Anna Branach-Kallas (red.)

Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3101-4
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Anna Branach-Kallas (red.)

Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie

Kategoria produktu:

Celem niniejszego tomu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi twórczości współczesnej polskiej diaspory w Kanadzie oraz tematyki polskiej poruszanej przez autorów kanadyjskich z Polską pośrednio związanych. Oprócz utworów w języku polskim zostały tu omówione mało znane w Polsce teksty w języku angielskim i francuskim, w których polskość stanowi nadal ważny element treści, a niekiedy i formy. Współautorzy Niuansów wyobcowania ujmują w nowatorskim świetle dzieła zapomniane, marginalizowane, błędnie klasyfikowane. Motyw wyobcowania nabiera w analizowanych utworach nowych, często zaskakujących znaczeń, w nawiązaniu do – lecz również w oderwaniu od – pojęcia wygnania, wychodźstwa, banicji, zesłania. Ponadto na pierwszy plan wysuwa się aspekt dialogu transkulturowego, polsko-kanadyjskiego, polsko-północnoamerykańskiego, a także żydowsko-polskiego czy też quebecko-polskiego. Zebrane w tomie artykuły poszerzają zatem dotychczasowy stan badań na temat relacji między diasporą a państwem, samej definicji diaspory, jak również pamięci własnej, zbiorowej, bezpośredniej czy też zapożyczonej – świadomie lub podświadomie – od przodków. 

Wstęp / 7

Anna Reczyńska
Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju / 15

Anna Branach-Kallas
Od Roncesvalles Avenue do Copernicus Avenue. Wywiad z Andrew J. Borkowskim / 37

Bożena Szałasta-Rogowska
„Dom nasz pytaniem” – wizje polskości w poezji polskiej w Kanadzie / 55

Piotr Sadkowski
Cień żydowskiej Polski w Montrealu. Powieści La Québécoite Régine Robin i Hadassa Myriam Beaudoin / 73

Dagmara Drewniak
Obrazy miast polskich w twórczości pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia / 93

Agnieszka Rzepa
Helen Weinzweig: prolegomena / 111

Anna Żurawska
Ocalić od zapomnienia. Tecia Werbowski / 127

Ewa Bodal
Nie możesz stać w dwóch różnych miejscach: Polska, Kanada i tożsamość narodowa w powieści Giant Agi
Maksimowskiej / 147

Anna Branach-Kallas
Trauma polskości w opowiadaniach Andrew J. Borkowskiego / 163

Informacje o autorach / 183

Summary / 187

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum