Sławomir Sojak (red.)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wizerunek naukowy i dydaktyczny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4035-1
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
630
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Sławomir Sojak (red.)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wizerunek naukowy i dydaktyczny

Kategoria produktu:

Zamiast wstępu – misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Jerzy Boehlke) / 11

1. Struktura organizacyjna i pracownicy (Sławomir Sojak) / 13
1.1. Ekonomia bez Ekonomii (1945–1968) / 13
1.2. Instytut Ekonomiczny (1968–1976) / 14
1.3. Wydział Nauk Ekonomicznych (1976–1993) / 17
1.4. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1993–2018) / 21
1.5. Władze i administracja / 24
1.6. Pracownicy Wydziału / 28

2. Uprawnienia naukowe i akredytacje (Sławomir Sojak) / 29
2.1. Pierwsze przewody doktorskie i habilitacje / 29
2.2. Godność doktora honoris causa / 31
2.3. The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) / 32

3. Oferta dydaktyczna – kierunki i programy kształcenia (Sławomir Sojak) / 35
3.1. Lata 1968 i 2018 / 37
3.2. Certyfikaty jakości kształcenia / 43
3.3. Absolwenci 44

4. Studia podyplomowe (Sławomir Sojak) / 49
4.1. Studia podyplomowe zawieszone / 51
4.2. Aktualna oferta studiów podyplomowych / 53
4.2.1. Studia doktoranckie (Magdalena Osińska) / 54
4.2.2. Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych (Maria Jankowska) / 57
4.2.3. Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu (Ryszard Lorenczewski) / 58
4.2.4. Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling” (Marlena Ciechan-Kujawa) / 59
4.2.5. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (Sławomir Sojak) / 61
4.2.6. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration” (Robert Karaszewski) / 62
4.2.7. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością „Menedżer Jakości” (Rafał Haffer) / 64
4.2.8. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia” (Hanna Karaszewska) / 66
4.2.9. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (Zenon Wiśniewski) / 68

5. Biblioteka i periodyki naukowe / 69
5.1. Biblioteka wydziałowa (Tomasz Rybiński) / 69
5.2. Czasopisma naukowe (Sławomir Sojak) / 73
5.2.1. Acta Universtitatis Nicolai Copernici. Ekonomia / 75
5.2.2. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie / 76
5.2.3. Catallaxy / 77
5.2.4. Copernican Journal of Finance & Accounting / 78
5.2.5. Dynamic Econometric Models / 79
5.2.6. Ekonomia i Prawo. Economics and Law / 80
5.2.7. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy / 81
5.2.8. Journal of Corporate Responsibility and Leadership / 82
5.2.9. Journal of Positive Management / 83
5.2.10. Oeconomia Copernicana / 84
5.2.11. Quality in Sport / 85

6. Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna (Aldona Glińska-Neweś) / 87
6.1. Międzynarodowe projekty badawcze / 87
6.2. Publikacje naukowe / 89
6.3. Konferencje i sympozja / 91
6.4. Programy edukacyjne / 93

7. Katedry (Sławomir Sojak) / 97
7.1. Katedra Doskonałości Biznesowej (Robert Karaszewski) / 99
7.1.1. Początki – organizacja i pracownicy / 99
7.1.2. Oferta dydaktyczna / 102
7.1.3. Działalność naukowo-badawcza / 103
7.1.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 110
7.1.5. Współpraca z praktyką / 110
7.1.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 110
7.1.7. Zakończenie / 111
7.2. Katedra Ekonometrii i Statystyki (Jerzy W. Wiśniewski) / 111
7.2.1. Początki – organizacja i pracownicy / 111
7.2.2. Oferta dydaktyczna / 116
7.2.3. Działalność naukowo-badawcza / 117
7.2.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi / 128
7.2.5. Współpraca z praktyką / 130
7.2.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 131
7.2.7. Zakończenie / 132
7.3. Katedra Ekonomii (Jerzy Boehlke) / 133
7.3.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 133
7.3.2. Oferta dydaktyczna / 137
7.3.3. Działalność naukowo-badawcza / 137
7.3.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 140
7.3.5. Współpraca z praktyką / 140
7.3.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 141
7.3.7. Zakończenie / 141
7.4. Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy (Zenon Wiśniewski) / 144
7.4.1. Początki – organizacja i pracownicy / 144
7.4.2. Oferta dydaktyczna / 145
7.4.3. Działalność naukowo-badawcza / 146
7.4.3. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi / 153
7.4.4. Współpraca z praktyką / 154
7.4.5. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 154
7.4.6. Zakończenie / 155
7.5. Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych / 155
7.5.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 155
7.5.2. Oferta dydaktyczna / 159
7.5.3. Działalność naukowo-badawcza / 159
7.5.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 162
7.5.5. Współpraca z praktyką / 163
7.5.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 165
7.5.7. Zakończenie / 165
7.6. Katedra Inwestycji i Nieruchomości (Włodzimierz Karaszewski) / 167
7.6.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 167
7.6.2. Oferta dydaktyczna / 170
7.6.3. Działalność naukowo-badawcza / 171
7.6.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 175
7.6.5. Współpraca z praktyką / 176
7.6.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 178
7.6.7. Zakończenie / 179
7.7. Katedra Logistyki (Rafał Haffer) / 182
7.7.1. Początki – organizacja i pracownicy / 182
7.7.2. Oferta dydaktyczna / 184
7.7.3. Działalność naukowo-badawcza / 184
7.7.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 188
7.7.5. Współpraca z praktyką / 189
7.7.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 190
7.7.7. Zakończenie / 190
7.8. Katedra Rachunkowości (Sławomir Sojak) / 190
7.8.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 190
7.8.2. Oferta dydaktyczna / 194
7.8.3. Działalność naukowo-badawcza / 194
7.8.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 198
7.8.5. Współpraca z praktyką / 199
7.8.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 201
7.8.7. Zakończenie / 201
7.9. Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu (Aldona Glińska-Neweś) / 206
7.9.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 206
7.9.2. Oferta dydaktyczna / 211
7.9.3. Działalność naukowo-badawcza / 212
7.9.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 216
7.9.5. Współpraca z praktyką / 218
7.9.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 220
7.9.7. Zakończenie / 221
7.10. Katedra Zarządzania Finansami (Leszek Dziawgo) / 221
7.10.1. Początki – organizacja i pracownicy / 221
7.10.2. Oferta dydaktyczna / 223
7.10.3. Działalność naukowo-badawcza / 223
7.10.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi / 228
7.10.5. Współpraca z praktyką / 230
7.10.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 231
7.10.7. Zakończenie / 231
7.11. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem (Maciej Zastempowski) / 237
7.11.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 237
7.11.2. Oferta dydaktyczna / 239
7.11.3. Działalność naukowo-badawcza / 241
7.11.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 245
7.11.5. Współpraca z praktyką / 247
7.11.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 249
7.11.7. Zakończenie / 249

8. Kadra naukowo-dydaktyczna / 253
8.1. Pracownicy aktualnie zatrudnieni (Sławomir Sojak) / 253
8.2. Biogramy byłych pracowników (Jolanta Jędrzejewska, Sławomir Sojak) / 500

9. Studencki ruch naukowy / 531
9.1. Klub Controllera (Piotr Kozak) / 536
9.2. Koło Naukowe Forum e-Biznesu (Michał Polasik) / 537
9.3. Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie (Tomasz Kruszewski) / 541
9.4. Koło Naukowe Logistyki Logitor (Michał Oleszczak) / 542
9.5. Koło Naukowe Metod Ilościowych (Joanna Górka) / 544
9.6. Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP (Sylwester Bejger) / 545
9.7. Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych (Michał Pietrzak) / 547
9.8. Koło Naukowe Rachunkowości (Urszula Wolszon) / 548
9.9. Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego (Damian Walczak) / 552
9.10. Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HRM” (Monika Maksim) / 554
9.11. Koło Uczelniane Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Michał Moszyński) / 557
9.12. Studenckie Koło Giełdowe (Piotr Fiszeder, Leszek Dziawgo) / 560
9.13. Studenckie Koło Marketingu (Iwona Escher) / 563
9.14. Studenckie Koło Naukowe Bankowości (Michał Buszko) / 567
9.15. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości (Małgorzata Jaworek) / 569

10. Społeczna odpowiedzialność Wydziału / 573
10.1. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Barbara Jóźwik) / 573
10.2. Fundacja Institute of Effective Asset Management (IEAM) (Barbara Jóźwik) / 579
10.3. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Damian Walczak) / 581
10.4. Uniwersyteckie Koncerty Charytatywne (Włodzimierz Karaszewski) / 582
10.5. Charytatywna rywalizacja studentów (Michał Pietrzak) / 584

11. Konkursy dla uczniów szkół średnich / 587
11.1. Konkurs Wiedzy Ekonomiczno-Prawnej (Zdzisław Markuszewski) / 587
11.2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego (Maria Kola-Bezka) / 588
11.3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych (Piotr Kozak) / 590

Kalendarium wydarzeń 1968–2018 (Sławomir Sojak) / 593
Literatura / 605
Indeks osobowy / 607
Indeks jednostek naukowych Wydziału / 627

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum