• Strona główna
 • Pedagogika
 • Agresja – zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej

Bronisław Siemieniecki, Lidia Wiśniewska-Nogaj, Wioletta Kwiatkowska

Agresja – zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4380-2
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
166
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
DOI:
10.12775/4380-2

Książka ta jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy muszą zmierzyć się z agresją i przemocą w pracy zawodowej i poza nią, stając przed niebagatelnym wyzwaniem. Skala zjawiska nie maleje, wręcz odwrotnie – przybiera na sile, przyjmując nowe, bardziej drastyczne formy.W strukturze tej pracy można wyraźnie wyodrębnić trzy części, mianowicie: agresja i przemoc w perspektywie pedagogiki kognitywistycznej, wybrane psychologiczne aspekty agresji, a także rozwój moralny i nierozerwalny związek systemów wartości indywidualnych oraz zbiorowych z zachowaniami agresywnymi. W takim właśnie podziale treści jest pewien zamysł pokazania złożoności podjętej problematyki. Rozważania nad istotą i uwarunkowaniami agresji są bowiem podstawą dla szukania sposobów jej hamowania i osłabiania. Doprowadza nas to do wyodrębnienia znaczenia procesu wychowawczego i programów lub środków zaradczych oraz ich roli m.in. w profilaktyce agresji.

Mamy nadzieję, że lektura tej książki pomoże wielu nauczycielom, lokalnym grupom społecznym, organizacjom oraz innym jednostkom być bardziej wyczulonymi na tego typu powszechnie nieakceptowane zachowania. Może pozwoli nabrać przekonania, że agresywny uczeń nie jest „problemem”, ale jest osobą – często mocno zagubioną, niejednokrotnie wchodzącą w życie z bagażem negatywnych doświadczeń, a rolą nauczyciela, pedagoga, wychowawcy powinna być pomoc mu w uporaniu się z przeżywanymi trudnościami, zrozumieniu istoty niszczycielskich skutków wynikających z agresji i przemocy oraz umiejętne kształtowanie postawy moralnej.

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Agresja i przemoc w perspektywie pedagogiki kognitywistycznej / 11
Uwagi wstępne / 11
1.1. Agresja i przemoc – definicje, analiza, dyskusje / 13
1.2. Płaszczyzny dyskursu o agresji i przemocy / 35
1.3. Podejścia teoretyków do agresji i przemocy / 39
1.4. Przyszłość badan nad agresja i przemocą w perspektywie pedagogiki kognitywistycznej / 47

Rozdział 2. Wybrane psychologiczne aspekty zjawiska agresji / 49
Uwagi wstępne / 49
2.1. Próby wyjaśnienia pochodzenia agresji na gruncie psychologii / 50
2.2. Agresja w biegu życia / 56
2.3. Radzenie sobie z agresja / 87

Rozdział 3. Moralność a zachowania agresywne / 103
Uwagi wstępne / 103
3.1. Rozwój moralny a zachowania agresywne / 106
3.2. Obecność edukacji moralnej w szkole jako sposób na agresje i przemoc / 116
3.3. Moralny wymiar empatii / 120
3.4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole / 135
3.5. Klimat społeczny szkoły a zachowania agresywne / 138

Zakończenie / 147
Bibliografia / 151
Noty o autorach / 163

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Bronisław Siemieniecki

  Profesor zwyczajny. Pracuje na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszarem jego badań jest pedagogika medialna, a szczególnie teoria konstruktywistyczno-kognitywistyczna edukacji medialnej, problematyka roli i miejsca mediów w społeczeństwie informacyjnym. Jest autorem i współautorem 38 książek oraz ponad 90 artykułów w czasopismach naukowych wydanych w Polsce i za granicą.

 • Lidia Wiśniewska-Nogaj

  Psycholog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej naukowe poszukiwania koncentrują się wokół problematyki ciała i znaczenia cielesności dla psychospołecznego funkcjonowania osób na różnych etapach życia. Zajmuje się także zagadnieniem traumy. Prowadzi warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Autorka monografii: Kobiece ciało – kobieca psychika. Ja cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet (Toruń 2014) oraz licznych publikacji naukowych.

 • Wioletta Kwiatkowska

  Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel informatyki, konsultant oraz certyfikowany specjalista ds. metodyki kształcenia online. Autorka książek: Mozaikowy wizerunek uczących się w uniwersyteckim kształceniu online, Toruń 2018; Wykład w kształceniu na odległość, Toruń 2011; Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, Toruń 2014 (współautorka) oraz redaktorka i współredaktorka m.in. takich publikacji jak: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej: studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania Toruńskiego Ośrodka Badań nad Edukacją Informatyczną i Medialną, Toruń 2010; Edukacja czytelnicza i medialna: skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, Toruń 2008. Zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne skupia na problematyce edukacji on-line, w szczególności jakości e-learningu w polskim szkolnictwie wyższym, projektowaniu kursów on-line, indywidualizacji kształcenia oraz motywacji osiągnięć. Rozważania na te tematy zawarła w licznych artykułach. Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz dydaktycznych dotyczących zastosowań cyfrowych technologii w edukacji. Autorka dwóch otwartych kursów e-learningowych poświęconych problematyce tworzenia treści e-learningowych i metodyki e-learningu dostępnych na stronie Uczelnianego Portalu Edukacyjnego UMK. Członkini Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Koordynatorka projektu „Agresja realna i wirtualna – zjawisko, skutki, zapobieganie – kurs e-learning” realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2019–2021.

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum