SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Historia nowożytna

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Rok wydania:2018 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:470 Format:148 x 210 mm
OPIS

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem – swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publicznego. Celem książki jest próba jego opisania przez analizę najważniejszych funkcjonujących w nim pojęć, pokazania, w jaki sposób i przy pomocy jakich terminów mówiono w sprawach wspólnoty, jaki obraz świata politycznego kreślono, jaki system wartości znajdował odbicie w dyskursie. Takie słowa, jak „Rzeczpospolita”, „prawo”, wolność”, „cnota”, choć pozornie brzmią tak samo i dzisiaj, przez wieki zmieniały swoje znaczenie, a wraz z nim zmieniały się ideały polityczne przez nie opisywane. Ich analiza nie tylko będzie pomocą w badaniach języka politycznego owych czasów, ale niewątpliwie wzbogaci i ułatwi zrozumienie tych pojęć także w języku nam współczesnym.

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (2019)

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (2019)

Nagroda KLIO II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych (2018)

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki