Anna Grześkowiak-Krwawicz

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
470
Nr wydania:
pierwsze
Format:
148 x 210 mm
Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

Anna Grześkowiak-Krwawicz

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Kategoria produktu:

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem – swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publicznego. Celem książki jest próba jego opisania przez analizę najważniejszych funkcjonujących w nim pojęć, pokazania, w jaki sposób i przy pomocy jakich terminów mówiono w sprawach wspólnoty, jaki obraz świata politycznego kreślono, jaki system wartości znajdował odbicie w dyskursie. Takie słowa, jak „Rzeczpospolita”, „prawo”, wolność”, „cnota”, choć pozornie brzmią tak samo i dzisiaj, przez wieki zmieniały swoje znaczenie, a wraz z nim zmieniały się ideały polityczne przez nie opisywane. Ich analiza nie tylko będzie pomocą w badaniach języka politycznego owych czasów, ale niewątpliwie wzbogaci i ułatwi zrozumienie tych pojęć także w języku nam współczesnym.

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (2019)

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (2019)

Nagroda KLIO II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych (2018)

Wstęp / 7

1. Rzeczpospolita / 31
2. Prawo / 77
3. Wolność / 139
4. Od forma mixta do podziału władz / 173
5. Zgoda – concordia / 215
6. Cnota radą dla rzeczypospolitej / 247
7. Amor patriae – patriotyzm / 295
8. Dawność / 337
9. Na zakończenie porozmawiajmy o nieobecnych. Własność / 377

Bibliografia / 405
Summary / 433
Indeks nazwisk / 439

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum