Jarosław Tomasz Michalski (red.)

Paedagogia Christiana 2(30)/2012

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1505-6872
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
256
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Paedagogia Christiana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Jarosław Tomasz Michalski (red.)

Paedagogia Christiana 2(30)/2012

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

W prezentowanym numerze „Paedagogia Christiana” podejmujemy zagadnienia nie tylko szerokiego filozoficzno-kulturowego tła, na jakim zachodzą obecne przemiany w myśleniu o wychowaniu, ale również całego szeregu kwestii podnoszonych przez nauczycieli-praktyków, którzy zadanie edukacji i wychowania młodzieży realizują na co dzień w szkołach różnego stopnia z akademickim włącznie. Artykuły, które stanowią historyczne tło dla podejmowanych rozważań praktycznych, dotyczą szerzej pojętej filozofii wychowania i kształcenia, głównie religijnego w różnych okresach historycznych (zob. między innymi teksty Anny Szylar – Ideały wychowawcze w klasztornych szkołach żeńskich w okresie potrydenckim do początków XIX wieku; Joanny Falkowskiej – Pierwiastek religijny w wychowaniu narodowym. Postulaty okresu autonomii galicyjskiej; Aldony Zakrzewskiej – Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu międzywojennego źródłem humanizacji życia społecznego; Agnieszki Wałęgi – Obraz edukacji religijnej w polskich podręcznikach historii wychowania XIX i początków XX wieku; Alicji Żywczok – Idea afirmacji życia w nauce o naturze Bronisława Ferdynanda Trentowskiego). Podjęliśmy również szczegółowe kwestie, jak problem ochrony praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych (Anita Rodkiewicz-Ryżek, Jacek Błeszyński); kategorii męskości i ojcostwa w teorii i praktyce wychowania (Witold Starnawski); poczucia alienacji u młodzieży i jego psychospołecznych następstw (Katarzyna Tomaszek, Stanisława Tucholska) czy kwestię pedagogii mediosfery (Adam Lepa).

Fragment „Od redakcji” ks. prof. dr. hab. Jarosława Michalskiego

Od Redakcji

Artykuły i rozprawy

Recenzje

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum