Zdzisław Polcikiewicz

Teoretyczne i praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4338-3
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Zdzisław Polcikiewicz

Teoretyczne i praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa

Kategoria produktu:

Współcześnie strategia przestała być domeną myśli wojskowej i jest obecna niemal we wszystkich obszarach działalności ludzkiej. Jej zasadniczymi atrybutami są upodmiotowienie, wyrażające się przynależnością strategii do konkretnego podmiotu (np. państwa), oraz uprzedmiotowienie, czyli odniesienie jej do konkretnej dziedziny działalności (np. gospodarki). Szczególne znaczenie mają te strategie, które powstały dla zaspokojenia bezpieczeństwa.

Celem monografii jest uporządkowanie wiedzy teoretycznej, dokonanie syntezy współczesnych poglądów oraz zaprezentowanie praktycznych aspektów procesu formułowania, implementacji oraz oceny i weryfikacji strategii bezpieczeństwa. Jest to opracowanie analityczne, którego wartość użytkowa wynika z całościowego ujęcia kwestii teoretycznych oraz praktyki kreowania i realizacji strategii bezpieczeństwa we współczesnych, a także przyszłych uwarunkowaniach dynamicznego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa.

Wstęp / 7
1. Teoretyczne podstawy strategii / 11
1.1. Pojęcie, geneza i ewolucja strategii / 11
1.2. Współczesne rozumienie strategii / 22
1.3. Pożądane cechy strategii / 35
1.4. Relacje strategii z polityką / 40
1.5. Konkluzje / 49

2. Strategia jako determinanta bezpieczeństwa narodowego / 53
2.1. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa / 53
2.2. dziedziny i system bezpieczeństwa narodowego / 62
2.3. Pojęcie strategii bezpieczeństwa / 69
2.4. Rodzaje i zakres (obszar) strategii bezpieczeństwa / 71
2.5. Środki i narzędzia strategii bezpieczeństwa / 88
2.6. Współczesne uwarunkowania strategii bezpieczeństwa / 100
2.7. Znaczenie strategii dla bezpieczeństwa narodowego i jej specyficzne właściwości / 106
2.8. Konkluzje / 113

3. Formułowanie, implementacja i kontrola strategii bezpieczeństwa w procesie zarządzania strategicznego / 117
3.1. Istota i cechy zarządzania strategicznego bezpieczeństwem / 117
3.2. Formułowanie strategii podczas planowania strategicznego / 126
3.3. Implementacja strategii w fazie wykonania działania / 146
3.4. Ocena i weryfikacja strategii w fazie kontroli / 149
3.5. Znaczenie analizy strategicznej w procesie zarządzania bezpieczeństwem / 159
3.6. Konkluzje / 170

Zakończenie / 173
Bibliografia / 179

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Zdzisław Polcikiewicz

    Prof. nadz. UMK, specjalizuje się w problematyce związanej z bezpieczeństwem międzynarodowym i narodowym. Stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauki wojskowe uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Jego zasadnicze obszary zainteresowań badawczych to: bezpieczeństwo w tradycyjnych i współczesnych teoriach dotyczących kształtowania ładu światowego, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa, charakter współczesnych i przyszłych konfliktów zbrojnych oraz prognozy rozwoju bezpieczeństwa. Jest współautorem pracy badawczej pt. Świadomość stanu bezpieczeństwa wybranych środowisk województwa kujawsko-pomorskiego (2012–2015) oraz autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa. Obecnie pracuje na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum