SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologie obce / Filologia klasyczna

Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin

Rok wydania:2004 Liczba stron:380 ISBN:83-231-1788-8
OPIS

Spis treści
Wstęp; Bibliografia prac Profesora Mariana Szarmacha, oprac. Zofia Moszczyńska; Wanda B. Amarantidou: Grecja w opinii F. R. Chateaubrianda; Bartosz Awianowicz: Progymnasmata w rzymskiej teorii i praktyce retorycznej od pierwszych świadectw do "Institutio oratoria" Kwintyliana; Krystyna Bartol: Aspekty literackie katalogów w "Uczcie mędrców" Atenajosa; Alicja Brusewicz: Spory wokół "Antygeny" Eurypidesa; Lech Brusewicz: O popularności w czasach nowożytnych anegdot Pliniusza Starszego dotyczących tworzenia dzieł sztuki metodą "fortuna"; Bogdan Burliga: W poszukiwaniu kozła ofiarnego: sprawa arginuzka w relacji Ksenofonta; Jerzy Danielewicz: Prosimetrum greckie i jego realizacja w "Uczcie mędrców" Atenajosa; Ignacy Ryszard Danka: Pochodzenie imienia latyńskiego boga gaju Wirbiusza; Krzysztof Głombiowski: Uwagi uzupełniające do chronologii wyprawy Cyrusa Młodszego; Danuta Jędrzejczak: Wulgaryzm w twórczości Sulpicji Młodszej?; Elwira Kaczyńska: Skąd pochodził Numenios Herakleota?; Gościwit Malinowski: Fragmenty dziel Agatarchidesa w "De natura animalium" Eliana; Maria Marcinkowska-Rosół: Kontrowersje wokół twórczości Ksenofanesa z Kolofonu; Przemysław Nehring: Ornamenta - tormenta; Sztuczne upiększanie się kobiet w ocenie św. Ambrożego (De Virginibus I, 6, 28-30); Zbigniew Nerczuk: Traktat Gorgiasza"0 niebycie" w parafrazie Sekstusa Empiryka; Magdalena Nowak: Mówcy z rodu Skryboniuszy w dialogu "Brutus" M. Tulliusza Cycerona; Remigiusz Popowski: Stoickie podłoże "Obrazów" Filostrata Starszego; Rafał Rosół: Przydomki Afrodyty na cypryjskich inskrypcjach sylabicznych; Joanna Rostropowicz: Dionizos w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos; Ewa Skwara: Tłumaczenie tłumaczenia - czyli o roli przypisów do przekładu (na przykładzie "Braci" Terencjusza); Jerzy Styka: Epitalamia Sydoniusza Apollinarisa - zarys poetyki; Tomasz Tadajczyk: Hymn Dorotheosa "Do Abrahama" wobec tradycji biblijnej; Krystyna Tuszyńska-Maciejewska: "Ta iatrika" in "Dialogues" of Plato; Elżbieta Wesołowska: Antyczna postać ślepca; Krzysztof Tomasz Witczak: Autoepitafium antyczne jako gatunek literacki (zarys problematyki); Przemysław Wojciechowski, Przemysław Nehring: Inskrypcje pretorskie dedykowane Herkulesowi przy "Ara Maxima"; Sławomir Wyszomirski: O toruńskim rękopisie "Scholiów" Hermiasza z Aleksandrii do "Fajdrosa" Platona; Mariusz Zagórski: Czy Owidiusz mógł być czcicielem Izydy? ("Metamorfozy" IX, 666-797); Robert Zawadzki: Marcin Kromer i jego młodzieńcze poezje. Pieśń o Lukrecji

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.