Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)

Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3683-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Orient w literaturze
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)

Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji

Kategoria produktu:

„Zaproponowana wędrówka śladami spotkań Orientu z Okcydentem gwarantuje nie tylko walory poznawcze, ale i sporą ilość fascynujących wyzwań intelektualnych. […] Ze względu na wartości merytoryczne, metodologiczne i warsztatowe opiniowany tom sytuuje się pośród publikacji skierowanych przede wszystkim do środowiska uniwersyteckiego. Jako ważne i rzetelne źródło wiedzy może służyć nie tylko studentom, uczniom czy pracownikom naukowym, ale także znacznie rozleglejszemu kręgowi polskich intelektualistów, poszukujących głębszej refleksji na temat kultur Orientu i ich wpływu w literaturze oraz kulturze polskiej i europejskiej”.

Z recenzji prof. dr hab. Lidii Kasarełło

Słowo wstępu / 9
Nota redaktorska / 11

Źródła i inspiracje literaturami i w literaturach
Maghrebu i Bliskiego Wschodu
MAREK M. DZIEKAN
Aḥmad Ibn Îālid an-Nāṣirī (1835–1897), Luís Maria d’Albuquerque da Cunha (1828–1860) i Mazagan, czyli jak Marokańczyk cytował Portugalczyka / 15
MAGDALENA KUBAREK
Współczesna powieść muzułmańska jako źródło pouczającego przykładu / 35
ADRIANNA MAŚKO
Klasyczne arabskie opisy podróży jako inspiracja powieści Podróże Al-‘Abdīego znanego jako syn Al-Ḥamriyyi marokańskiego pisarza ‘Abd ar-Raḥīma Laḥbībīego / 51
MAGDALENA LEWICKA, JOANNA ZASTRZEŻYŃSKA
Relacje francuskich historyków w Aqwam al-masālik fī ma‘rifat aḥwāl al-mamālik Îayr ad-Dīna at-Tūnusīego / 67
Dalekowschodnie źródła i inspiracje
RENATA IWICKA
Chaos współczesności – Japonia okresu Taishō jako źródło inspiracji Akutagawy Ryūnosuke / 93
ANNA WYRWIK
Włóczędzy Dharmy – wątki buddyjskie w literaturze Jacka Kerouaca / 105
KATARZYNA DEJA
Formy japońskie w literaturze polskiej początku XX wieku / 117
KAMILA KOZIOŁ
Jak dotrzeć do czytelnika? – wykorzystanie toposów
w Samgang haengsil-to / 133
IZABELA PAKUŁA
Fenomen Dalekiego Wschodu u Tiziano Terzaniego. Krótka charakterystyka na przykładzie wybranych tekstów / 151
MAŁGORZATA SOBCZYK
Raj odnaleziony. Najstarsze jezuickie źródło o Japonii oraz jego recepcja na gruncie europejskim / 167

Na styku Wschodu i Zachodu – źródła i inspiracje
MAŁGORZATA SOKOŁOWICZ
Pisma i płótna Eugène’a Fromentina. Prawdziwe (?) źródło wiedzy o Wschodzie / 183
KAMILA BARBARA STANEK
Motyw miłości w tureckiej literaturze, frazeologii i paremiologii / 197
MUSA CZACHOROWSKI
Poezja tatarska w Polsce 2005–2015 / 213
ROMAN MARCINKOWSKI
Badania nad tekstami źródłowymi judaizmu na przykładzie pierwszej polskiej edycji Miszny / 221
KATARZYNA JAROSIŃSKA-BURIAK
Od motyla do ptaka, od płomienia do róży. Kilka uwag nad obrazami i reminiscencjami tradycji poezji sufickiej, czyli o spotkaniu Orientu z Okcydentem w Róży z grobu Homera Hansa Christiana Andersena i Słowiku i róży Oskara Wilde’a / 237

Obrazy Orientu w twórczości polskich pisarzy dawniej i dzisiaj
MICHAŁ KURAN
Źródła i inspiracje obrazu Imperium Osmańskiego w Kronice Sarmacyjej europskiej (część III księgi X) Aleksandra Gwagnina / 257
KAMIL KOZAKOWSKI
Gruzja w polskiej kulturze romantycznej / 285
EWA GÓRECKA
Między zmysłami. O literackim obrazie osiemnastowiecznych inspiracji strojami tureckimi w Księgach Jakubowych Olgi Tokarczuk / 299
KAROLINA KRZYSZTOŃ
Zarys językowego obrazu pożywienia w Lalkach w ogniu. Opowieściach z Indii Pauliny Wilk / 311

Literatura polska inspirowana Orientem
RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Ślady Hafiza w Assuncie Cypriana Norwida / 325
DANIEL KALINOWSKI
Światło przychodzi… z Zachodu. Polscy ekspresjoniści o buddyzmie / 345
SYLWIA STOLARCZYK
Motywy orientalne w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / 361
RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Norwid i Abd el-Kader, czyli o syntezie tradycji i nowoczesności / 373
Indeks osób / 411

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum