SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie

Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:358 ISBN:978-83-231-2265-4
OPIS

Dynamika przemian współczesnego świata stawia przed człowie­kiem, ale także przed nauką, kilka istotnych pytań. Dotyczą one re­akcji jednostki na reorganizujący się kontekst społeczno-kulturowy oraz relacji łączącej człowieka z otoczeniem, w którym on funkcjo­nuje. Pytamy zatem, jak osoba radzi sobie z otaczającym światem, ulegającym fragmentacji i kompleksowości, stając się tym samym nieprzejrzystym i nieprzewidywalnym? Czy okoliczności te skła­niają człowieka do zadawania sobie pytań o to, kim jest, kim chce być, z czym się identyfikuje oraz jakie jest jego miejsce w społe­czeństwie? Jak możliwa jest tożsamość jednostki w warunkach gwałtownie zmieniającego się środowiska życia codziennego, kiedy spójność i trwałość koncepcji siebie staje się problemem? Czy moż­na jeszcze mówić o tożsamości oraz czy ludzie wskazują na jej po­trzebę? Jakich narzędzi teoretycznych użyć, by w sposób adekwatny uchwycić przeżywane problemy współczesnego człowieka? Jest to seria pytań wyznaczająca kierunek poszukiwań naukowych zawar­tych w poniższej pracy.

Niniejsza książka stanowi wkład w interakcyjne ujęcie problematyki tożsamości w kontekście zmiennego środowiska społecznego. Eksplikacji został poddany proces konstruowania tożsamości w interakcyjnej przestrzeni ufności i ryzyka oraz formy społecznej.Prezentowane wpowyższych rozważaniach podejście odbiega od założeń leżących u podstaw dwóch szkół interakcjonizmu symbolicznego. Przedstawiona tu została krytyczna refleksja nad teoriami tożsamości obecnymi w socjologii, atakże próba skonstruowania perspektywy na podstawie inspiracji filozofią społeczną zawartą w twórczości Witolda Gombrowicza.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza jest próbą odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: czy współczesny człowiek potrzebuje poczucia własnej tożsamości?, czy konieczna jest teoria tożsamości w warunkach permanentnych zmian i niestabilności środowiska zewnętrznego?, czy należy prowadzić badania nad tożsamością? Druga część poświęcona jest rozważaniom skupionym wokół problemu zrozumienia człowieka z jego dylematami dotyczącymi tożsamości w kontekście przeobrażeń społeczeństwa.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.