Wojciech Piasek

Jadwiga Lechicka – kobieta nowa i nowoczesna. Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4830-2
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
274
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Scientia – Universitas – Memoria
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4831-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4831-9

44,00 zł

miękka

Wojciech Piasek

Jadwiga Lechicka – kobieta nowa i nowoczesna. Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej

Kategoria produktu:

Jadwiga Lechicka interesuje autora jako historyczka. Temu zainteresowaniu daje on pierwszeństwo i z takiego punktu wychodzi w swych rozważaniach. Bohaterkę książki przedstawia jako człowieka pojedynczego – jednostkę podejmującą wybory życiowe, mającą indywidualne pragnienia i oczekiwania wobec siebie. Wykorzystuje do tego ślady – biografemy, które pokazują ją jako podmiot prywatny z niepowtarzalnym jednostkowym doświadczeniem, bohaterkę swojego życia. Biografemy to informacje etnograficzne, które identyfikują prywatne doświadczenie, ale nie dają w nie wglądu. W związku z tym autor jednocześnie odwołuje się do biografemów i do stworzonego przez współczesne Lechickiej kobiety nowego wzorca kobiecości – „kobiety nowej i nowoczesnej”, sformułowanego po I wojnie światowej przez środowisko, z którym Lechicka była związana – homo academica.

Równolegle z zainteresowaniem Lechicką jako człowiekiem pojedynczym autor zajmuje się kulturowym porządkiem i relacją płci w międzywojennej i powojennej historiografii polskiej. Przygląda się temu z perspektywy doświadczeń Jadwigi Lechickiej, jej stosunku do siebie samej oraz jej działań związanych z edukacją, pracą zawodową i rodziną. Diagnozując przypadek Lechickiej, dokonuje kontekstualizacji jej biografemów w zgodne zestawienie – za sprawą pojęcia uwrażliwiającego porządku i relacji płci – z biografemami innych kobiet oraz dotyczącymi ich danymi statystycznymi.

WPROWADZENIE / 7

ROZDZIAŁ 1
CZŁOWIEK POJEDYNCZY W BADANIACH HISTORII HISTORIOGRAFII I METODOLOGII HISTORII / 23
1. Historia życia – człowiek pojedynczy w badaniach historii historiografii i metodologii historii / 25
2. Z punktu widzenia tubylca – człowiek pojedynczy w etnografii myśli historycznej / 35

ROZDZIAŁ 2
„KOBIETA NOWA I NOWOCZESNA”. PIERWSZA FALA FEMINIZMU I HOMO ACADEMICA / 42

ROZDZIAŁ 3
EDUKACJA I DROGA NAUKOWA / 50
1. Droga na studia / 50
2. Studia i doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza / 59
3. Starania o habilitację w II Rzeczypospolitej / 70
4. Habilitacja i profesura na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 84

ROZDZIAŁ 4
UCZESTNICTWO W ŻYCIU NAUKOWYM I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-ADMINISTRACYJNA / 113
1. Uczestnictwo w życiu naukowym II Rzeczypospolitej / 113
2. Uczestnictwo w życiu naukowym PRL / 123
3. Działalność naukowo-administracyjna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 134

ROZDZIAŁ 5
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ „SPRAWY KOBIECEJ” / 145
1. Działalność w organizacjach niepodległościowych / 145
2. Działalność w Polskim Stowarzyszeniu Kobiet z Wyższym Wykształceniem / 150
2.1. Działalność w czasach II Rzeczypospolitej / 161
2.2. Działalność w czasach PRL / 168
3. Działalność w organizacjach społecznych poza Polskim Stowarzyszeniem Kobiet z Wyższym Wykształceniem oraz inicjatywach politycznych w czasach II Rzeczypospolitej / 176

ROZDZIAŁ 6
O NOWY ŁAD ŻYCIA SPOŁECZNO-KULTUROWEGO – INFINITA SOCIETAS GENERIS HUMANI / 181
1. Budowa racjonalnego systemu edukacji II Rzeczypospolitej / 183
1.1. Praca w administracji szkolnej drugiego stopnia / 184
1.2. Historia i wychowanie obywatelsko-państwowe / 190
2. Projekt regionalizmu humanistycznego / 196

ROZDZIAŁ 7
ŻYCIE PRYWATNE. MAŁŻEŃSTWO, RODZINA I ASPIRACJE ZAWODOWO-NAUKOWE / 202

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA / 210
APENDYKS. GŁOS – TWARZE – MIEJSCA – WYDARZENIA / 215
SPIS MATERIAŁÓW AUDIO I FOTOGRAFII / 240
WYKAZ SKRÓTÓW / 245
BIBLIOGRAFIA / 246
INDEKS NAZWISK / 265
Jadwiga Lechicka – a new and modern woman. Cultural order and gender relations in Polish historiography. SUMMARY / 273

  • Jerzy Dygdała

    [...] Otrzymaliśmy książkę interesującą, dobrze napisaną, zawierającą wiele nowego materiału źródłowego i cennych rozważań teoretycznych. Autor sięgnął przede wszystkim do niewykorzystywanych dotąd archiwaliów (m.in. spuścizny Lechickiej i jej akt personalnych w Archiwum UMK, jak również do jej przedwojennych akt osobowych w Archiwum Państwowym Lwowskiej Obłasti), wykorzystał także jej korespondencję z Marią Friedberg (z Archiwum Narodowego w Krakowie), a ponadto liczne źródła drukowane (w tym pamiętniki). Piasek znakomicie porusza się w obfitej literaturze naukowej, zwłaszcza dotyczącej roli kobiet w życiu społecznym i naukowym na ziemiach polskich od końca XIX do lat sześćdziesiątych XX w. [...] Fragment recenzji: https://zapiskihistoryczne.pl/files/5/Vol._88_2023/ZH_88-3_09_Rec-Dygdala_N.pdf.

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum