Małgorzata Skibińska, Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska

Aktywność osób uczących się w przestrzeni Internetu

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
978-83-231-3289-9
Rok wydania:
2015
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Małgorzata Skibińska, Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska

Aktywność osób uczących się w przestrzeni Internetu

Kategoria produktu:

Niniejsza książka traktuje o nowym wymiarze aktywności edukacyjnych w niedocenianej lub demonizowanej przestrzeni Internetu. Założeniem autorek jest ukazanie znaczenia i potencjału edukacyjnego tej przestrzeni jako "naturalnego" środowiska aktywności ucznia. Istotne jest również wywołanie dyskusji na temat roli nauczyciela w edukacyjnym zagospodarowaniu tejże przestrzeni. Monografia ma duże znaczenie dla wielu osób związanych z cyfrową edukacją, zarówno na poziomie kształcenia szkolnego, jak i akademickiego. jej lektura pozwoli lepiej zrozumieć uwarunkowania Internetu jako przestrzeni aktywności uczenia się.

Podjęte rozważania mają zainspirować Czytelnika do podejmowania własnych wysiłków, działań poznawczych i kształcących na rzecz wielorakiej aktywizacji edukacyjnej, której celem jest wspieranie osobistego rozwoju i sprzyjających temu postaw. 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Małgorzata Skibińska

    dr, pracownik  Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych na UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia m.in. na temat technologii informacyjnych oraz warsztatu pracy studenta.  Interesuje się wykorzystaniem rozwiązań wirtualnych w dydaktyce. Autorka m.in.: Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce (2002), Rola oprogramowania open source w kształceniu umiejętności informacyjnych uczniów (2006), Web 2.0 – nowy model nauczania-uczenia się? (2009), Wiki jako przykład zbiorowej edycji informacji w sieci komputerowej (2009). Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

  • Wioletta Kwiatkowska

    Absolwentka pedagogiki UMK, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, badaczka zajmująca się od ponad dziesięciu lat dydaktyką kształcenia on-line. Autorka książki Wykład w kształceniu na odległość, Toruń 2011; Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, Toruń 2014 (współautorka) oraz redaktorka i współredaktorka m. in. takich publikacji jak: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej: studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40- lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania Toruńskiego Ośrodka Badań nad Edukacją Informatyczną i Medialną, Toruń 2010; Edukacja czytelnicza i medialna: skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, Toruń 2008. Zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne skupia na problematyce edukacji on-line, w szczególności na wyzwaniach, potrzebach, doświadczeniach uczących się i nauczycieli w internetowej klasie, projektowania kursów e-learningowych oraz jakości kształcenia on-line. Rozważania na te tematy zawarła w licznych artykułach opublikowanych w pismach naukowych. Uczestniczyła w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i dydaktycznych dotyczących zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

  • Kamila Majewska

    Adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Doświadczony nauczyciel matematyki oraz informatyki n apoziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Wykładowca związany z obszarem zastosowania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej w pracy terapeutów, pedagogów oraz nauczycieli różnych szczebli. Aktywnie współpracuje z firmami edukacyjnymi w zakresie opracowywania i testowania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół szeroko rozumianych narzędzi komputerowych oraz ich roli w nauczaniu początkowym, a także akademickim. Dr Kamila Majewska prowadzi również badania na temat kompetencji i przygotowania nauczycieli do pracy w środowisku nowych mediów. Współautorka książki pt. Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu oraz wielu publikacji naukowych ukazujących się między innymi w wydaniach zbiorowych „Multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej”, „The New Educational Review”, „Kulturze i Edukacji”, „e-mentorze”.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum