• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 13 (2009)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 13 (2009)

ISSN:
1731-5638
Publication year:
2009
Pages number:
244
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 13 (2009)

Bogatą tematykę naszego periodyku otwierają dwa artykuły poświęcone ważnej i aktualnej problematyce, jaką jest eschatologia. W pierwszym ks. Marek Pyc pisze nt. personalistycznego wymiaru czyśćca w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi. Papież, koncentrując się w swoim dokumencie na ostatecznym przeznaczeniu człowieka, mówi o czyśćcu jako stanie oczyszczenia i wyzwolenia. W tym stanie są możliwe oczyszczenia i uleczenia, które sprawiają, że człowiek dojrzewa do pełnej komunii z Bogiem. Benedykt XVI podziela przekonanie wielu teologów, że czyśćcowym ogniem, który sprawia a równocześnie zbawia, jest Chrystus. Czyściec to doświadczenie spotkania z Nim, Sędzią i Zbawicielem. On jest ogniem osądzającym i przemieniającym człowieka. W drugim artykule ks. Cezary Naumowicz mówi o niektórych aspektach eschatologii u Wolfharta Pannenberga, mających stanowić wyzwania dla współczesnej refleksji nad rzeczami ostatecznymi. Teologiczna twórczość Pannenberga, wraz z jej ciągłym odwołaniem do historii, to szeroka i systematyczna próba nowego uzasadnienia teologii chrześcijańskiej, dążąca do pojednania między wiarą a rozumem.

Od redakcji/5
Artykuły
Ks. Marek Pyc - Personalistyczny wymiar czyśćca w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi. /11
Ks. Cezary Naumowicz - Współczesne wyzwania eschatologii chrześcijańskiej w ujęciu Wolfharta Pannenberga/23
Ks. Andrzej Dańczak - Kategoria piękna w teologii. Na skrzyżowaniu Objawienia i doświadczenia/41
Ks. Mirosław Mróz - Filozofia piękna. Poszukiwania w obrębie estetyki św. Tomasza z Akwinu/53
Elizabeth Reinhardt - Teologia w historii, historia w teologii/65
Ks. Piotr Roszak - Mozarabowie - niespokojna mniejszość. Liturgia mozarabska jako projekt duchowości czasów „bycia w mniejszości" w kontekście Brewiarza Gotyckiego/79
Dk. Jacek Jan Pawłowicz - Małżeństwo miejscem przebóstwienia/99
Ks. Lech Król - Eucharystia drogą świętości kapańskiej według Józefa S. Pelczara/107
Ks. Waldemar Radecki - Rozwój poznawczy dziecka według Jeana Piageta a przepowiadanie Bożego Słowa do młodego słuchacza/129
Ks. Maciej Olczyk - Katolicka etyka seksualna jako wyraz troski o człowieka/140
Ks. Janusz Gręźlikowski - Opinia biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej/ 163
Ekumenia
Marcin Ziemkowski - Wspólnota anglikańska na przełomie 2008 i 2009 /193
Sprawozdania

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum