Patrycja Gulak-Lipka

Międzykulturowość w sporcie. Ujęcie praktyczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5010-7
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
166
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5011-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5011-4

38,00 zł

miękka

Patrycja Gulak-Lipka

Międzykulturowość w sporcie. Ujęcie praktyczne

Kategoria produktu:

Różnorodność kulturowa jest czynnikiem silnie dzielącym członków grupy i tym samym oddziałującym znacząco na efekty pracy zespołów. Ujęty w badaniach obszar dotyczący profesjonalnej koszykówki, jak najbardziej plasuje się wśród dziedzin ludzkiej działalności podlegającej silnie procesom internacjonalizacji gospodarki, czego wyrazem jest rosnąca liczba cudzoziemców zatrudnianych w polskich klubach koszykówki. Dlatego badania nad zarządzaniem różnorodnością kulturową w tak zdefiniowanym obszarze są bardzo potrzebne z punktu widzenia społecznego, w świetle pozytywnej roli sportu we współczesnej cywilizacji, ale także stanowiącego ważne źródło korzyści ekonomicznych – tworzenia miejsc pracy itp. Na pewno wyniki podjętych badań mogą przyczynić się, poprzez usprawnienie zarządzania międzykulturowego, do eliminacji lub też złagodzenia czynników frustrujących zatrudnianych w klubach sportowych pracowników, tak aby nie pogorszyć ich satysfakcji z wykonywanej pracy, a tym samym do umacniania pozycji konkurencyjnej badanych organizacji sportowych.

Z recenzji dr. hab. inż. Waldemara Bojara, prof. PBŚ

Wstęp / 7

Rozdział I. Międzykulturowe uwarunkowania zarządzania w sporcie / 9
1.1. Istotne modele poznawcze / 9
1.2. Założenia badawcze / 15
1.3. Wybór metod badawczych / 18
1.3.1. Analiza źródeł wtórnych – raporty International Basketball Migration Reports / 18
1.3.2. Badanie ankietowe na grupie profesjonalnych zawodników / 22
1.3.3. Analiza przypadków / 25

Rozdział II. Analiza empiryczna determinant międzykulturowych profesjonalnych klubów koszykówki / 29
2.1. Poziom umiędzynarodowienia w koszykówce na podstawie analizy FIBA International Basketball Migration Reports / 30
2.1.1. Wpływ pandemii COVID-19 na rynek transferowy na podstawie analizy FIBA International Basketball Migration Report 2020 / 52
2.1.2. Analiza poziomu umiędzynarodowienia w klubie MMKS Katarzynki w latach 1990−2020 / 57
2.2. Zarządzanie międzykulturowe z perspektywy zawodników – wyniki badania ankietowego / 64
2.2.1. Kompetencje społeczno-kulturowe trenerów w zakresie osobistych przekonań i uprzedzeń / 65
2.2.2. Kompetencje społeczno-kulturowe trenerów w zakresie znajomości różnych światopoglądów sportowców / 70
2.2.3. Kompetencje społeczno-kulturowe trenerów w zakresie ich umiejętności i strategii / 76
2.2.4. Zmiana kraju pracy i zamieszkania / 84
2.2.5. Cechy i kompetencje wyróżniające zawodników decydujących się na karierę międzynarodową / 91
2.2.6. Adaptacja zawodników w środowisku wielokulturowym / 94
2.3. Analiza przypadków zarządzania międzykulturowego w profesjonalnych klubach sportowych / 96
2.3.1. Zarządzanie międzykulturowe w klubie FC Barcelona / 97
2.3.2. Zarządzanie międzykulturowe w Klubie Sportowy „Basket 25” Bydgoszcz – analiza przypadku klubu żeńskiego / 112
2.3.3. Zarządzanie międzykulturowe w Klubie Koszykarskim Astoria Bydgoszcz / 127

Rozdział III. Zarządzanie międzykulturowe w profesjonalnych klubach koszykówki – szanse i perspektywy / 145
3.1. Ocena poziomu realizacji celów badawczych / 145
3.2. Wnioski płynące z badań / 154

Bibliografia / 159
Spis rysunków / 161
Spis tabel / 163
Spis wykresów / 165

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Patrycja Gulak-Lipka

    Pracuje w Katedrze Doskonałości Biznesowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, zarządzania w sporcie i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR –Corporate Social Responsibility). Związana z profesjonalnym światem sportu – do niedawna jako koszykarka, obecnie pełni funkcje komisarza lig zawodowych koszykówki w Polsce oraz komisarza międzynarodowego, a także delegata technicznego FIBA. Brała udział w organizacji wielu konferencji, w tym cyklicznych: Ogólnopolskiej Konferencji Międzynarodowej Qality in Sport oraz International Scientific Conference on Positive Management and Leadership in Socially Responsible Organizations.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum