Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Radomski, Patryk Tomaszewski (red.)

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2964-6
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
424
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Radomski, Patryk Tomaszewski (red.)

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł

Arkadiusz Lewandowski, Patryk Tomaszewski, Kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w głównych nurtach polskiej myśli politycznej. Uwagi wstępne / 9

Rozdział I
Nurt skrajnej lewicy / 41
Robert Surma, Tak dla Unii Europejskiej, „Zielone Brygady”, 1–15 X 1999, nr 14, 1999, b. p. / 43
Piotr Ikonowicz, Czy leci z nami pilot, „Lewą Nogą” 1999, nr 11, s. 10–13 / 46
Przestańmy wspierać imperialne wyprawy wojenne USA, „Brzask” 2008, nr 2, s. 3 / 51

Rozdział II
Nurt socjaldemokratyczny / 55
Stanowisko Polskiej Unii Socjaldemokratycznej w sprawach międzynarodowych (1991) [fragmenty] / 57
Deklaracja wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nasz program dla Polski, Warszawa 1993 [fragmenty] / 62
Nowy wiek – nowy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaldemokratyczny program dla Polski (materiały z I kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2000, nr 1 [fragmenty] / 66
Przywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość. Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, Warszawa 2001 [fragmenty] / 73
Leszek Miller, Polska polityka wschodnia w zjednoczonej Europie, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 2, s. 106–111 / 78
Wojciech Domosławski, Czy kontynuacja dotychczasowej polityki zagranicznej zagraża bezpieczeństwu Polski?, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2010, nr 4, s. 81–91 / 85

Rozdział III
Nurt ludowy / 105
Deklaracja Ideowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1997 [fragmenty] / 107
Polskie Stronnictwo Ludowe. Czas na zmiany… Ocena polityki rządu AWSUW i propozycje zmian, Warszawa październik 1999 / 114
Człowiek. Rodzina. Praca. Godne Życie. Program społeczno-gospodarczy Samoobrony, Warszawa 2003 [fragmenty] / 116
Zdzisław Podkański, Jak powstał PSL ,,Piast’’, Lublin 2008 / 123

Rozdział IV
Nurt liberalny / 129
Deklaracja Programowa. Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Katowice 1991, s. 6–7 / 131
Stabilizacja i rozwój. Uchwała II Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej (1993 rok) [fragmenty] / 133
Program Unii Wolności. Wolność, Bezpieczeństwo, Rozwój, Warszawa 1997 [fragmenty] / 140
Polityka zagraniczna Polski (projekt), [w:] Donald Tusk, Idee gdańskiego liberalizmu. Wstępem opatrzył Jerzy Szacki, Gdańsk 1998, s. 278–284 / 145
Deklaracja programowa V Kongresu Unii Wolności z 17 XII 2000 r. [fragmenty] / 155
Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005–2009, red. J. Rokita, S. Kawalec, Warszawa 2005 [fragmenty] / 160
Program Platformy Obywatelskiej. Polska zasługuje na cud gospodarczy. By żyło się lepiej. Wszystkim, Warszawa 2007 [fragmenty] / 174

Rozdział V
Nurt niepogległościowy / 187
Porozumienie Centrum. Dokumenty i programy (1990) [fragmenty] / 189
Wystąpienie sejmowe Leszka Moczulskiego w dniu 30 kwietnia 1993 roku nt. polityki zagranicznej Polski [w:] Konfederacja Polski Niepodległej a polska polityka zagraniczna. Wybór dokumentów sejmowych, Warszawa 1993, s. 30–37 / 192
Tomasz Szczepański, Międzymorze. Polityka Środkowoeuropejska Konfederacji Polski Niepodległej, Warszawa 1993 / 199
Wystąpienie Sejmowe posła Jana Olszewskiego w trakcie debaty nad Informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku z dnia 21.01.2004 / 223
IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2005 [fragmenty] / 230
Nowoczesna, bezpieczna, solidarna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009 [fragmenty] / 250

Rozdział VI
Nurt konserwatywny / 275
Bronisław Komorowski, Wschodnie wyzwania, „Myśl Konserwatywna” 1997, nr styczeń–marzec, s. 121–123 / 277
Paweł Soloch, Polska i NATO, „Kwartalnik Konserwatywny” 1997, nr 1, s. 26–29 / 283
Paweł Soloch, Czy polityka zagraniczna musi być nudna, „Kwartalnik Konserwatywny” 1997, nr 2 s. 34–39 / 289
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Program, Warszawa 1997 [fragmenty] / 296
Paweł Kowal, O Polsce Wielkiej, „Kwartalnik Konserwatywny” 1999, nr 5, s. 133–142 / 304

Rozdział VII
Nurt konserwatywno-liberalny / 321
Fragment programu Janusza Korwin-Mikkiego przed wyborami prezydenckimi z roku 2000, „Najwyższy Czas” 30 IX 2000, nr 40, s. 8 / 323
Tomasz Sommer, Janusz Korwin-Mikke Emancypacja i integracja, ,,Najwyższy Czas’’ 16 XII 2000 r., nr 51, s. 12–13 / 328
Dariusz Kos, Czy Prezydent sprzeda Polaka?, „Najwyższy Czas” 13 X 2007, nr 41, s. 7–8 / 333
Janusz Korwin-Mikke, NATO, USA i „Tarcza”, [w:] J. Korwin-Mikke, Rusofoby w odwrocie, Lublin 2009, s. 110–114 / 338

Rozdział VIII
Nurt chrześcijańsko-narodowy / 343
Maciej Srebro, Samotna Polska w zjednoczonej Europie, „Sprawa Polska” 1990, nr 2, s. 6–8 / 345
Artur Zawisza, Polska w Europie, „Sprawa Polska” 1998, nr 1 s. 12–13 / 356
Konrad Rękas, Bezpieczeństwo i współpraca, „Sprawa Polska” 1998, nr 1, s. 14–15 / 363
Robert Kuraszkiewicz, Polska w nowej Europie, „Sprawa Polska” 2000, nr 1
s. 21–22 / 369
Deklaracja Polityczno-Programowa Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Warszawa 2002 [fragmenty] / 375

Rozdział IX
Nurt nacjonalistyczny / 379
Roman Giertych, Kontrrewolucja Młodych, Warszawa 1994 / 381
Maciej Giertych, Na co nam NATO?, [w:] Nie przemogą! Antykościół, antypolonizm, masoneria, Wrocław 1995, s. 85–86 / 403
Rafał Bukowski, NATO – kolejny pakt?, „Szaniec. Pismo Narodowo-Radykalne” 1996, nr 1, marzec/kwiecień, s. 8–9 / 406
W obronie niepodległości. List otwarty Narodowego Odrodzenia Polski. Rada Wykonawcza Narodowego Odrodzenia Polski Warszawa, dnia 18.01.1998 r., „Nowa Sztafeta. Pismo narodowo-radykalne” 1998, nr 5, s. 1 / 409
Ewa Janikowska, Psy zająca zjedzą, „Pismo Narodowe Ojczyzna” 15 listopada 1998, nr 22 (175), s. 12 / 411
Maciej Giertych, Z nadzieją w przyszłość!, Warszawa 2005, s. 43–48 / 416

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum