• Strona główna
  • Socjologia
  • Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Jerzy Woźnicki (red.)

Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przekierowanie zewnętrzne
ISBN:
978-83-231-4394-9
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
258
Nr wydania:
pierwsze
Format:
176 x 246 mm
Seria:
KRASP
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyli w dniu 7 czerwca 1997 r. rektorzy reprezentujący polskie uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach umocowanych w Statucie konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej. Obecnie KRASP tworzy 108 uczelni akademickich reprezentowanych przez rektorów, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto dziewięć szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych. Konferencja wyróżnia się swym dorobkiem programowym, dotyczącym rozwoju szkolnictwa wyższego, a w tym strategią z 2009 r., ustawą z 2005 r., programem z 2015 r. oraz monografiami na temat ustawy z 2018 r., włączając w to niniejszą książkę.

Fundacja Rektorów Polskich (FRP) została ustanowiona 7 czerwca 2001 r. przez 80 rektorów uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do grona założycieli Fundacji należą rektorzy najbardziej renomowanych polskich uczelni. Wśród założycieli znaleźli się rektorzy członkowskich akademickich uczelni niepublicznych. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2002 r. Głównym celem FRP, utworzonej w formule organizacji pozarządowej w następstwie obywatelskiej inicjatywy rektorów, jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, a w tym wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej państwa. Od 2003 r. współpracuje z założonym wspólnie z Konferencją Uczelni Niepublicznych Instytutem Społeczeństwa Wiedzy (ISW) o statusie fundacji. Obie fundacje, będąc organizacjami pożytku publicznego, ustanowiły wspólnie think-tank FRP-ISW, który uzyskał status uznanego i rozpoznawalnego w świecie centrum badań nad szkolnictwem wyższym i nauką.

www.frp.org.pl

www.krasp.org.pl

 

Wprowadzenie / 7

1. System szkolnictwa wyższego i nauki (Jerzy Woźnicki) / 17
2. Uczelnie (Tomasz Jędrzejewski) / 33
3. Studia i inne formy kształcenia (Marcin Dokowicz) / 51
4. Kształcenie doktorantów i awanse naukowe (Marcin Dokowicz) / 65
5. Ewaluacja (Anna Mrozowska) / 81
6. Pracownicy (Tomasz Jędrzejewski) / 99
7. Nadzór i decyzje administracyjne (Tomasz Jędrzejewski) / 113
8. Finanse uczelni (Maria Hulicka) / 131
9. Etyka i rzetelność badań naukowych (Iryna Degtyarova) / 145
10. Ochrona danych osobowych w szkolnictwie wyższym (Anna Mrozowska) / 169

Uwagi końcowe / 195
Bibliografia / 197
Dodatek 1. Propozycje interpretacji wybranych artykułów ustawy 2.0 oraz wybrane postulaty KRASP dotyczące zmian w ustawie w ramach jej nowelizacji / 207
Dodatek 2. Sprawozdanie z prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP w kadencji 2016–2020 / 239
Dodatek 3. Wstępne propozycje dotyczące zakresu i przyszłych wyników prac pro¬gramowych KRASP, prowadzonych i wspieranych przez FRP oraz dzieła kadencji 2020–2024 / 251

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum