Maria Wincławska, Michał Strzelecki (red.)

Między idealizmem a pragmatyzmem. Wyzwania dla współczesnych partii politycznych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3850-1
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
184
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Maria Wincławska, Michał Strzelecki (red.)

Między idealizmem a pragmatyzmem. Wyzwania dla współczesnych partii politycznych

Książka Między idealizmem a pragmatyzmem dotyczy przeobrażeń systemów politycznych, w tym zmian, jakie dokonują się w łonie europejskich partii politycznych. Tematyka podjętych badań stanowi ważki problem analityczny dotyczący kierunków ewolucji systemów politycznych we współczesnej Europie, szczególnie w obliczu wyzwań, z którymi zderzyła się ostatnimi czasy europejska wspólnota […] Dobór tematyki zamieszczonej w książce i ich warstwa faktograficzna oraz egzemplifikacyjna służą przewodniej myśli książki, jaką jest wieloaspektowa refleksja wokół zagadnień idealizmu i pragmatyzmudziałań współczesnych partii politycznych. […] Z niektórymi tezami prezentowanych analiz można się zgadzać, a niektóre wręcz trudno przyjąć, aczkolwiek równie trudno jest zarzucić poszczególnym autorom pracy brak wysiłku włożonego w rzetelne przedstawienie analizowanej problematyki. Książka Między idealizmem a pragmatyzmem  zawiera wartościowe merytorycznie, a niekiedy wręcz nowatorskie konkluzje, które świadczą nie tylko o pasji badawczej autorów, ale także o posiadanych predyspozycjach i umiejętnościach analitycznych. Praca zapewne mocno przemówi do wyobraźni tych profesjonalistów, którzy mniemają, że politykę można sprowadzić do popytu i podaży ubranej w marketingowe szaty. I chociażby z tych powodów warto ją studiować i polecać otwartym umysłom. 

Z recenzji dr. hab. Janusza Golinowskiego

Maria Wincławska
Współczesne partie polityczne między idealizmem a pragmatyzmem / 7

Michał Strzelecki
Dylematy ideowe polskich partii politycznych u progu XXI wieku / 13

Marcin Czyżniewski
Komunistyczna Partia Czech i Moraw jako element demokratycznego systemu partyjnego / 37

Izabela Kapsa
Liberalni Demokraci jako partia współrządząca – między idealizmem a pragmatyzmem / 53

Beata Kosowska-Gąstoł
Relacje wewnątrz wielopoziomowych struktur europejskich partii politycznych w świetle koncepcji integracji wertykalnej / 75

Natalia Glińska, Łukasz Tomczak
Kompetencje wyłączne przywódców formalnych polskich partii politycznych / 99

Anna Pięta-Szawara
Stanowiska głównych polskich partii politycznych wobec uczestnictwa kobiet w życiu publicznym w latach 2011–2015 / 117

Przemysław Maj
Rywalizacja partyjna w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 w okręgu nr 9 na tle wyborów ogólnokrajowych / 131

Krystian Witt, Mateusz Moderacki
Elementy kampanii negatywnej w spotach wyborczych. Przypadek wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku / 149

Joanna Juchniewicz
Polityczne uwarunkowania wykonywania mandatu parlamentarnego w kontekście realizacji funkcji Sejmu / 171

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum