SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Dzieła zebrane. Nowe wydanie, t. 1-8 (12 woluminów)

autorzy: Zygmunt Krasiński
Rok wydania:2017 Nr wydania:pierwsze
OPIS

Audycja z udziałem edytorów: Polskie Radio "Dwójka": https://www.polskieradio.pl/8/2382/Artykul/2139817,Krasinski-do-czytania

 

Redakcja naukowa - Mirosław Strzyżewski

Tom 1: Wiersze, opracowanie edytorskie Maciej Szargot.

"Kiedy Zygmunt Krasiński zaczął pisać wiersze? Konstanty Gaszyński notował we wspomnieniowej książce zatytułowanej "Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki": W roku 1836, w wiośnianym miesiącu maju, w którym śpiewają słowiki, a fiołki i róże kwitną, Zygmunt po raz pierwszy zapróbował pisać wierszem. Ale że w każdym zawodzie początki są arcytrudne i każda sztuka wymaga długiej pracy i wprawy, ta pierwsza próba rymotwórcza nie bardzo się udała iten, co miał dojść do takiej doskonałości muzycznej i artystycznej wierszowania w "Przedświcie", w "Ostatnim" i w "Psalmach przyszłości", łamać się musiał przez pięć lat blisko z mechanicznymi trudnościami miary i rytmu! O tym, że były to wiersze „pierwsze w życiu”, Krasiński zaświadczył w liście do Gaszyńskiego, przesyłając przyjacielowi kolejne utwory do oceny. Taki też sąd upowszechnił się w literaturze przedmiotu. Zgodnie z nim wiersze autora "Przedświtu" powstały po publikacji jego obu arcydzielnych dramatów, kiedy Krasiński dał się już poznać jako mistrz rytmicznej prozy. A jednak nie jest to sąd prawdziwy. Wystarczy przypomnieć zachowane juwenilia poety czy wiersze wkomponowane w tekst "Nie-Boskiej komedii". Może jednak Krasiński wstydził się przed Gaszyńskim dziecinnych jeszcze prób rymowania, może zapomniał o lirycznych „wstawkach” do dramatu? Nie wiemy. W każdym razie założenia przyjętego przez Jana Czubka, najbardziej znanego edytora dzieł poety, że należy w jednym tomie zebrać „utwory liryczne” tylko z lat 1833–1858, nie da się obronić. Krasiński pisał bowiem wiersze niemal przez całe życie".

Maciej Szargot (fragment wstępu)

 

Tom 2: Poematy, opracowanie edytorskie Maciej Szargot.

"Współcześnie poematy pisarza należą do dzieł raczej zapomnianych i rzadko czytanych przez niespecjalistów. Inaczej było za życia ich twórcy, wówczas cieszyły się one dużą popularnością i były wznawiane – czasem niejednokrotnie. Wydawano je w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku, niekiedy w prasie, częściej w osobnych tomikach, jedynie "Resurrecturis" ukazało się także jako druk ulotny. Poeta konsekwentnie zachowywał anonimowość. Krył się za postaciami fikcyjnymi (Stefan Szczęsny Bogdan Mielikowski w "Trzech myślach pozostałych po śp. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku", Spirydion Prawdzicki w "Psalmach przyszłości") lub realnymi (Konstanty Gaszyński w "Przedświcie", Stanisław Egbert Koźmian w "Dniu dzisiejszym" i "Ostatnim" – tu zasugerowano niejasną atrybucję, drukując w 1849 roku pod jedną okładką dzieła Krasińskiego i Koźmiana) bądź w żaden sposób nie podpisywał poematu. Charakterystyczne jest jednak to, że "Ostatni" w pierwszym i drugim wydaniu pojawia się z mniej lub bardziej wyraźnym wskazaniem, że utwór stanowi dzieło Koźmiana, a w trzecim – że został napisany anonimowo. Wznowienia różniły się od pierwodruków nie tylko charakterem i miejscem publikacji (w czasopiśmie lub samodzielnym tomiku jak "Resurrecturis", odrębnie albo w otoczeniu innych utworów, takich jak "Dzień dzisiejszy" i "Ostatni"). Bywały także w znaczący sposób odmienne od wydań wcześniejszych: "Psalmy przyszłości" w edycji z 1848 roku zostały wzbogacone w dwa teksty poetyckie i prozatorską odpowiedź na zarzuty sformułowane przez Juliusza Słowackiego w Odpowiedzi na „Psalmy Przyszłości” Spirydionowi Prawdzickiemu. Trzecie wydanie "Ostatniego" różni się zaś w wielu aspektach od dwóch poprzednich edycji".

Maciej Szargot (fragment wstępu)

 

Tom 3: Dramaty, vol. 1–2, opracowanie edytorskie Magdalena Bizior-Dombrowska.

"Pierwszą próbę dramatyczną” Zygmunt Krasiński stworzył w 1832 roku – była to wersja pierwotna "Irydiona", która nigdy nie ujrzała światła dziennego, poeta zniszczył ją przed ukończeniem. Jest to ważna informacja dla dziejów dramatopisarstwa autora "Przedświtu", ponieważ niemal wszystkie jego dramaty (z wyjątkiem "Nie-Boskiej komedii") powstawały długo, z przerwami, w mękach i trudach, które poeta często porównywał do bólów porodowych. Pracę utrudniały mu nie tylko choroby i przeżycia miłosne, ale przede wszystkim rozległe i skomplikowane tematy historyczno-polityczne, których podjęcie wiązało się z solidnym przygotowaniem. Szczególnie wymagające okazały się pod tym względem "Irydion" i "Wanda", a dowodem ogromnej pracy Krasińskiego są bez wątpienia sporządzone przez niego przypisy do tych utworów. Jeden dramat został zatem przez poetę zniszczony, trzech dramatów – "Wandy", ["Roku 1846"] i "Nie-Boskiej komedii. Części pierwszej" – romantyk nigdy nie ukończył, pozostawiając je w rękopisach. Nie zrealizował też dzieła swojego życia, które miało jemu i jego ukochanej Beatrice (Delfinie Potockiej) zapewnić nieśmiertelność – projektu trylogii "Nie-Boskiej komedii". Krasiński za życia był więc tak naprawdę autorem tylko dwóch dramatów – "Nie-Boskiej komedii" i "Irydiona" – ale i tak sławę zyskał jako dramatopisarz (co prawda anonimowy, lecz w wielu kręgach przecież rozpoznany), genialny autor „cudnie pięknego” "Irydiona" i jako „poeta ruin”. Za sprawą "Nie-Boskiej komedii" stał się twórcą dramatu narodowego, rozsławionego przez Adama Mickiewicza dzięki jego wykładom w Collège de France. "Irydion" uczynił zaś z niego – jak to ujął autor "Dziadów" – jednego z największych poetów XIX wieku".

Magdalena Bizior-Dombrowska

 

Tom 4: Małe formy narracyjne, wstęp i redakcja naukowa Dorota Kulczycka i Agnieszka Markuszewska, współpraca edytorska Barbara Linsztet, Marcin Lutomierski i Michał Sokulski.

"Utwory pomieszczone w czwartym tomie "Dzieł zebranych" Zygmunta Krasińskiego tylko z pozoru można obdarzyć wspólnym mianem „parapowieści” czy „próby powieściowej” (Sudolski w "Mściwym karle i Masławie" dostrzega „próbę stworzenia narodowej powieści frenetycznej”, „próbą powieściową” jest natomiast dla niego "Sen Elżbiety Pileckiej"). „Powieścią”, a nawet „próbą powieści”, na pewno nie jest "Panie Kochanku". "Teodoro, król borów" i "Gastołd" przypominają z kolei jednowątkowe nowele. Z ostrożnością należy też podejść do terminologii zaproponowanej przez Juliusza Kleinera, który "Pana Trzech Pagórków" nazwał „powieścią pseudohistoryczną”. Zebrane w prezentowanym tomie teksty literackie nie są także „próbami fabularnymi czy próbami epickimi”, gdyż do tej grupy utworów równie dobrze można włączyć teksty wierszowane (trzeba bowiem pamiętać, że w romantyzmie wątki fabularne pojawiały się chociażby w balladach i powieściach poetyckich). Najwłaściwszą dla nich nazwą jest zatem określenie „małe formy narracyjne”, stosunkowo neutralne, opisowe i porządkujące w pewnym stopniu owe fabuły jako wymykające się jednoznacznym klasyfikacjom tradycyjnej genologii".

Dorota Kulczycka
Agnieszka Markuszewska

 

Tom 5: Władysław Herman i dwór jego, opracowanie edytorskie Mirosław Strzyżewski, współpraca Barbara Linsztet i Magdalena Rajewska.

"Władysław Herman i dwór jego. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku" to utwór dziś nieco zapomniany w dorobku Zygmunta Krasińskiego, interesujący tylko historyków literatury zajmujących się dziejami powieści w Polsce lub twórczością autora. Tymczasem powieść ta spełnia w dużym stopniu atrybuty romansu rycerskiego, utworu awanturniczo-przygodowego z historią w tle i wyrazistym przesłaniem moralnym, ze scenami teatralnymi i nawet filmowymi (batalistycznymi), co może zainteresować chociażby młodego odbiorcę lub miłośnika dawnych narracji historycznych. Tym bardziej że frenezja, gotycyzm oraz „zemsta szaleje tu po prostu w tej trzytomowej powieści, szerzy spustoszenie i zbiera trupy”. Powieść Krasińskiego jest dokumentem wyobraźni młodego pisarza romantycznego. Ukazuje popularne u progu romantyzmu niemal fantastyczne wizje początków państwa polskiego i ówczesnych stosunków społecznych. Z koncepcją języka artystycznego opartego na archaizacji i tworzeniu neologizmów stylizowanych na dawne słownictwo, zabiera w podróż do nieistniejącego świata historii, współtworząc rodzimy mit „wieków średnich”, które Krasińskiemu kojarzyły się przede wszystkim ze szlachetnymi postawami bohaterów, zmaganiami rycerzy, idealną miłością i gwałtownymi na miarę szekspirowską wybuchami namiętności. Zarys nielicznych faktów potwierdzonych źródłowo oraz wiele zmyślonych wątków wyprowadzonych z nieudokumentowanych przekazów historycznych współtworzą fabułę romansową, rozpostartą między „pamięcią kulturową i kulturową niepamięcią”, fabułę, której nie należy przedstawiać – jak to niestety często czyniono – tylko w kontekście biografii twórczej młodzieńca z bogatego rodu, stawiającego ledwo pierwsze kroki w pisarskim zawodzie. Do dziś pokutują w literaturze przedmiotu deprecjonujące uwagi historyków powieści – „utwór robi wrażenie wypracowania szkolnego”, „utwory jeszcze na wpół dziecinne” (o "Grobie rodziny Reichstalów" i o "Władysławie Hermanie"), „najdłuższy z grzechów młodości” – które znacząco wpłynęły na odbiór utworu. Powieść ta jednak całkiem udatnie ilustruje romantyczne mity o wiekach średnich, ujawnia też fantazmaty wyobraźni i fantasmagorie literackie, które przetrwały próbę czasu i nadal są obecne w obiegu kultury popularnej. Także eseistyka historyczna nigdy się ich przecież nie pozbyła, choć twardo o to zabiegała".

Mirosław Strzyżewski

 

Tom 6: Proza poetycka, vol. 1–3, opracowanie edytorskie Agnieszka Markuszewska, tłumaczenie z języka francuskiego Joanna Pietrzak-Thébault.

"W edycji zastosowano chronologiczny układ tekstów, z uwzględnieniem lat ich powstawania, a nie wydawania (drukiem za życia i za zgodą autora ukazało się jedynie trzynaście utworów), na końcu woluminu drugiego "Prozy poetyckiej" umieszczając teksty domniemanego autorstwa Zygmunta Krasińskiego, opublikowane we francuskojęzycznych czasopismach w latach 1830–1832. Wbrew tradycji edytorskiej, utworów poety nie podzielono na teksty „polskie” i „francuskie”. Tak postąpił chociażby Jan Czubek w tzw. wydaniu jubileuszowym dzieł Krasińskiego z 1912 roku, który pisane w języku polskim „utwory młodzieńcze” (1825–1832) zamieścił w pierwszym tomie przygotowanej przez siebie edycji, a teksty francuskie zebrał w tomie ósmym, ostatnim, dzieląc go ponadto na dwie części: część z oryginałami (cz. 1) i tłumaczeniami pióra Leopolda Staffa i Konstancji Morawskiej (cz. 2). W prezentowanym, nowym wydaniu wskazane utwory, opatrzone tutaj swoistym znacznikiem rodzajowo-gatunkowym „proza poetycka”, potraktowano jako jedną, uzupełniającą się całość artystyczną, zogniskowaną wokół tej dziedziny twórczości Krasińskiego, która często wykraczała poza fabularne i narracyjne schematy (ale i w nich nierzadko się mieściła) i która z tego właśnie powodu była i jest zazwyczaj marginalizowana w literaturze przedmiotu. Teksty pomieszczone w tomie, przypomnijmy, w wielu przypadkach stały się bowiem zapisem indywidualnego doświadczenia autora, pisarstwem na wskroś przenikniętym „żywiołem autobiografizmu” i liryczności, w którym wydarzenia rzeczywiste połączyły się z fikcją literacką, zdarzeniami i przeżyciami jedynie wyobrażonymi".

Agnieszka Markuszewska

 

Tom 7: Pisma dyskursywne, vol. 1–2, opracowanie edytorskie Bartłomiej Kuczkowski, tłumaczenie z języka francuskiego Renata Jarzębowska-Sadkowska i Joanna Pietrzak-Thébault.

"Pisma dyskursywne. Specyficzna to – z kilku powodów – część spuścizny Zygmunta Krasińskiego. Po pierwsze, na teksty opatrzone tym mianem składa się bodaj najbardziej różnorodna tematycznie twórczość autora, a dotycząca problematyki filozoficznej, politycznej, teologicznej, historycznej, społecznej i krytycznoliterackiej. Po drugie, mimo tak szeroko zakreślonego uniwersum intelektualnego, mnogości wątków i odniesień, tekstydyskursywne odznaczają się jednocześnie uchwytną spójnością, a ich lektura – wyraźniej niż dramaty czy proza poetycka – pozwala śledzić dojrzewanie intelektualne autora, drogę od młodzieńczych wypowiedzi na temat literatury i historii, przez dojrzałe przemyślenia filozoficzne i historiozoficzne z lat czterdziestych, aż do naznaczonych poczuciem klęski listów politycznych i relacji spisanych pod koniec życia. Wreszcie, osobliwość pism dyskursywnych wyraża się również – a może przede wszystkim – w tym, że Krasiński, autor „fragmentów”, „kawałków”, „rzeczy”, „utworów”, „wersów”, „drobiazgów”, „rysunków” – nigdy „tekstu dyskursywnego” nie napisał. Określenie to stanowi novum nie tylko w kontekście wydawniczych przedsięwzięć związanych z twórczością Krasińskiego, ale również w praktyce edytorskiej w ogóle. Gdyby kierować się wyłącznie tradycją, która wyłania się z analizy poprzednich edycji dzieł poety, teksty pomieszczone w tomie należałoby opatrzyć mianem „pism filozoficznych i politycznych”. Takie nazewnictwo przyjmuje bowiem Jan Czubek w siódmym tomie wydania jubileuszowego z 1912 roku, a powiela je następnie Paweł Hertz w edycji z 1999 roku, będącej swoistym uzupełnieniem trzytomowych "Dzieł literackich" ogłoszonych w 1973 roku. Tytuł "Pisma dyskursywne" uznano jednak za określenie bardziej adekwatne do specyfiki poszczególnych tekstów"

Bartłomiej Kuczkowski

 

Tom 8: Aparat krytyczny, redakcja naukowa Agnieszka Markuszewska i Mirosław Strzyżewski.

Powiązane

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Codices et Fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

150,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
22,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

39,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Faces of Immigrant Fatherhood: Portrayal of Immigrant Fathers in Selected Asian-Canadian Diasporic Fiction

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Filologia polska

Ucz się z nami! Czytaj i pisz! Zestaw materiałów do nauki czytania i pisania. Część 2: Już czytam i piszę

Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko
od 6,92 zł
NOWOŚĆ
Książka
Filologia polska

Ucz się z nami! Czytaj i pisz! Zestaw materiałów do nauki czytania i pisania. Część 1: Poznaję litery

Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko
od 6,92 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka
Filologia polska

Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku

Bogdan Burdziej
od 54,00 zł
Książka
Filologia polska

Wyjustowani. Antologia młodych twórców

Patryk Chłopek, Aleksandra Złotnicka, Marcin Podlaski
od 24,00 zł
Książka
Filologia polska

Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Polski wiek świateł. Obszary swoistości

Teresa Kostkiewiczowa
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Układanie dramatu. Rzecz o "Nie-boskiej komedii"

Maciej Szargot
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Rilke poetów polskich

Katarzyna Kuczyńska-Koschany
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

„Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu

Beata Śniecikowska
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna

Wojciech Ryczek
od 44,00 zł
Książka
Filologia polska

Oblicza prowincji. Galicja w polskojęzycznej prozie pisarzy zaboru austriackiego II połowy XIX wieku

Michał Krajkowski
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży

Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski
od 4,92 zł
czasopismo
Filologia polska

Litteraria Copernicana, 4(20)/2016: Profesor. Pamięci Artura Hutnikiewicza

Bogdan Burdziej, Maria Kalinowska, Hanna Ratuszna
od 40,00 zł
Książka
Filologia polska

Pani Zosia

Tadeusz Makowiecki
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym

Magdalena Bizior-Dombrowska
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

O koncepcji kobiety „zupełnej” w pismach Cypriana Norwida

Dominika Wojtasińska
od 4,92 zł
Książka
Filologia polska

Nie-Boska komedia. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku

Zygmunt Krasiński, Magdalena Bizior-Dombrowska, - oprac.
od 39,90 zł
Książka
Filologia polska

Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim

Paweł Majewski
od 28,00 zł
Książka
Filologia polska

Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski
od 48,00 zł
Książka
Filologia polska

Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media

Maciej Wróblewski, Elżbieta Kruszyńska, Aleksandra Szwagrzyk
od 36,00 zł
Książka
Filologia polska

Prowansja w pismach polskich romantyków

Magdalena Kowalska
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III

Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz
32,00 zł
Książka
Filologia polska

Ciało - płeć - kultura

Krzysztof Obremski
od 38,00 zł
Książka
Filologia polska

O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej

Damian Kaja, Maciej Wróblewski
od 30,00 zł
Książka
Filologia polska

Listy do redaktorów "Wiadomości", t. 4

Ferdynand Goetel
od 30,00 zł
Książka
Filologia polska

Listy do redaktorów "Wiadomości", t. 3

Leopold Tyrmand
od 32,00 zł
Książka
Filologia polska

"Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność" - o twórczości Maryli Czerkawskiej

Hanna Ratuszna
od 32,00 zł
Książka
Filologia polska

Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne

Maciej Wróblewski
od 38,00 zł
Książka
Filologia polska

Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku

Magdalena Śniedziewska
od 38,00 zł
Książka
Filologia polska

Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny

Barbara Czarnecka
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wiosenne przesilenie

Jerzy Lesław Ordan
28,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka
Filologia polska

Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza

Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz
od 44,80 zł
Książka
Filologia polska

Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości

Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja
od 38,00 zł
Książka Oprawa miękka
Filologia polska

Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna

Sebastian Żurowski
48,00 zł
Książka Oprawa miękka
Filologia polska

Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu

Miłosz Kłobukowski
32,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wiktor Gomulicki znany i nieznany

Andrzej Stoff, Bogdan Burdziej
52,00 zł 36,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Haupt. Monografia

Aleksander Madyda
62,00 zł
Książka
Filologia polska

Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku

Marcin Łukasz Lutomierski
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II

Karolina Pluskota, Katarzyna Taczyńska
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Autografy i edycje

Teresa Winek
40,00 zł 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Spotkania w przestrzeni idei - słów - obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej

Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos
68,00 zł
Książka Oprawa miękka
Filologia polska

Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego

Paweł Tański
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Katarzyna Taczyńska, Karolina Birecka
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Toruńskimi uliczkami

Jan Murawski
10,00 zł
Książka
Filologia polska

Kolor w kulturze

Joanna Bielska-Krawczyk, Zofia Mocarska-Tycowa
od 54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Septem sidera. Poemat religijny Mikołajowi Kopernikowi przypisywany

Ireneusz Mikołajczyk, Mirosław Mróz
120,00 zł 84,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś

Maciej Wróblewski, Władysław Sawrycki, Elżbieta Kruszyńska
39,00 zł 27,30 zł
Książka
Filologia polska

Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu

Jerzy Smulski
od 17,50 zł
Książka
Filologia polska

Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej

Piotr Skrzypczak
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Jan Rymarkiewicz - dziewiętnastowieczny humanista

Maciej Wróblewski
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce

Mirosław Strzyżewski
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wiadomości i okolice. Szkice i wspomnienia (t. 2)

Mirosław Adam Supruniuk
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Strofy dla mew i mgieł... Z dziejów literatury drugiej emigracji (i jej relacji komunikacyjnych) (t. 18)

Wacław Lewandowski
20,00 zł 14,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Książka polska na obczyźnie. XX wiek

Andrzej Kłossowski
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Życie Akademickie - Kontynenty - 1949-1966. Bibliografia zawartości (t. 11)

Rafał Moczkodan
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Strofy o malarstwie

Bronisław Przyłuski
5,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców

Irena Sawicka, Barbara Kryżan-Stanojević
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie

Marek Wiśniewski
32,00 zł 22,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Kompozycja dzieła literackiego

Andrzej Stoff
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Katalog dzieł sztuki ofiarowanych Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu przez profesora Wiesława Litewskiego

Józef Poklewski, Józef Flik
22,00 zł 15,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Z teorii dzieła literackiego

Marzenna Cyzman, Andrzej Stoff
30,00 zł 21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Los, miłość, sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji

Maria Kalinowska
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, Promienie cnót królewskich...)

Krzysztof Obremski
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne

Adrian Mianecki
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Od zdania złożonego do zdania pojedynczego (nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim)

Wiara Małdżiewa, Małgorzata Korytkowska
39,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy

Andrzej Moroz
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wprowadzenie do literatury dawnej

Krzysztof Obremski
45,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Od Szczecina do ... Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych

Jerzy Smulski
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia

Grażyna Halkiewicz-Sojak
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Poeta wśród "zdarzeń prawdziwych". Puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego

Danuta Kowalewska
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawczego

Witold Stefański
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego

Małgorzata Borkowska, Krzysztof Obremski
18,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury

Andrzej Stoff
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Nad Seretem i nad Skrwą

Jan Mirosław Kasjan
11,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim

Małgorzata Gębka-Wolak
13,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Misterium teatralne: Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku

Janusz Skuczyński
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku

Danuta Künstler-Langner
17,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wiersz dzisia nieznajomy. Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji

13,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wie

Ilona Glatzel, Jerzy Smulski, Anna Sobolewska
33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

W przestrzeni komunikacyjnej Szkice z historii i teorii dramatu teatru i komunikacji społecznej

Janusz Skuczyński
5,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej (Toruń 21-23 X 1993)

Maciej Grochowski
4,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Literatura w perspektywie psychologii

Jerzy Speina
3,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Konrada Górskiego świat literatury, teatru i języka

Władysław Sawrycki, Jerzy Speina
3,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Terminologia glottodydaktyczna języka polskiego i rosyjskiego. Wybrane zagadnienia

Urszula Siemianowska
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Obnażona ziemia

Jan Mirosław Kasjan
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych

Czesław Łapicz
2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wiedza o literaturze w szkolnej refleksji polonistycznej w latach 1869-1939

Władysław Sawrycki
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego

Marek Wiśniewski, Andrzej Moroz
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Od teorii literatury do ontologii świata

Jerzy Perzanowski, Andrzej Pietruszczak
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Listy z Ameryki do Kazimierza Czartoryskiego (1798-1806). Do druku przygotował Marian Ptaszyk

Julian Ursyn Niemcewicz
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK, t. 1 - Językoznawstwo

Krystyna Kallas
4,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji

Maciej Wróblewski
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Krótkie formy dramatyczne

Radosław Sioma, Hanna Ratuszna
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Współczesne przymiotniki odrzeczownikowe z wybranymi formantami sufiksalnymi

Małgorzata Urban
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego

Janusz Skuczyński, Maria Kalinowska
53,00 zł 37,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz

Hanna Ratuszna, Janusz Kryszak
66,00 zł 46,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Z problematyki krótkich form narracyjnych. Nowela młodopolska

Hanna Ratuszna
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów

Zofia Mocarska-Tycowa
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Polska literatura fantastyczna. Interpretacje

Andrzej Stoff, Dariusz Brzostek
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego

Maciej Grochowski
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Rosyjska i polska bajka magiczna (AT 480) w kontekście kultury ludowej

Iwona Rzepnikowska
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego

Marek Wiśniewski, Andrzej Moroz
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej I

Rafał Moczkodan, Janusz Kryszak
15,00 zł
Książka
Filologia polska

Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy

Danuta Künstler-Langner
od 35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Studia nad współczesną polszczyną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka

Adam Dobaczewski
43,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie

Katarzyna Nowakowska, Joanna Kamper-Warejko
43,00 zł 30,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Aluzja literacka Teoria - interpretacje - konteksty

Anna Skubaczewska-Pniewska, Andrzej Stoff
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego

Piotr Skrzypczak, Janusz Skuczyński
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich

Joanna Kemper-Warejko
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Leksyka i morfologia

Arleta Szulc
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła liter

Anna Skubaczewska-Pniewska
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie

74,00 zł 51,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Zagłoba sum Studium postaci literackiej

Andrzej Stoff
53,00 zł 37,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji

Maciej Wróblewski
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

W kręgu folkloru literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin

Maria Jakitowicz
52,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej

Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Małgorzata Urban
34,70 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego

Marian Ptaszyk
34,00 zł 23,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego

Marek Wiśniewski
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Multiwerbizacja w języku czeskim i polskim

Joanna Mietła
12,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa

Krzysztof Obremski
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Idea Vanitas. Jej tradycje i tp.w poezji

Danuta Künstler-Langner
3,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Język rosyjski dla filologii polskiej

Genowefa Drozdowska
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Gra z czytelnikiem

Rafał Moczkodan, Maria Jakitowicz
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku

Danuta Künstler-Langner
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Dla pokrzepienia mózgów

Jerzy Pietrkiewicz
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

80 lat Teatru w Toruniu 1920 - 2000

Janusz Skuczyński
39,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia polska

Polonistyka toruńska UMK Literatura

1,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.