SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Socjologia

Encyklopedia polskiej nauki akademickiej, tomy 1-3

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:1942 Format:158 x 228 mm
OPIS

Encyklopedię polskiej nauki akademickiej autorstwa prof. Piotra Hübnera tworzy 201 haseł – opracowanych według układu rzeczowego, a nie alfabetycznego. Takie ujęcie wynika z samej natury nauki. Podstawą kultury akademickiej są symbole i wartości przechowywane jako depozyt tradycji akademickiej, a nie – jak to bywa w monografiach instytucji nauki czy biografiach uczonych – uwarunkowania materialne. W porównaniu z prymitywnym układem alfabetycznym jest to wyższa forma strukturyzacji encyklopedii, ponieważ ułatwia czytelnikowi umieszczenie każdego hasła w kontekście problemowym oraz daje możliwość czytania całej encyklopedii w sposób ciągły. Większość haseł omówionych w pracy – jeśli ujmują problem rozwojowo – dobiega do czasu likwidacji nauki akademickiej przez władze komunistyczne. Encyklopedia stanowi rozszerzoną, uzupełnioną o nowe hasła-artykuły, wersję pracy Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej (Kraków 2013). Nowe teksty uzupełniły przeredagowane hasła-artykuły tej publikacji.

Tom 1
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Tom 2
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Tom 3
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5


Encyklopedię polskiej nauki akademickiej [Encyclopedia of Polish Academic Science] by prof. Piotr Hübner consists of 201 entries, which are arranged according to their subject, not alphabetical order. This approach results from the very nature of science. The basis of academic culture are symbols and values stored as a deposit of academic tradition, and not - as is the case in monographs of scientific institutions or biographies of scientists - material conditions. Compared to the primitive alphabetical arrangement, this is a higher form of structuring an encyclopedia because it makes it easier for the reader to place each entry in a problem context and creates the opportunity to read the entire encyclopedia continuously. Most of the entries described in the work – if they approach the problem in a developmental way – reach the time of the liquidation of academic science by the communist authorities. Encyclopedia is an extended version of the work Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej (Kraków 2013), supplemented with new entries-articles. The new texts were supplemented by re-edited entries-articles from this publication.

Volume 1
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Volume 2
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Volume 3
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.