SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Socjologia

Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych

autorzy: Zybertowicz Andrzej, Radosław Sojak redaktorzy: Radosław Sojak
Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:338 ISBN (oprawa twarda):978-83-231-2170-1 ISBN (oprawa miękka):978-83-231-2169-5
OPIS

Praca, którą trzymacie Państwo w rękach, jest drugim - i ostatnim tomem - podsumowującym projekt badawczy pod tytułem Przemoc jako współregulator przemian instytucjonalnych. Zespół realizujący grant w składzie Andrzej Zybertowicz, Tomasz Szlendak, Radosław Sojak, Daniel Wicenty oraz Marcin Spławski, ubiegając się o niego w 2004 roku, pisał między innymi: Roszczenie państwa do monopolistycznego stosowania przemocy uznawane jest, za Maxem Weberem, za jeden z wyznaczników nowoczesności. Współczesne państwo, które nie jest w stanie egzekwować monopolu na stosowanie przemocy, musi zostać uznane w świetle tej klasycznej koncepcji za ułomne. Projekt ma charakter dwutorowy. Pierwszy cel to rekonstrukcja i systematyzacja treści doświadczenia potocznego dotyczącego obecności przemocy w życiu społecznym. Próba odpowiedzi na pytanie, na ile rozpowszechnione jest przekonanie o szerokiej obecności zjawiska przemocy (zwłaszcza nielegalnej) oraz czy społeczna percepcja przemocy nie sprzyja jej dalszemu rozprzestrzenianiu. Drugi - analityczny - cel projektu koncentruje się na pytaniu, czy nielegalna przemoc nie stała się w III RP współregulatorem procesów kluczowych dla kształtu rzeczywistości instytucjonalnej oraz dominujących definicji sytuacji w stopniu mogącym prowadzić do naruszenia zasad demokratycz­nego państwa prawa. Innymi słowy, idzie o ustalenie, w jakim stopniu w III RP państwo skutecznie reglamentuje stosowanie przemocy.

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Johann H. Abicht
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Elementy prawa naturalnego i politycznego

Thomas Hobbes
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Region jako współdopowiedzialność

0,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki społeczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Rekreacyjna rewolucja w grach wideo. Przekształcanie się gier wideo i ich graczy

Jesper Juul
48,00 zł
Książka
Socjologia

Encyklopedia polskiej nauki akademickiej, tomy 1-3

Piotr Hübner
od 260,00 zł
Książka
Socjologia

„Empowerment” w polityce społecznej. Koncepcja „women’s empowerment” jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce

Sabina Bieniecka, Krzysztof Piątek
od 6,92 zł
Książka
Socjologia

„Usankcjonowanie niecnoty” czy „godność zawodu”? Rola etyki w działalności doradców zawodowych

Krzysztof Piątek
od 6,92 zł
Książka
Socjologia

Etnosymboliczna teoria narodu Anthony’ego D. Smitha

Jacek Poniedziałek
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Szkice o polskiej socjologii wsi

Andrzej Kaleta
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych

Łukasz Afeltowicz, Michał Wróblewski
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu

Łukasz Moll
od 38,00 zł
Książka Oprawa miękka
Socjologia

Zbigniew Tadeusz Wierzbicki. Uczony i społecznik

Andrzej Kaleta, Wojciech Knieć, Włodzimierz Wincławski, Grzegorz Zabłocki
38,00 zł
Książka Open access
Socjologia

Rady uczelni: regulacje i dobre praktyki

Jerzy Woźnicki
za darmo
Książka
Socjologia

Stereotypowe czy nietypowe? Wizerunek kobiet w polskich serialach – sposób prezentacji, obecność, konteksty

Radosław Sojak, Andrzej Meler, Beata Królicka
od 36,00 zł
Książka
Socjologia

Stereotypical or Non-typical? Women in Polish TV Series: Their Image, Presence and Context of Appearance

Radosław Sojak, Andrzej Meler, Beata Królicka
od 36,00 zł
Książka Open access
Socjologia

Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Jerzy Woźnicki
za darmo
Książka
Socjologia

Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian

Dominik Antonowicz, Anna Machnikowska, Adam Szot
od 38,00 zł
Książka
Socjologia

Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej

Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Teachener edukit. Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Piotr Stankiewicz
Książka
Socjologia

Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej

Michał Roch Kaczmarczyk
od 38,00 zł
Książka
Socjologia

Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu

Radosław Sojak
od 35,00 zł
Książka
Socjologia

Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej

Andrzej Kaleta
od 48,00 zł
Książka
Socjologia

Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej

Michał Łuczewski
od 38,00 zł
Książka
Socjologia

Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości

Agata Stasik
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Urojenia płciowe. Jak dzięki naszym umysłom, społeczeństwu i neuroseksizmowi powstają różnice między kobietami a mężczyznami

Cordelia Fine
42,00 zł
Książka
Socjologia

Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Piotr Stankiewicz
od 6,92 zł
Książka
Socjologia

Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji

Katarzyna Kalinowska
od 38,00 zł
Książka
Socjologia

Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości

Monika Ryszewska
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Potencjał zmiany. Rezultaty działania ruchu społecznego na przykładzie aktywizmu LGBT* w Polsce

Beata Bielska
od 4,92 zł
czasopismo
Nauki społeczne

Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. 28/2018

Andrzej Nienartowicz
od 40,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Socjologia

Eastern European Countryside 23/2017

Andrzej Kaleta
36,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Socjologia

Eastern European Countryside 22/2016

Andrzej Kaleta
36,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Socjologia

Eastern European Countryside 21/2015

Andrzej Kaleta
36,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Socjologia

Eastern European Countryside 20/2014

Andrzej Kaleta
36,00 zł
Książka
Socjologia

Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?

Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Barbara Gąciarz, Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich "ziem odzyskanych"

Anna Wylegała
od 62,00 zł
Książka
Socjologia

Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości

Joanna Lajstet, Arkadiusz Karwacki, Iwona Escher, Marta Karwacka, Beata Królicka
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Jacek Kubera
od 38,00 zł
Książka
Socjologia

Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej

Stanisław Burdziej
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Od indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiska

Tomasz Leszniewski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

(Nie)chciana tożsamość

Katarzyna Lewandowska, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Cezary Lisowski, Jan Wiktor Sienkiewicz
38,00 zł
Książka
Socjologia

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Anna Kordasiewicz
od 36,00 zł
Książka
Socjologia

Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji

Tomasz Kruszewski
od 74,00 zł
Książka
Socjologia

Grupy rekonstrukcji historycznej. Edukacja i konsumowanie przeszłości

Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Arkadiusz Karwacki
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Perspektywa gender w polityce społecznej

Anna Kurowska, Bartosz Pieliński, Ryszard Szarfenberg, Anna Wójtewicz
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich

Andrzej Kaleta
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej

Włodzimierz Anioł, Rafał Bakalarczyk, Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek
od 32,00 zł
Książka
Socjologia

"Magisterkę kupię". Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości

Beata Bielska
Książka
Socjologia

Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian

Dominik Antonowicz
od 48,00 zł
Książka
Socjologia

Inkluzja czy iluzja? Praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych

Anna Pluskota
od 38,00 zł
Książka
Socjologia

Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych

Łukasz Afeltowicz, Radosław Sojak
od 35,00 zł
Książka
Socjologia

Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Filip Schmidt
od 38,00 zł
Książka
Socjologia

Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010

Sylwia Urbańska
od 36,00 zł
Książka
Socjologia

Od "welfare state" do "welfare society"?

Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek
od 32,00 zł
Książka
Socjologia

Kobiece ciało - kobieca psychika. Ja-cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet

Lidia Anna Wiśniewska
od 40,00 zł
Książka
Socjologia

Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska
od 29,00 zł
Książka
Socjologia

Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie

Anna Wójtewicz
od 36,00 zł
czasopismo Open access
Socjologia

Eastern European Countryside 16/2010

Andrzej Kaleta
za darmo
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba
56,00 zł
czasopismo
Socjologia

Eastern European Countryside 17/2011

Andrzej Kaleta
od 25,00 zł
czasopismo
Socjologia

Eastern European Countryside 18/2012

Andrzej Kaleta
od 25,00 zł
Książka
Socjologia

Niemiecka socjologia wsi początku XXI wieku

Elwira Piszczek, Gerd Vonderach
od 42,00 zł
Książka
Socjologia

Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy

Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński
od 52,00 zł
czasopismo
Socjologia

Eastern European Countryside 19/2013

Andrzej Kaleta
od 25,00 zł
Książka
Socjologia

Państwo socjalne w Europie. Historia – Rozwój – Perspektywy

Katrin Kraus, Thomas Geisen
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia

Krzysztof Wasielewski
od 46,00 zł
Książka
Socjologia

Socjologia w badaniach dwujęzyczności

Michał Głuszkowski
od 36,00 zł
Książka
Socjologia

Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Agata Dziuban
od 36,00 zł
Książka
Socjologia

Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918-2004

Wojciech Musiał
od 36,00 zł
Książka
Socjologia

Wolontariat w opiece u kresu życia. Geneza, rozwój funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji. Ku syntezie socjopedagogicznej

Piotr Krakowiak
od 46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Wybory 2010. Media i marketing polityczny

Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka
48,00 zł
Książka
Socjologia

Polska klasa średnia

Henryk Domański
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna

Wojciech Knieć
56,00 zł
Książka
Socjologia

Prestiż

Henryk Domański
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej

Krzysztof Piątek
50,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności

Steven Lukes
40,00 zł
Książka Oprawa twarda
Socjologia

Kultura i hegemonia. Antologia tekstów Szkoły z Birmingham

Michał Wróblewski
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę. Czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej

Lucyna Stetkiewicz
60,00 zł
Książka
Socjologia

Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

Paweł Stefan Załęski
od 32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku

Katarzyna Szymańska-Zybertowicz
48,00 zł
Książka
Socjologia

Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego

Michał Głuszkowski
od 60,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. 4: Su-Ż. Suplement

Włodzimierz Wincławski
110,00 zł
Książka
Socjologia

Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy

Bartosz Kuźniarz
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji

Arkadiusz Karwacki
60,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Zjawisko szaleństwa w kulturze

Marta Kasprowicz, Sławomir Drelich, Maciej Kopyciński
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Szkice z "ziemi niczyjej" czyli z socjologii literatury

Lucyna Stetkiewicz
36,00 zł 25,20 zł
Książka
Socjologia

Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej

Andrzej Kaleta
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?

Hubert Kaszyński, Arkadiusz Karwacki
od 4,92 zł
Książka
Socjologia

Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw

Barbara Brodzińska, Marek Jeziński
od 29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu

Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki

Andrzej Szahaj
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie

Tomasz Leszniewski
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Sozoekologia społeczna. Główne problemy - materiały - rozwiązania

Zbigniew T. Wierzbicki
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Wolność w epoce poszukiwań

Marek Szulakiewicz, Zbigniew Karpus
61,00 zł 42,70 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie

Marian Kempny, Grażyna Woroniecka
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Nowa socjologia wsi w Niemczech

Andrzej Kaleta, Gerd Vonderach
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej

Arkadiusz Karwacki
34,00 zł 23,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?

Monika Kwiecińska-Zdrenka
29,00 zł 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki

Andrzej Szahaj
29,00 zł 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Problem uniwersalizacji etosu mieszczańskiego

Marcin T. Zdrenka
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje

Grzegorz Zabłocki
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Socjologia w szkołach wyższych w Polsce

Włodzimierz Wincławski, Krystyna Szafraniec
33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Socjologia wsi w Ameryce Północnej

Krzysztof Gorlach
12,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Socjologia wsi w Irlandii

Wojciech Knieć
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Socjologia wsi w Szwajcarii

Andrzej Kaleta, Christian Giordano, Yvonne Preiswerk
10,00 zł
Książka
Socjologia

Państwo socjalne w Europie. Historia - Rozwój - Perspektywy

Katrin Kraus, Thomas Geisen
od 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału

Krzysztof Pietrowicz, Tomasz Szlendak
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Słownik biograficzny socjologii polskiej 3: N-St

Włodzimierz Wincławski
112,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji

Tomasz Biernat
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Słownik biograficzny socjologii polskiej 2: I-M

Włodzimierz Wincławski
70,00 zł 49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Mirrors and Windows. Essays in the History of Sociology

Włodzimierz Wincławski, Dirk Kaesler, Janusz Mucha
39,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Klasyczna socjologia polska

Janusz Mucha, Włodzimierz Wincławski
43,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Socjologia

Epistemological Dimensions of Robert Merton's Sociology. And the Debate in the Philosophy of Science of the Twentieth Century

Ricardo Campa
34,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.