Grzegorz Radomski

Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2266-1
Publication year:
2009
Pages number:
534
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Grzegorz Radomski

Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939

Kategoria produktu:

WYKAZ SKRÓTÓW / 7

WSTĘP / 9

ROZDZIAŁ I
Naród i państwo narodowe jako główne kategorie myśli narodowo-demokratycznej / 27
1. Idea narodu / 27
2. Koncepcja państwa narodowego  / 51
3.  System organizacji naczelnych władz państwowych / 66

ROZDZIAŁ II
Miejsce samorządu w koncepcjach ustrojowych Narodowej Demokracji / 76
1. Przed odzyskaniem niepodległości / 76
2. W okresie demokracji parlamentarnej  / 87
3. Po zamachu majowym  / 125

ROZDZIAŁ III
Polityczny czy apolityczny. Kontrowersje dotyczące charakteru samorządu  / 158
1. Założenia teoretyczne i ich praktyczne implikacje / 158
2. Transpozycja rywalizacji międzypartyjnej na płaszczyznę samorządu i organizacji samorządowych / 194
3. Ordynacje wyborcze / 215
4. Wobec uprawnień językowych mniejszości narodowych / 244
5. Narodowa Demokracja w wyborach samorządowych 1919-1939 / 252

ROZDZIAŁ IV
Struktura i organizacja samorządu. Teoria i praktyka / 261
1. Uwagi wstępne / 261
2.  Samorząd gminny / 290
3. Samorząd powiatowy / 310
4.  Samorząd wojewódzki / 316
5. Urzędnicy samorządowi / 328
6. Zadania własne i poruczone / 332
7. Nadzór nad samorządem / 335

ROZDZIAŁ V
Finanse i gospodarka samorządu terytorialnego / 346
1. Idea gospodarstwa narodowego / 346
2. Przedsiębiorstwa samorządowe / 349
3. Finanse samorządu/ 358

ROZDZIAŁ VI
Wychowawcze aspekty działalności samorządu terytorialnego / 391
1. Aktywność i partycypacja społeczna / 391
2. Upowszechnianie nowych wzorców osobowych / 424
3. Kreowanie i ochrona kultury narodowej / 436

ZAKOŃCZENIE / 449
BIBLIOGRAFIA / 454
INDEKS NAZWISK / 518
LOCAL GOYERNMENT IN THE POLITICAL THOUGHT OF NATIONAL DEMOCRACY 1918-1939. Summary / 531

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum