• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 6 (2005)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 6 (2005)

ISSN:
1731-5638
Publication year:
2005
Pages number:
270
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 6 (2005)

Od redakcji; Artykuły: O. Korneliusz T. Wencel EC: Die Elemente der Anthropologie von K. Barth; bp Andrzej F. Dziuba: Świadectwo miłości: Stabat Mater Dolorosa; dk. Jacek Jan Pawłowicz: Godność człowieka podstawą działalności charytatywnej św. ks. Z. Gorazdowskiego; ks. Krzysztof Konecki: Msza św. sercem i szczytem świętowania niedzieli; ks.Janusz Gręźlikowski: Skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku niesakramentalnym i możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa; Andrzej Słowikowski: Ślady pokory w myśli Kierkegaarda; ks. Henryk Nadrowski MIG: Sztuki sakralnej szansę i zagrożenia; ks. Józef Stala: Potrzeba katechezy specjalnej; ks. Czesław Krakowiak: Kapłan - sługa Chrystusa i Kościoła w sakramencie pokuty i pojednania; ks. Wiesław Kazimieruk: "Źródło i szczyt". Niektóre aspekty Eucharystii w świetle wybranych publikacji ks. Franciszka Blachnickiego; ks. Ireneusz Celary: Problem nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego na podstawie najnowszych dokumentów kościelnych; Waldemar Rozynkowski: Lisamaria Meirowsky (1904-1942) - doktor medycyny, tercjarka dominikańska, męczennica za wiarę; ks. Adam Maj: Prawo do swobodnej działalności szkół katolickich; Marek Sokołowski: Sacrum i profanum. Od muzyki liturgicznej do rocka chrześcijańskiego; ks. Jerzy Kułaczkowski: Aspekty niewierności małżeńskiej w ujęciu Ozeasza; ks. Mirosław Mróz: Cnota nadziei: między transcendencją a immanencją Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu; ks. Dariusz Kotecki: ,,Niewiasta obleczona w słońce" (AP 12) - przyczynek do eklezjologii Apokalipsy św. Jana. Sprawozdania: Marcin Ziemkowski: "Maria: nadzieja i łaska w Chrystusie"; Liliana Górska: XVI Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm - Nostra aetate 40 lat później". Recenzje

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum