• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 4 (2004)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 4 (2004)

ISSN:
1731-5638
Publication year:
2004
Pages number:
260
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 4 (2004)

Od Redakcji; Artykuły: ks. Waldemar Chrostowski: Archeologia biblijna jako kreowanie przyszłości. Kilka przykładów plagi fałszerstwa zabytków; Artur Andrzejuk: Gertruda Mniszkówna i jej modlitewnik; ks. Jerzy Kułaczkowski: Autorytet rodziców jako wychowawców w ujęciu Księgi Syracha; ks. Zbigniew Marek: Kerygmat i elementy antropologiczne w katechezie; o. Korneliusz T. Wencel EC: Trynitarne źródła nauki o stworzonym charakterze człowieka według H. U. von Balthasara; ks. Piotr Mazurkiewicz: Kryzys podmiotu w kulturze postmodernistycznej?; ks. Czesław Krakowiak: Msza święta z udziałem dzieci w praktyce duszpasterskiej Kościoła w Polsce; ks. Dariusz Kwiatkowski: Kult św. Józefa w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii; ks. Daniel Brzeziński: Teologiczny sens roku liturgicznego; ks. Lucjan Balter: Spór o człowieka w zjednoczonej Europie; ks. Janusz Gręźlikowski: Kościół w Polsce po reformie struktur administracyjnych; ks. Kazimierz Rulka: Organizacja studiów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1901-1939; ks. Mirosław Mróz: Znaczenie utworzenia Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Potrzeby nauczania teologii na Uniwersytecie. Sprawozdania: ks. Tadeusz Lewandowski: Sprawozdanie z obrad VII Kongresu Teologów Polskich; Anna Kot: XV Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i Judaizm", UMK, Toruń, 21 X 2004. Recenzje: ks. Tadeusz Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11, seria Wydziału Teologicznego PAT w Tarnowie ACADEMICA, 27, wydanie IV zmienione i poszerzone, Biblos, Tarnów 2002, ss. 392 - rec. s. Elżbieta Zwijacz; ks. Waldemar Chrostowski, Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia. Rozprawy i Studia Biblijne 10, Oficyja Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2003, ss. 500 - rec. ks. Dariusz Kotecki; ks. Idzi Piasecki, Znacie sprawy Jezusa? Kazania na niedziele i święta Rok "B". Z ambony świętego Marka, Wydawnictwo "Calvarianum", Kalwaria Zebrzydowska 2002, ss. 240 - rec. ks. Waldemar Chrostowski; ks. Zbigniew Kosik, Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - Wydział Teologiczny, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2003, ss. 289 - rec. ks. Jan Twardy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum