Adrian Mianecki (red.)

Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1497-8
Publication year:
2002
Pages number:
200
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Adrian Mianecki (red.)

Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne

Kategoria produktu:

Ze Wstępu:
Potrzeba oglądu metod badania gatunkowości w obrębie literatury ludowej, jak również dążenie do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czym jest gatunek w badaniach folklorystycznych i etnologicznych, przyczyniły się do powstania książki Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. Praca ta zawiera kilkanaście artykułów z zakresu folklorystyki, etnologii, dialektologii poświęconych problematyce gatunku w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Autorzy szkiców prezentują różne sposoby pojmowania gatunku - w kategoriach tekstowych, językowych, etnicznych oraz komunikacyjnych. Ten fakt wpływa na różnorodność przyjętych metod badawczych - od skupionych na samym przekazie po metody rozpatrujące komunikat w szerokiej perspektywie nadawczo-odbiorczej (m.in. obrzędowej, społecznej).
Wielość zaprezentowanych rozwiązań w opisywaniu nazw, pojęć i przedmiotów genologicznych nie ułatwia odpowiedzi na pytanie: czym jest gatunek w kulturze ludowej - ale uświadamia wagę i złożoność tego zjawiska, z którym każdy badacz folkloru musi w trakcie swej pracy się zmierzyć.

Wstęp
Wykaz skrótów
Jolanta Ługowska: Tekst a gatunek
Anna Brzozowska-Krajka: Liminalnosć naturalna i okazjonalna a etnopoetyka gatunku
Jerzy Sierociuk: W sprawie poszukiwania lingwistycznych podstaw genologii literatury ludowej
Jan Adamowski: Wiedza potoczna informatorów jako podstawa systematyki tekstów folkloru
Dobroslawa Wężowicz-Ziółkowska: Polski erotyk ludowy. W stronę genologii liberalnej
Piotr Grochowski: Wokół gatunkowości pieśni dziadowskiej
Ryszard Bieńkowski: Symbol a gatunkowosć pieśni ludowych - "woda" i inne "wody"
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Porządek tekstu bajki jako odwzorowanie porządku świata
Iwona Rzepnikowska: Bajka magiczna we współczesnej folklorystyce rosyjskiej
Violetta Wróblewska: Bajka nowelowa w perspektywie genologicznej
Ewa Serafin: Ludowe opowiadanie ajtiologiczne
Adrian Mianecki: O mityczności ludowych opowieści ajtiologicznych
Ewa Ferfecka: Święci: i grzesznicy. Bohater jako jeden z wyznaczników gatunkowych legendy ludowej
Luiza Dargiewicz: O definicjach ludowych gatunków komicznych
Agnieszka Osińska: Krótka charakterystyka kawału współczesnego
Dobroslawa Grzybkowska: Gry fabularne - RPG. Nowy "gatunek" folkloru?
Olga Kwiatkowska: Podwójne życie vlepki, czyli komunikat w przestrzeni miejskiej i wirtualnej
Indeks nazwisk

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum