Mirosław Bochenek

Mikołaj Kopernik czy Thomas Gresham? O historii i dyspucie wokół prawa gorszego pieniądza

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
670
Nr wydania:
pierwsze
Seria:
Nicolaus Copernicus
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-5100-5
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-5099-2
eISBN:
978-83-231-5101-2

69,00 zł

Mirosław Bochenek

Mikołaj Kopernik czy Thomas Gresham? O historii i dyspucie wokół prawa gorszego pieniądza

Kategoria produktu:

Mikołaj Kopernik był autorem pierwszych polskich dzieł ekonomicznych, w których przedstawił oryginalne i ponadczasowe koncepcje, m.in. teorię kruszcową pieniądza, a także precyzyjnie sformułował prawo wypierania z obiegu pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy. Wykazał również negatywne skutki psucia pieniądza oraz opracował program reformy monetarnej. Chociaż tymi koncepcjami wyprzedził swoją epokę, jego rozprawy nie zostały opublikowane za jego życia. Szybko popadły w zapomnienie i przez 300 lat pozostawały nieznane. Z tego też powodu należne mu zasługi bezpodstawnie przypisano innym twórcom. Od drugiej połowy XIX w. literaturę fachową zdominował pogląd, że zasadę wypierania z obiegu pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy sformułował Thomas Gresham. Za sprawą przyznania autorstwa tej prawidłowości angielskiemu finansiście i doradcy królowej Elżbiety I wszystkie zasługi, cały splendor i sława przypadły jemu.

Celem książki jest przedstawienie ewolucji poglądów na temat psucia pieniądza oraz podstawowego prawa rządzącego jego obiegiem, jakim jest prawo wypierania pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy, wyeksponowanie najważniejszych dokonań w zakresie teorii ekonomii autorów, którzy są uznawani za twórców tego prawa, a także owoców niemal dwustuletniej debaty polskich autorów na temat poglądów ekonomicznych M. Kopernika.

Wstęp JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / 9

Wprowadzenie / 11

Rozdział 1. Narodziny pieniądza kruszcowego i myśli o pieniądzu w starożytnej Grecji oraz jego fałszowanie i opis tego procederu przez Arystofanesa / 19

Rozdział 2. traktat monetarny Nicole’a Oresme’a jako reakcja na problem psucia pieniądza w wiekach średnich / 55

Rozdział 3. Traktaty monetarne Mikołaja Kopernika i ich znaczenie / 93

Rozdział 4. Thomas Gresham i jego zabiegi na rzecz naprawy skarbu Anglii / 135

Rozdział 5. Herezja Henry’ego Dunninga Macleoda i bezpodstawne powielanie fałszywej nazwy „prawo Greshama” / 153

Rozdział 6. Rozważania polskich uczonych nad myślą ekonomiczną M. Kopernika w latach 1816−1918 / 217

Rozdział 7. Wybuch zainteresowań dorobkiem M. Kopernika z okazji 450. rocznicy jego urodzin / 259

Rozdział 8. Odroczony z powodu wojny jubileusz czterechsetlecia wydania De revolutionibus i śmierci Mikołaja Kopernika oraz jego owoce / 319

Rozdział 9. Rok kopernikański 1973 i ożywienie badań wokół poglądów ekonomicznych wielkiego astronoma / 397

Rozdział 10. Badania nad myślą ekonomiczną M. Kopernika po 1988 r. / 507

Podsumowanie / 585
Bibliografia / 627
Indeks osób / 659

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum