmu w kulturze europejskiej. Związany ze szkołami historii koncepcji oraz społecznej epistemologii. Jako główną technikę badawczą stosuje analizę treści.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum