• Home
  • Filologia klasyczna
  • Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin

Ireneusz Mikołajczyk

Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1788-8
Publication year:
2004
Pages number:
380
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

Ireneusz Mikołajczyk

Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Bibliografia prac Profesora Mariana Szarmacha, oprac. Zofia Moszczyńska; Wanda B. Amarantidou: Grecja w opinii F. R. Chateaubrianda; Bartosz Awianowicz: Progymnasmata w rzymskiej teorii i praktyce retorycznej od pierwszych świadectw do "Institutio oratoria" Kwintyliana; Krystyna Bartol: Aspekty literackie katalogów w "Uczcie mędrców" Atenajosa; Alicja Brusewicz: Spory wokół "Antygeny" Eurypidesa; Lech Brusewicz: O popularności w czasach nowożytnych anegdot Pliniusza Starszego dotyczących tworzenia dzieł sztuki metodą "fortuna"; Bogdan Burliga: W poszukiwaniu kozła ofiarnego: sprawa arginuzka w relacji Ksenofonta; Jerzy Danielewicz: Prosimetrum greckie i jego realizacja w "Uczcie mędrców" Atenajosa; Ignacy Ryszard Danka: Pochodzenie imienia latyńskiego boga gaju Wirbiusza; Krzysztof Głombiowski: Uwagi uzupełniające do chronologii wyprawy Cyrusa Młodszego; Danuta Jędrzejczak: Wulgaryzm w twórczości Sulpicji Młodszej?; Elwira Kaczyńska: Skąd pochodził Numenios Herakleota?; Gościwit Malinowski: Fragmenty dziel Agatarchidesa w "De natura animalium" Eliana; Maria Marcinkowska-Rosół: Kontrowersje wokół twórczości Ksenofanesa z Kolofonu; Przemysław Nehring: Ornamenta - tormenta; Sztuczne upiększanie się kobiet w ocenie św. Ambrożego (De Virginibus I, 6, 28-30); Zbigniew Nerczuk: Traktat Gorgiasza"0 niebycie" w parafrazie Sekstusa Empiryka; Magdalena Nowak: Mówcy z rodu Skryboniuszy w dialogu "Brutus" M. Tulliusza Cycerona; Remigiusz Popowski: Stoickie podłoże "Obrazów" Filostrata Starszego; Rafał Rosół: Przydomki Afrodyty na cypryjskich inskrypcjach sylabicznych; Joanna Rostropowicz: Dionizos w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos; Ewa Skwara: Tłumaczenie tłumaczenia - czyli o roli przypisów do przekładu (na przykładzie "Braci" Terencjusza); Jerzy Styka: Epitalamia Sydoniusza Apollinarisa - zarys poetyki; Tomasz Tadajczyk: Hymn Dorotheosa "Do Abrahama" wobec tradycji biblijnej; Krystyna Tuszyńska-Maciejewska: "Ta iatrika" in "Dialogues" of Plato; Elżbieta Wesołowska: Antyczna postać ślepca; Krzysztof Tomasz Witczak: Autoepitafium antyczne jako gatunek literacki (zarys problematyki); Przemysław Wojciechowski, Przemysław Nehring: Inskrypcje pretorskie dedykowane Herkulesowi przy "Ara Maxima"; Sławomir Wyszomirski: O toruńskim rękopisie "Scholiów" Hermiasza z Aleksandrii do "Fajdrosa" Platona; Mariusz Zagórski: Czy Owidiusz mógł być czcicielem Izydy? ("Metamorfozy" IX, 666-797); Robert Zawadzki: Marcin Kromer i jego młodzieńcze poezje. Pieśń o Lukrecji

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum