Witold Wojdyło

W drodze do urzeczywistniania idei narodowej Myśl polityczna Narodowej Demokracji 1918–1939. Studia i szkice

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4476-2
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
298
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Witold Wojdyło

W drodze do urzeczywistniania idei narodowej Myśl polityczna Narodowej Demokracji 1918–1939. Studia i szkice

Myśl polityczna endecji była pełna innowacyjnych meandrów światopoglądowych, różnorodnych wyzwań, programowanych dopełnień, preferencji filozoficznych. Nie tworzyła też monolitu, a w jej różnobarwnej palecie znalazło się miejsce dla wielu kreatorów, którzy uczynili naród nadrzędną wartością polityczną. To właśnie stosunek do narodu i jego derywatów miał wpływ na sposób myślenia, konstrukcję projekcji społecznych, interpretowanie zjawisk politycznych oraz styl uprawiania polityki. W tych warunkach spójność wartości doktrynalnych decydowała o koherencji myśli nacjonalistycznej. Nie bez znaczenia pozostawały też działania głównych animatorów idei narodowej, ich umiejętności oraz sprawność w budowie struktur organizacyjnych Narodowej Demokracji. Wszystkie te elementy, wraz z rozbudowanym aparatem komunikacji politycznej, miały wpływ na transmisję ideałów narodowych skierowanych do adherentów obozu narodowodemokratycznego. Prezentowana książka stanowi próbę ukazania najważniejszych aspektów tych inicjatyw. Zawiera ona teksty dotyczące różnorodnych przejawów działalności endecji i wpływu jej myśli politycznej na urzeczywistnianie idei narodowej w okresie międzywojennym.

Wstęp

I. Naród i państwo narodowe jako główne podmioty idei narodowej
Salus nationis suprema lex. Refleksje o idei narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939
Wizja Polski narodowej w myśli politycznej obozu narodowego 1918–1939
Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej Narodowej Demokracji w Drugiej Rzeczypospolitej
Idea cywilizacji rzymskiej w myśli politycznej obozu narodowego

II. Wychowanie narodowe i reminiscencje historyczne
Idea wychowania narodowego jako determinanta kształtowania pożądanego ładu ustrojowego w myśli politycznej obozu narodowego w Drugiej Rzeczypospolitej
Rola wychowania narodowego w kreowaniu świadomości społecznej i generowaniu wzorców osobowych w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1918–1939
Rodzina jako podmiot spójności narodowej w myśli politycznej obozu narodowego w Drugiej Rzeczypospolitej
Idea samorządowa w myśli społeczno-politycznej obozu narodowodemokratycznego w Drugiej Rzeczypospolitej
„Chybiony patriotyzm?” Powstanie styczniowe w myśli politycznej Narodowej Demokracji

III. Bezpieczeństwo Polski w Europie w kontekście relacji społeczno-politycznych z Niemcami i Związkiem Sowieckim
Narodowa Demokracja wobec deklaracji o niestosowaniu przemocy między Polską a Niemcami z 26 stycznia 1934 roku
Prasa Narodowej Demokracji wobec polityki Niemiec w kontekście relacji polsko-niemieckich 1918–1939. Wybrane aspekty
Interpretacje idei rewolucji 1917 roku w Rosji w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1917–1939
Narodowa Demokracja wobec idei bolszewizmu 1918–1939
Po dziewięćdziesięciu latach (18 marca 1921–18 marca 2011 roku). Traktat w Rydze w koncepcjach społeczno-politycznych obozu narodowego

IV. Komunikacja polityczna i wszechpolscy kreatorzy myśli narodowej
Epistolografia jako źródło komunikacji w myśli politycznej Narodowej Demokracji w kwestii istotnych problemów odradzającego się państwa polskiego w Drugiej Rzeczypospolitej
„Słowo Pomorskie” (1920–1939). Regionalny organ prasowy Narodowej Demokracji na Pomorzu
Biografie intelektualne twórców i kreatorów endeckiej myśli politycznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Rekonesans bibliograficzny

Bibliografia
Indeks osób

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum