Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska (red.)

Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4551-6
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
532
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4552-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4552-3

68,00 zł

miękka

Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska (red.)

Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej

Kategoria produktu:

Słowo wstępne / 11

Laudacje

Stanisław Juszczyk
Profesor Bronisław Siemieniecki – twórca podstaw pedagogiki kognitywistycznej, myśliciel, badacz, nauczyciel akademicki i wychowawca młodych badaczy / 23

Maciej Tanaś
Profesor Bronisław Siemieniecki – twórca szkoły toruńskiej w zakresie pedagogiki mediów i pedagogiki kognitywistycznej / 43

Urszula M. Żegleń
Jubileusz Profesora Bronisława Siemienieckiego wpisany w początki Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego / 51

Kamila Majewska
Profesor Bronisław Siemieniecki – życie i droga naukowa / 55

Adam Marszałek
Kilka refleksji z okazji Jubileuszu / 69

Mieczysław Łais, Anna Zawiła
Laudacje OSI CompuTrain / 73

Kazimierz Kotlarski
Wspomnienia o pracy z Jubilatem / 77

Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss
Profesor Bronisław Siemieniecki – człowiek teraźniejszości i cywilizacja przyszłości / 79

Ewa Jarvoll Nilsen
Serdeczne gratulacje i prywatne wspomnienia z długoletniej przyjaźni / 87

Kamila Majewska
Bibliografia prac Bronisława Siemienieckiego / 93

Życzenia i gratulacje

Andrzej Sokala / 119
Pracownicy Katedry Dydaktyki i Mediów / 120
Józef Bremer / 121
Zbigniew Kruszewski / 123
Stefan M. Kwiatkowski / 125
Bogusław Śliwerski / 126
Ryszard Pęczkowki, Marta Wrońska / 127
Piero Crispiani / 129
Diane Boothe / 131
Kerry Rice / 132
Józef Górniewicz / 133
Maria Kozielska / 134

Społeczeństwo – edukacja – wychowanie – media

Tomasz Goban-Klas
Tempora mutantur et nos mutamur in illis / 139

Bogusław Śliwerski
Makropolityczne blokady i konstruktywistyczne ich zniesienie ze względu na turbocyfryzację szkolnej edukacji / 151

Zbigniew Kwieciński
Zapomniany i nieznany Kazimierz Sośnicki i jego pedagogika polityczna. Wybrane wątki / 173

Włodzimierz Gogołek, Piotr Pruchnik
Machine learning. Edukacja i koronawirus / 189

Tadeusz Lewowicki
Cyberprzestrzeń, społeczna świadomość związanych z nią możliwości i zagrożeń oraz edukacja – esej ku rozwadze i większej aktywności edukacyjnej / 205

Janusz Morbitzer
Idiokracja jako współczesny problem społeczny i wyzwanie dla edukacji / 221

Komunikacja człowiek–komputer. Kognitywistyczne aspekty mediów i sztuczna inteligencja

Andrzej Karbowski, Grzegorz Karwasz
Od dydaktyki komputerowej do pedagogiki kognitywistycznej / 239

Erik Bratland
Knowledge building in education and semantic gravity: How to build knowledge that can be transferred to new contexts? / 257

Marzenna Zaorska
Nowe technologie oraz sztuczna inteligencja we wspomaganiu aktywności psychofizycznej, codziennego funkcjonowania oraz edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową / 271

Sara Pellegrini
Gordon’s Synaectic as a strategy for disorders in the developmental age / 287

Jakub Jerzy Czarkowski
Komunikacja w kształceniu na odległość realizowanym z wykorzystaniem technologii cyfrowych / 299

Kazimierz Mikulski
Elementy proksemiki w nauczania informatyki – zebranie własnych wyników badań / 315

Problemy edukacji online

Stanisław Juszczyk
Kształcenie online na poziomie wyższym w okresie pandemii COVID-19 (na podstawie analizy tej formy kształcenia w Politechnice Śląskiej) / 331

Dorota Siemieniecka
Z jakimi materiałami do e-learningu pracuje Ci się najciekawiej? – czyli o źródłach informacji wykorzystywanych przez studentów w procesie uczenia się on- i offline w czasie pandemii COVID-19 / 343

Kazimierz Kotlarski
„Real–wirtual” i pandemia / 361

Wioletta Kwiatkowska
Współpraca w akademickim kształceniu zdalnym – wyzwania i problemy / 369

Melissa Caspary, Diane Boothe
Implementation of educational objectives to strengthen the virtual learning environment / 383

Krystyna Żuchelkowska
Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym / 399

Mateusz Nitka
Kompetencje informatyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań / 417

Małgorzata Skibińska
Rozwój alfabetyzmu informacyjnego jako zadanie pedagogiki medialnej – zarys problemu / 433

Kazimierz Mikulski 
Kompetencje cyfrowe w edukacji nieformalnej – próby nauczania metodą studium przypadku / 447

Małgorzata Banasiak
Distance learning of Asperger’s child during Coronavirus pandemic / 461

Claudiu Coman, Maria Cristina Bularca
The role of online promotion strategies in shaping the image of an institution. Case study: Transilvania University of Brasov / 469

Victor-Alexandru Briciu, Arabela Briciu
Variations of the identity characteristics of online country brands / 487

Marek Sokołowski
Wciąż wieczna teraźniejszość? Medialne utopie McLuhana – pół wieku później / 503

„Zamiast zakończenia…”

Dorota Siemieniecka
Pedagogika medialna – wizje przyszłości subdyscypliny / 523

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum