Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3788-7
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna

Kategoria produktu:

Waldemar Chorążyczewski
Archiwistyka lokalna, archiwistyka uniwersalna. Wprowadzenie doproblemu / 7

Urszula Kowalczyk
Recepcja francuskiej myśli archiwalnej w archiwistyce polskiej – przejaw uniwersalizacji dziedziny? / 15

Anna Laszuk
Projekty narodowe i międzynarodowe czyli archiwistyka stosowana. W czym polska specyfika stanowi przeszkodę? / 27

Alicja Kulecka
Uniwersalność i lokalność w systemie ustrojowym i aktach KrólestwaPolskiego(1815–1867) / 41

Aliaksandr Bialiauski, Andrzej Łatuszkin, Aleksander Prudnikow
Białoruska archiwalna teoria i praktyka: jedność realna czy wirtualna? / 57

Wiesława Kwiatkowska
Jedna metodyka opracowania archiwalnego, różne odmiany. Przyczynyiocena / 69

Stanisław Błażejewski
Przystosowywanie opracowania archiwaliów do potrzeb użytkowników Archiwum Państwowego w Bydgoszczy / 85

Wanda K. Roman
Archiwalny opis informacyjny – od lokalności do uniwersalizmu / 109

Hubert Mazur
Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy charakter i jakość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce? / 125

Violetta Urbaniak
Archiwa w edukacji, edukacja w archiwach / 147

Elżbieta Czajka
Specyfika „łódzkiej” archiwistyki na przykładzie rozwiązań wdrażanych przez pracowników Archiwum Państwowego w Łodzi przy gromadzeniu i porządkowaniu akt fabrycznych / 161

Tomasz Matuszak
Czy istnieje uniwersalizm w archiwistyce wojskowej? Przyczynek do dziejów kancelarii i archiwów Wojska Polskiego / 173

Mateusz Zmudziński
Udostępnianie archiwaliów w diecezjalnych archiwach kościelnych: podobieństwairóżnice / 191

Marek Wojciechowski
Wartościowanie dokumentacji w sądach powszechnych – wybranezagadnienia / 203

Agnieszka Rosa
Publiczność archiwów – zasada uniwersalna czy lokalna / 211

Tomasz Czarnota
O archiwistyce społecznej i jej możliwych drogach rozwoju / 225

Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Badania archiwów społecznych: w poszukiwaniu „lokalnych archiwistyk” / 243

Marek Konstankiewicz
Wybrane aspekty międzynarodowe polskiego prawa archiwalnego / 263

Krzysztof Syta
Nazewnictwo zespołów archiwalnych proweniencji prywatnej w zasobach archiwów państwowych – próba analizy / 275

Monika Cołbecka
Archiwistykaeksperymentalna / 301

Łukasz Karolewski
Szanse i zagrożenia crowdsourcingu w opracowaniu fotografii / 313

Hadrian Ciechanowski
O spuściźnie inaczej czyli nieśmiertelność otwarta w archiwaliach / 327

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum