Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 4

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5028-2
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5029-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5029-9

69,00 zł

miękka

Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 4

Kategoria produktu:

Drodzy Czytelnicy,

Przedstawiamy Państwu czwarty tom monografii „Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk” zawierającej kilkanaście artykułów, przesłanych do druku przez uczestników XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, które po zawirowaniach związanych z pandemią wróciło do formy tradycyjnej. Obchodzimy mały jubileusz konferencji mającej formę seminarium czyli najbardziej korzystnej dla doktorantów. Tym samym konferencja posiada swój doktorancki wyraz oraz wyróżnia się od innych podobnych spotkań interdyscyplinarnym charakterem. W tegorocznej monografii publikowane są wyniki prac z obszaru  dyscyplin: biologii, chemii, fizyki, nauk o żywności oraz nauk materiałowych. Tematyka monografii obejmuje zagadnienia współczesnej nauki związane z postępem w dziedzinach ważnych dla społeczeństwa (energia, ocieplenie klimatu, nowe materiały), w sposób interdyscyplinarny czyli zgodnie z  założeniami Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego. Podczas XV KSD poruszona została problematyka Priorytetowych Obszarów Badawczych UMK, takich jak: astrofizyka i astrochemia; w kierunku medycyny spersonalizowanej, które były omawiane na osobnych sekcjach naukowych XV KSD, przyczyniając się do podniesienia jakości naukowej seminarium. Opublikowane artykuły wnoszą nową wiedzę do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a Czytelnik znajdzie cenne dane poznawcze i metodologiczne dla rozwoju badań w kierunku swojego doktoratu.

NAUKI CHEMICZNE

IZABELA LISICKA, ZUZANNA GRALAK, KAMIL BRZUZY, ANNA KMIECIAK, ANETA JASTRZĘBSKA
Opracowanie warunków syntezy pochodnych wybranych aminokwasów do ich analizy w żywności / 9
DAMIAN MAKOWSKI, MATEUSZ ADAM BALUK, ELŻBIETA ADAMSKA
Synteza i charakterystyka nanocząstek tlenku cynku otrzymanych zgodnie z zasadami zielonej chemii / 31
ALEKSANDRA SMOLSKA, GRZEGORZ DZIDO
Otrzymywanie i charakterystyka nanodrutów srebra z zastosowaniem alkoholi wielowodorotlenowych i ich mieszanin / 51
MARTYNA STEFAŃSKA, ADRIAN TOPOLSKI
Adaptacja procesu oznaczania zawartości popiołu w paliwach stałych metodą spalania do oznaczania zawartości tytanu w paście do zębów przy użyciu metody SEM-EDX / 69
KAMIL WOJTKOWIAK
Opis oddziaływań niekowalencyjnych metodami chemii obliczeniowej na przykładzie ludzkiej oksydazy d-aminokwasowej i pochodnych kwasu 5-chlorotiofeno-2-karboksylowego / 91

NAUKI BIOLOGICZNE, MEDYCZNE I PRZYRODNICZE

ALEKSANDRA KROPCZYK, ADRIAN MARCISZAK
Ssaki stepu mamuciego ze śląskiego stanowiska Skarszyn koło Wrocławia / 105
ANNA TOMASZEWSKA, SZCZEPAN PISZCZATOWSKI
Mechanobiologiczne podstawy modelowania przebudowy tkanki kostnej / 141
KAROLINA ZYGMUNT, KATARZYNA PIÓRKOWSKA, WOJCIECH WITARSKI
Ustanowienie pierwotnych linii komórkowych w celu modelowania procesów biologicznych / 157

NAUKI FIZYCZNE I TECHNICZNE

DOMINIK BIELECKI, DANIEL SMYKOWSKI
Optymalizacja wytwarzania energii z odnawialnych źródeł za pomocą magazynowania energii elektrycznej i wodoru. Analiza oraz wstępne założenia do systemu zarządzania / 175
JAKUB JAŁA, KRYSTIAN MISTEWICZ
Zastosowanie nanocząstek SbSI w generatorze piezo-tryboelektrycznym / 207
VERONIKA KHARINA, MARIAN BARTOSZUK
Badania wytrzymałościowe kontaktów elektrycznych z materiałów bezołowiowych CuZn40 i CuZn42 / 221
BARTŁOMIEJ NOWACKI, KRYSTIAN MISTEWICZ
Opracowanie i badanie elastycznego czujnika nacisku wykonanego z nanokompozytu hybrydowego SbSI/TiO2 / 235
MIKOŁAJ PUDO, NATALIA SZCZEPANEK, MARCIN SOWAŃSKI, BOŻENA ŁUKASIAK, ARTUR JANICKI
Metody uczenia częściowo nadzorowanego w automatycznym rozpoznawaniu mowy / 253
MARCIN SOWAŃSKI, MIKOŁAJ PUDO, ARTUR JANICKI
Wykrywanie nieprzetłumaczalnych fraz w tekstach naukowych z dziedziny chemii, biologii i fizyki / 265
DOMINIKA MARIA SZCZEPANIK, IWONA SYLWIA STACHLEWSKA
Pierwsze pomiary saharyjskiego pyłu pustynnego w okresie zimowym nad Warszawą wraz z obserwacją rekordowo wysokich temperatur powietrza / 277
RADOSŁAW SZYMON, EUNIKA ZIELONY, MIECZYSŁAW A. PIETRZYK
Badania właściwości elektrycznych złączy n-Zn(Cd)O/p-Si wzrastanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych / 299

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum