Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3147-2
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Kategoria produktu:

Niniejsza książka wpisuje się w szereg publikacji poświęconych historii regionu Kujaw i Pomorza, które powstają w różnych środowiskach, w tym między innymi wśród toruńskich historyków, historyków sztuki, dydaktyków oraz nauczycieli praktyków. W prezentowanym tomie dotykamy zagadnienia zamków, dworów i pałaców oraz ich mieszkańców. W kilku odsłonach przyglądamy się temu interesującemu tematowi badawczemu, i to od czasów średniowiecza po XX wiek. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej są zamieszczone najnowsze opracowania o charakterze naukowym, w drugiej zaś przedstawiono różnorodne w formie i dyskusyjne w treści materiały wytworzone przez nauczycieli, prezentujące ich wielokierunkowe działania na rzecz realizacji projektów edukacyjnych związanych z kujawsko-pomorskimi rezydencjami. […]

Próba podjęcia dyskusji nad poszukiwaniem miejsca dla historii regionalnej we współczesnym systemie kształcenia historycznego oraz optymalnych możliwości organizowania przekazu dziedzictwa kulturowego była głównym celem wydawców niniejszej pozycji. Seria „Region kujawsko-pomorski w przeszłości” będzie miała swoją kontynuację, a kolejne tomy będą zawierać wyniki najnowszych badań naukowych oraz inspirujące propozycje ciekawych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych.

(Ze Wstępu)

Wstęp / 7

Część historyczna
Sławomir Jóźwiak
Zamki krzyżackie w średniowiecznych źródłach pisanych / 13
Jerzy Dygdała
Siedziby szlachty chełmińskiej w XVI–XVIII wieku / 33
Szczepan Wierzchosławski
Polskie dwory ziemiańskie na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX wieku / 63
Tomasz Krzemiński
Krytyka działalności społecznej ziemiaństwa polskiego Prus Zachodnich w opinii prasy ruchu ludowego na przełomie XIX i XX stulecia / 79
Karolina Zimna-Kawecka
Zamki, pałace i dwory regionu pomorskiego w okresie II RP – rola działań konserwatorskich w zakresie edukacji historyczno-kulturalnej / 95
Robert Stodolny
Ziemianie okolic Aleksandrowa Kujawskiego i ich wpływ na powstanie i rozwój miejscowości / 117

Część metodyczna
Zbigniew Żuchowski
„W małym dworku pośród pól” – dwory gminy Wąpielsk w okresie międzywojennym oraz ich wykorzystanie w edukacji regionalnej / 155
Ilona Radomska
Tropem mieszkańców siedzib ziemiańskich nad Skrwą i Wkrą – z doświadczeń edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu / 181
Dariusz Chrobak
Zamki, pałace i dworki ziemi dobrzyńskiej w działaniach  edukacyjnych w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych / 193
Mirosława Otlewska
„Moje magiczne Ostromecko” na lekcjach historii w gimnazjum / 203
Łukasz Oliwkowski
Na tropie grodzisk. O archeologicznej wyobraźni gimnazjalistów i Jana Kasprowicza / 207

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum