SKIP_TO

Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, 8/2017–2018

autorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska redaktorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska
Rok wydania:2018 Format:158 x 228 mm
OPIS

Niniejszy tom jest wędrówką po meandrycznych ścieżkach literatury polskiej i obcej, językoznawstwa, filmu, sztuk plastycznych oraz folkloru. Prezentowane artykuły zostały zgrupowane w czterech działach. W pierwszym, a zarazem najobszerniejszym z nich – O literaturze – znalazły się analizy wybranych zagadnień z zakresu literaturoznawstwa: aktualności społeczno-politycznej inwokacji Jerozolimy wyzwolonej Tassa-Kochanowskiego (Marta Irzyk), motywu miłości w liryce Kazimiery Zawistowskiej (Agnieszka Straburzyńska-Glaner), elementów stylu futurystycznego w twórczości Stanisława Młodożeńca (Artur Jabłoński), czasu w powieści Leopolda Buczkowskiego Wertepy (Justyna Filipczyk), pierwiastków autobiograficznych w poezji Briana Pattena (Tomasz Dalasiński) oraz krytycznoliterackiej recepcji twórczości Wiktora Jerofiejewa w Rosji (Łukasz Gemziak). Dział O języku, inaugurujący rozważania lingwistyczne na łamach „Tekstury”, tworzą dwa artykuły, z których pierwszy stanowi studium jednoelementowych jednostek języka naturalnego o postaci krok (Paulina Rosalska), drugi zaś, mający charakter teoretyczny, jest próbą odpowiedzi na pytanie o status analiz postmodernistycznych we współczesnym językoznawstwie (Karol Mikicki). W kolejnym dziale – O sztuce obrazu – znajdują się szkice na temat postaci Gelsominy z La Strady Federica Felliniego (Agnieszka Komorowska), filmu Alaina Resnais Muriel (Piotr Buratyński), Szabli od komendanta Jana Jakuba Kolskiego i Wina truskawkowego Dariusza Jabłońskiego, analizowanych w kontekście antropologicznym (Zofia Spandowska), oraz obrazu Wojciecha Gersona Zjawa Barbary Radziwiłłówny (Roksana Sitniewska). Na ostatni wreszcie dział, O folklorze, składają się artykuły dotyczące literackiej i folklorystycznej drogi antycznego wątku o królu Edypie (Olga Wachcińska), obecności motywów ornitologicznych w ludowych bajkach zwierzęcych (Olga Cieplińska) i funkcjonowania kociego bohatera w utworach należących do tego gatunku (Joanna Stankowska) oraz genologicznego pokrewieństwa klechdy i bajki magicznej (Adrian Jankowski).

Przydatne linki