Jarosław Horowski

Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3377-3
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
432
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Jarosław Horowski

Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej

Kategoria produktu:

Z Wprowadzenia do publikacji:

Pytanie o wychowanie moralne jest we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej jednym z najważniejszych. Dlaczego jest ważne? Dlatego, że funkcjonujemy obecnie – jak twierdzi Zygmunt Bauman – na rynku konsumenckim, który „przejął po biurokracji z czasów późnej nowoczesności zadanie adiaforyzacji: usunięcia trucizny «bycia dla» z powtórnego zastrzyku «bycia z»”, co w praktyce oznacza, że żyjemy „[w] świecie jednostek zdanych na własny spryt, starających się wzajemnie przechytrzyć i prześcignąć”. Nie trzeba zresztą być ani filozofem, ani socjologiem, aby dostrzec, że zasady liberalnej ekonomii w jej negatywnym aspekcie przenoszone są na relacje międzyludzkie, w których miejsce życzliwości, przyjaźni, troski o dobro innego człowieka zajmuje rywalizacja i walka o dobro jedynie dla siebie. […]

[…] należy powiedzieć, że ponieważ przedmiotem niniejszych badań – ze względu na ich metaprzedmiotowy charakter – są ujęcia wychowania moralnego, sformułowane w ramach neotomistycznych poszukiwań istoty wychowania moralnego, dlatego w niniejszych badaniach skorzystamy z hermeneutyki. Zastosowanie tej metody jest możliwe jednak nie dzięki uczestnictwu autorów tekstów i ich interpretatora „w jednym duchu”, ale dzięki temu, że zarówno nadawcy, jak i odbiorca poznają tę samą rzeczywistość. Ujęcia neotomistyczne nie są zatem sprowadzane do idei, które zrodziły się w czyimś intelekcie, ale są traktowane jako wyraz poznania, którego przedmiotem była istniejąca rzeczywistość. Wykładnią prezentowanego tutaj stanowiska metodologicznego jest – jak już wspomniałem – tytuł książki. Na początku roboczo zatytułowałem ją: Wychowanie moralne w pedagogice neotomistycznej. W trakcie badań zauważyłem jednak, że jest on nieadekwatny do realizowanego projektu. Traktuje on bowiem pedagogikę neotomistyczną jako subiektywne ujęcie, jako jedną z wielu propozycji wychowania moralnego, którą można zrozumieć dzięki „uczestnictwu w jednym duchu” z autorami tekstów. Tymczasem w niniejszej pracy myśl neotomistyczna nie jest rozumiana jako propozycja, idea, ale jako próba wyjaśniania rzeczywistości w jej istocie. Praca stara się uporządkować osiągnięcia myślicieli filozofujących w myśl zasad Tomasza z Akwinu, odnoszące się do poznania i wyjaśniania rzeczywistości wychowania moralnego. Stąd przyimek «w» został zastąpiony przyimkiem «według».

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum