SKIP_TO

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 6

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze ISBN:978-83-231-5209-5 Format:158 x 228 mm
OPIS

„Na przestrzeni czterech minionych dziesięcioleci nastąpiło wielkie odrodzenie pielgrzymowania szlakiem wiodącym do grobu św. Jakuba Apostoła – Camino de Santiago. Znaczący wpływ miało na to najpierw przemówienie św. Jana Pawła II wygłoszone 9 listopada 1982 roku w katerze w Santiago de Compostela, nazwane Aktem Europejskim, następnie zaś ogłoszenie Szlaku Jakubowego przez Radę Europy pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym oraz wpisane go przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Te znaczące wydarzenia i działania zaowocowały powstaniem nowych inicjatyw związanych z kultem św. Jakuba, przyczyniły się też do wzrostu liczby oznakowanych odcinków Camino de Santiago oraz wzmocniły jego wyjątkową rangę jako niezwykle ważnego dla tożsamości Europy. Pielgrzymowanie do sanktuarium św. Jakuba stanowi bowiem jeden z najważniejszych elementów, jaki przyczynił się do zjednoczenia różnych ludów europejskich.

[…] Pielgrzymi trud jest przypomnieniem, że nic, co stanowi jakąś wartość, nie przychodzi bez wysiłku, celu zaś pielgrzymki nie można osiągnąć bez wytrwałości i determinacji. Budowanie pomyślnej przyszłości Europy stanowi swoiste „Camino”, pielgrzymowanie okupione trudem, zawsze jednak z tą świadomością, że dla takiego celu warto było wyruszyć w drogę”.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż

Oddajemy do Państwa rąk szósty tom wydawnictwa zbiorowego Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Jak każdy z poprzednich tomów, także i ten, zawiera teksty, które są owocem interdyscyplinarnych badań nad fenomenem popularności pielgrzymowania i wędrówek Drogą św. Jakuba, a także rozwoju kultu św. Jakuba w Europie.

W prezentowanym tomie zamieszczamy teksty teologów, historyków, filozofów i geografów, a także członków Bractw św. Jakuba. Każda z prac dotyka różnych caminowych wątków, a pierwszym z nich jest refleksja prof. Klausa Herbersa, cenionego eksperta z zakresu historii tzw. Kodeksu Kaliksta, dotycząca interpretacji kultu św. Jakuba w perspektywie starań Composteli o uznanie swej rangi jako „stolicy apostolskiej”. […]

Niektóre teksty zamieszczone w książce zostały wygłoszone jako wykłady podczas dwóch konferencji naukowych. Pierwsza z nich – XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sanktuaria na drodze św. Jakuba. Podsumowanie Roku Świętego Compostelańskiego 2021–2022” odbyła się w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Głogowie w dniu 22 kwietnia 2023 roku. Druga konferencja została zorganizowana w Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła przy Drodze Via Regia w Brzesku w dniu 21 października 2023 roku (XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba”).

Od początku tworzenia serii wydawniczej Camino Polaco towarzyszy nam owocne doświadczenie współpracy z różnymi środowiskami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pragniemy podziękować wszystkim autorom tekstów za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych. Wierzymy, że szósty tom publikacji zbiorowej Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość wzbogaci dotychczasowy stan wiedzy związany z Drogą św. Jakuba, a także będzie impulsem do podejmowania dalszych badań nad fenomenem rozwoju szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.