Aleksander Madyda

Haupt. Monografia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2801-4
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
362
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

62,00 zł

twarda

Aleksander Madyda

Haupt. Monografia

Kategoria produktu:

Książka jest monografią twórczości polskiego prozaika emigracyjnego, Zygmunta Haupta (1907-1975). Autor monografii stawia tezę, że badana twórczość nie jest ani literaturą piękną, ani dokumentem, lecz tworem pośrednim, który został tak skonstruowany, że sugeruje czytelnikowi konieczność zestawienia świata przedstawionego w utworze z biografią autora, dzięki czemu czytelnik uzyskuje wgląd w tajniki warsztatu artystycznego, a to z kolei pozwala mu na oddzielenie prawdy od fikcji literackiej i, w konsekwencji, na odkrycie autorskiego zamysłu twórczego, prowadząc w końcu do ujawnienia najistotniejszych znaczeń dzieła. Dlatego pierwszy rozdział książki ma charakter teoretyczny - dotyczy konwencji autobiografizmu i związanej z nią metodologicznej problematyki interpretacji utworów autobiografizujących, do których zalicza się właśnie pisarstwo Haupta. Pozostała część monografii realizuje tę strategię badawczą. Rozdział drugi zatem przedstawia szczegółową biografię pisarza, a zwłaszcza te wydarzenia i osoby, które stały się pierwowzorami wątków fabularnych i postaci literackich, występujących w opowiadaniach Haupta. W trzecim rozdziale został opisany najistotniejszy, zdaniem monografisty, motyw, ukryty w badanej twórczości - jest to motyw miłości kazirodczej, mającej, jak się okazuje, swój precedens w życiu autora. Rozdział czwarty przynosi analizę wszystkich trzech zbiorów opowiadań Haupta pod kątem występowania w nich elementów autentycznych: przestrzeni, czasu, postaci i zdarzeń; analiza ta prowadzi do wniosku o wyraźnej w badanym dorobku twórczym ewolucji artystycznej, która polega na stopniowym powiększaniu się udziału w świecie przedstawionym fikcji literackiej kosztem autentyku. Ostatni, piąty rozdział zawiera interpretację dwóch nietypowych dla Haupta, symbolicznych opowiadań. Książkę zamyka aneks, zawierający dwie bibliografie: opublikowanych za życia pisarza tekstów i rysunków.

Od autora / 5
ROZDZIAŁ 1.
Wprowadzenie teoretyczne: autobiografizm i interpretacja / 9
Autobiografizm / 9
Interpretacja / 32
ROZDZIAŁ 2.
Biografia / 39
Genealogia / 40
Dziecko, gimnazjalista (1907-1924; Austro-Węgry, Polska) / 43
Student, podchorąży, plastyk, pisarz, cygan (1924-1939; Polska, Francja) / 49
Żołnierz, malarz, pisarz (1939-1946; Polska, Węgry, Francja, Wielka Brytania) / 81
Pisarz, malarz, radiowiec, dziennikarz (1946-1975, USA) / 115
ROZDZIAŁ 3.
Historia o Elektrze-Nietocie / 137
[Elektra] / 137
Co nowego w kinie? / 163
Helena Haupt - okruchy biografii / 172
Co nowego w kinie? (c.d.) / 177
Elektra [I] / 178
Elektra [II] / 198
„Brat i siostra" / 199
Historia o Nietocie / 202
ROZDZIAŁ 4.
„Autentyki": przestrzeń, czas, postacie i zdarzenia / 211
Opowiadania (1946) / 213
Pierścień z papieru (1963) / 262
Ostatni zbiór opowiadań (1972) / 278
ROZDZIAŁ 5.
Dwie interpretacje / 290
Pierścień z papieru / 291
Lutnia / 298
Aneks / 307
Bibliografia twórczości literackiej Zygmunta Haupta w latach 1935-1975 / 307
Bibliografia rysunków Zygmunta Haupta w latach 1933-1975 / 316
Bibliografia / 331
Indeks nazwisk / 347
Haupt. The Monograph (Summary) / 359
Spis treści / 361

 • w końcu ktoś zdecydował się na biografię Haupta! żeby tylko jeszcze wydać jego dzieła i byłoby ekstra!
 • Julia Wójcicka

   „Książka Aleksandra Madydy, znawcy życia i twórczości Zygmunta Haupta, przywraca historii literatury jednego z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej zapomnianych i niedocenianych pisarzy polskich XX wieku. Nie jest to pierwsza próba podejścia toruńskiego badacza do tematu”.
  Fragment recenzji zamieszczonej w „Nowych Książkach” 12/2012
 • G. K.

  Aleksander Madyda opublikował w latach dziewięćdziesiątych dwie prace monograficzne W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza (1992) oraz Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka (1998). Badania nad twórczością autora Pierścienia z papieru kontynuował, a ich zwieńczeniem jest wydana w 2012 roku „całościowa interpretacja” dzieła pisarza – Haupt. Monografia […] Książka zawiera fotografie a także reprodukcję rysunku pisarza. Aleksander Madyda w swym monograficznym studium przedstawił ewolucję pisarstwa tego emigracyjnego prozaika. Wiedzie ona od początkowej fazy, kiedy dominuje w nim żywioł autobiograficzny w mniejszym lub większym stopniu zakamuflowany aż do momentu, kiedy autor posługuje się fikcją i metaforyzacją, które stają się warunkiem wyartykułowania znaczeń o uniwersalnym charakterze.
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Aleksander Madyda

  Rocznik 1958. Profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, folklorystyką oraz tekstologią i edytorstwem. Z tego zakresu opublikował trzy monografie (W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza, Toruń 1992, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka, Toruń 1998, Haupt. Monografia, Toruń 2012), cztery edycje zbiorowe poezji (M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, t. 1–2, Toruń 1993 [wyd. 3: Toruń 1997]; B. Leśmian, Poezje zebrane, Toruń 1993 [wyd. 3: Toruń 2000]; H. Poświatowska, Poezje zebrane, Toruń 1994; J. Czechowicz, Poezje zebrane, Toruń 1997), jedną – prozy narracyjnej ([wol. 1:] Z. Haupt, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże, Warszawa 2007; [wol. 2:] Z. Haupt, Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty, Toruń 2009) i tom korespondencji (Z. Haupt, Listy do redaktorów „Wiadomości”, Toruń 2014) oraz liczne artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych. 

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum