Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło

Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka

Przekierowanie zewnętrzne
ISBN:
978-83-231-4090-0
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wprowadzenie / 9

Część I. Nowa koncepcja aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych w praktyce niemieckiej

Rozdział 1. Specyficzne cechy indywidualnego podejścia do aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych / 19
1.1. Istota indywidualnego podejścia / 19
1.2. Wykorzystanie indywidualnego podejścia przez publiczne służby zatrudnienia w Polsce / 23

Rozdział 2. Doświadczenia niemieckie – program Perspektywa 50 plus /27
2.1. Osoby starsze na rynku pracy / 27
2.2. Reformy Hartza / 30
2.3. Program Perspektywa 50 plus i jego efekty / 36
2.4. Wnioski / 41

Część II. Elementy innowacyjnej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+

Rozdział 3. Kompleksowa i pogłębiona diagnoza potencjału bezrobotnego / 47
3.1. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe / 47
3.2. Kompetencje osobiste i społeczne / 54
3.3. Potencjał intelektualny i zdrowotny, zainteresowania zawodowe / 75
3.4. Motywacja i wartości życiowe / 87
3.5. Warunki ramowe / 94
3.6. Podsumowanie procesu diagnozy / 102

Rozdział 4. Kontekst zatrudnieniowy i cel integracyjny / 107
4.1. Źródła informacji o rynku pracy / 107
4.2. Ustalenie celu integracyjnego / 113

Rozdział 5. Innowacyjne formy wsparcia / 119
5.1. Wprowadzenie / 119
5.2. Zajęcia edukacyjne i rozwojowe / 120
5.3. Profilaktyka zdrowotna / 130
5.4. Praca nad wizerunkiem / 131
5.5. Wsparcie mobilności przestrzennej / 132
5.6. Zachęty finansowe / 133

Rozdział 6. Indywidualna strategia aktywizacji / 139
6.1. Działania i ścieżka prowadząca do osiągnięcia celu / 139
6.2. Karta indywidualnej strategii aktywizacji / 141

Część III. Testowanie innowacyjnej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ na lokalnych rynkach pracy

Rozdział 7. Charakterystyka uczestników i form wsparcia / 151
7.1. Dobór lokalnych rynków pracy / 151
7.2. Uczestnicy projektu / 155
7.3. Formy wsparcia / 158

Rozdział 8. Studia przypadków / 163
8.1. Powiat włocławski / 163
8.2. Miasto Toruń / 169
8.3. Miasto Grudziądz / 174

Rozdział 9. Wnioski z testowania i rekomendacje / 181
9.1. Diagnoza potencjału bezrobotnych / 181
9.2. Środki standardowe / 185
9.3. Instrumenty innowacyjne / 190

Literatura / 195
Wykaz narzędzi / 203
Wykaz tabel / 205
Wykaz ramek / 207

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum