Waldemar Chorążyczewski, Stanisław Roszak

Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1440-4
Publication year:
2002
Pages number:
163
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Stanisław Roszak

Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku

Kategoria produktu:

Ze Wstępu

W dotychczasowej historiografii badania nad rodami szlacheckimi w epoce staropolskiej koncentrowały się głównie na zagadnieniach kariery politycznej, awansu majątkowego, czy też budowaniu więzi klientarnych. W przypadku rodów magnackich podejmowano także próby analizy symbolicznych manifestacji wspaniałości i wspólnoty domów eiusdem nominis. Czynniki propagandowe, w kreacji literackiej i artystycznej, towarzyszyły wzrostowi znaczenia politycznego czy ekonomicznego, stanowiąc umocnienie prestiżu w społeczeństwie staropolskim. Z oczywistych względów źródłowych monografie rodów szlacheckich, których znaczenie nie wykraczało poza partykularz, rzadko śledzą awans ekonomiczny i polityczny w powiązaniu ze zmianami świadomości historycznej reprezentantów poszczególnych familii.

Autorzy prezentowanej książki mieli więcej szczęścia. Oprócz typowych źródeł do analizy wzrostu gospodarczego i politycznego, dysponowali materiałami z archiwum rodowego Komierowskich, którego fragmenty zachowały się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Podjęli więc próbę ukazania awansu Komierowskich, osiadłych na Krajnie, Kujawach, a wkrótce i na Mazowszu, wychodząc od prezentacji rozwoju fortuny, wzmacniania prestiżu politycznego, wzrostu aktywności w życiu publicznym, by dojść do analizy świadomości rodowej, ujawnionej zwłaszcza w pokoleniu cześnika inowrocławskiego Józefa Komierowskiego. Autorzy, korzystając z modelu zaproponowanego przed laty przez Michela Vovelle'a określanego obrazowo jako ,,droga od piwnicy do strychu" starali się uwzględnić możliwie pełny zestaw czynników kształtujących ekonomiczne, polityczne i mentalnościowe oblicze rodu szlacheckiego w XVIII stuleciu. Dodajmy, rodu przeciętnego, pomijanego przez współczesne herbarze, dalekiego od szczytów władzy politycznej czy magnackich aspiracji, ale za to konsekwentnego w poszukiwaniu własnej przeszłości i przekazywaniu wiedzy o niej następnym pokoleniom.

Wstęp
ROZDZIAŁ I
Dzieje rodu Komierowskich do końca XVIII wieku
ROZDZIAŁ II
Osiemnastowieczni badacze przeszłości rodowej
ANEKS ŹRÓDŁOWY
Andrzej Konrad Gostomski, O dawności starożytnego imienia z Wieniawitów na Komierowie herbu Pomian Komierowskich
ROZDZIAŁ III
Ku przyszłości. Traktat cześnika inowrocławskiego Józefa Komierowskiego
ANEKS ŹRÓDŁOWY
Józef Komierowski, Ojciec do swoich dzieci z powodu poprzedniczego genealogicznego dzieła
Zakończenie
Bibliografia
A Memory of the Komierowski Home. A study of the history of a noble family in the 18th century (summary)
Tablice genealogiczne
Indeks osobowy

  • asia

    bardzo ładne
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum