Adrian Mianecki, Agnieszka Osińska, Luiza Podziewska (red.)

Folklor w badaniach współczesnych

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1900-7
Publication year:
2005
Pages number:
298
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Adrian Mianecki, Agnieszka Osińska, Luiza Podziewska (red.)

Folklor w badaniach współczesnych

Kategoria produktu:

Przedstawiany tom jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Folklor w badaniach współczesnych", zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK przy współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copemici oraz Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Instytutu Literatury Polskiej UMK we wrześniu 2004 roku. Podstawowym celem tego sympozjum była prezentacja badań najmłodszego pokolenia polskich humanistów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego folkloru.
Na zbiór składa się kilkadziesiąt rozpraw doktorantów i młodszych pracowników naukowych wywodzących się ze wszystkich krajowych ośrodków, w których systematycznie prowadzone są badania nad twórczością ustną. Tom charakteryzuje się różnorodnością metodologiczną, przy czym nie zabrakło w nim reprezentantów żadnego z najbardziej płodnych badawczo nurtów refleksji folklorystycznej: filologicznej, antropologicznej i etnolingwistycznej, obecne są także wyniki prac terenowych oraz "paralele" opisujące złożoność związków między "siostrzanymi muzami" - literaturą ustną i pisaną.

Od redakcji 5

Yioletta Wróblewska - Współczesny folklor słowny /7
Piotr Grochowski - Mit w perspektywie badań literatury ustnej /17
Adrian Mianecki - Koncepcje mitoznawczę w badaniach folklorystycznych /27
Tomasz Rokosz - Kolędy we współczesnym obiegu kulturowym /43
Kinga Chojnacka - Komu, kiedy i jak kobiety śpiewają o sobie? Podsumowanie badań terenowych prowadzanych na obszarze Pokucia we wrześniu 2004 roku /57
Luiza Podziewska - Przyczynek do antropologu śmiechu /65
Piotr Chechelski - Folklorystyczna twórczość komiczna wobec ethosu kultury oficjalnej na przykładzie czarnego humoru we współczesnym dowcipie słownym /79
Marta Wojcieką - Formuły inicjalne i finalne wpadaniu ludowym /87
Nela Szpyczko - O stanie zachowania folkloru Polaków zamieszkałych na Podolu /99
Agnieszka Osińska - Przejawy myślenia magicznego we współczesnej kulturze dziecięcej /109
Beata Walęciuk-Dejneka - Zaświatowe metonimie. Symbolika struktur niewerbalnych w wybranych utworach literatury dla dzieci /123
Tomasz Sieczka - Aleksander Macedoński w powietrznych przestworzach i morskich głębinach. Przenikanie motywu do literatury ludowej /135
Małgorzata Mieszek - „Szczekające psie mięso", czyli o Niemcach w wybranych intermediach staropolskich /149
Anita Ślesińska - Folklor włoski w twórczości Gustawa łłerlinga-Grudzińskiego /157
Dobrosława Grzybkowska-Lewicka - Związki fantastyki zjolklorem współczesnym. Wybrane zagadnienia /169
Małgorzata Tkacz - Demonologia ludowa w fantasy Anny Brzezińskiej /179
Polina Furgal - Funkcjonowanie epitetu w folklorze polskim i rosyjskim /191
Alona Łobina - Z porównawczych badań leksyki dotyczącej przyrody w folklorze polskim i rosyjskim /201
Jarosława Iwczenko - Funkcje oraz predykaty diabła we frazeologii polskiej i ukraińskiej: rekonstrukcja wyobrażeń ludowych /211
Katarzyna Smyk-Płoska - Choinka jako znak światła /219
Grażyna Charytoniuk - Obrzęd Dziadów na Białorusi — relacja z. badań terenowych /233
Magdalena Bonowska - „...maluj ściany", czyli o czym mówią napisy na murach /243
Włodzimierz Pessel - „Księżycowe bajeczki" spod wycieraczki. Wstęp do badania „biletów"agencji towarzyskich w Warszawie /253
Katarzyna Orszulak-Dudkowska - Dyskurs ogłoszenia matrymonialnego — spojrzenie folklorysty /267
Małgorzata Kochanek - Festiwal artystycznych grup mniejszości narodowych i etnicznych „Źródło"w Dobrodzieniu na zjemi opolskiej /277

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum