Władysław Sinkiewicz, Małgorzata Chudzińska, Grzegorz Grześk (red.)

Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4431-1
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Władysław Sinkiewicz, Małgorzata Chudzińska, Grzegorz Grześk (red.)

Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia

Kategoria produktu:

Recenzowana monografia naukowa dotyczy wybranych, niezwykle ważnych kwestii społecznych i etycznych, związanych z poszczególnymi etapami życia ludzkiego: jego początkiem, trwaniem i śmiercią. Składa się z dziewięciu artykułów, które łącznie tworzą szeroką panoramę współczesnych problemów bioetycznych. […] Jest przykładem ich dobrego diagnozowania, aktualizowania refleksji nad nimi i proponowania konkretnych rozwiązań, które odwołują się – co bardzo cenne – do rodzimych przykładów. […] Adresatami publikacji mogą być zarówno osoby profesjonalnie związane z szeroko rozumianą służbą zdrowia, studenci kierunków medycznych, jak i pacjenci oraz ich rodziny, a także osoby zawodowo organizujące wsparcie w trudnych sytuacjach. Publikacja zainteresuje także osoby, które poszukują refleksji nad społecznie ważnymi kwestiami bioetycznymi, ukazanymi w perspektywie personalistycznej.

Z recenzji ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata, prof. UMK 

Monografia zawiera szereg interesujących tekstów analizujących dylematy moralne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. Poruszane zagadnienia są ważne i aktualne. W części pierwszej znajdują się opracowania dotyczące kwestii prenatalnych i okołoporodowych, w części drugiej – kwestii terminalnych, a na końcu tekst zwieńczający, dotyczący pojęcia sumienia […] Szczególnie cenne wydają się teksty prezentujące obszerne wyniki badań własnych (np. opieki nad dziećmi z zespołem Downa) i funkcjonowanie niedawno powstałych instytucji (jak hospicja perinatalne) albo opisujące proponowane procedury postępowania w praktyce (np. w stosunku do osób umierających). Inne teksty, nawet jeśli dotyczą zagadnień znanych (np. diagnostyki prenatalnej lub opieki nad ciężarnymi niepełnosprawnymi), omawiają je w sposób porządkujący dotychczasową wiedzę. Powyższe sprawia, że monografię można uznać za dzieło oryginalne. […] Wśród Autorów poszczególnych rozdziałów znajdują się osoby rozpoznawalne w środowisku medycznym i bioetycznym, co sprawia, że publikacja powinna cieszyć się zainteresowaniem w tych kręgach, a sformułowane w niej postulaty mogą mieć wartość aplikacyjną.

Z recenzji dr. hab. med. Jakuba Pawlikowskiego, prof. UKSW

Uniwersalny wymiar i rola sumienia w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia człowieka / 7
Małgorzata Chudzińska

Badania prenatalne z punktu widzenia genetyka i pediatry / 31
Robert Śmigiel

Hospicja perinatalne jako nowe wyzwanie dla medycyny / 53
Błażej Kmieciak

Osoby z zespołem Downa są wśród nas – dylematy etyczne i społeczne według raportu Problemy rodzin z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku / 83
Monika Zazula, Szczepan Kaleciak, Andrzej Muszala

Problemy etyczne i psychospołeczne kobiet niepełnosprawnych w ciąży / 119
Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska

Standard opieki nad pacjentem umierającym / 133
Wojciech Jaroszewski

Godność w umieraniu / 147
Tomasz Dzierżanowski

Czego oczekuje chory w ostatnim etapie swojego życia? / 177
Małgorzata Krajnik

Wsparcie duchowo-religijne osób u kresu życia i ich bliskich / 195
Piotr Krakowiak

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum